Currency Converter:

Lot: 1

Current Price: 25 TL Starting Bid: 25 TL Estimated: TL Losing Winning

Karabaş Tecvid

Abdurrahman Karabaşi -Tefsir Hakkında - Osmanlıca- hattat Muhammed Hamdi tarafından yazılmış bir eserdir. Osmanlıda halkın en çok rağbet ettiği tecvid kitabıdır ki hala okunmaktadır. - 1312 Hiicri- Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 16 sayfa tek cild tek kitap -15x21 cm.

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • Karabaş Tecvid-Abdurrahman Karabaşi -Tefsir Hakkında - Osmanlıca- hattat Muhammed Hamdi tarafından yazılmış bir eserdir. Osmanlıda halkın en çok rağbet ettiği tecvid kitabıdır ki hala okunmaktadır. - 1312 Hiicri- Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 16 sayfa tek cild tek kitap -15x21 cm.

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Karabaş Tecvid-Abdurrahman Karabaşi -Tefsir Hakkında - Osmanlıca- hattat Muhammed Hamdi tarafından yazılmış bir eserdir. Osmanlıda halkın en çok rağbet ettiği tecvid kitabıdır ki hala okunmaktadır. - 1312 Hiicri- Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 16 sayfa tek cild tek kitap -15x21 cm.

  TLSold
 • Şifa-ı Şerif -Kādî İyâz - Tefsir Hakkında - Arapça - Peygamber sevgisine ve Hz. Peygamber’in müslümanlar üzerindeki haklarına dair olup cildi yoktur sayfaların bazılarında yer yer yırtıklar vardır - 1295 Hicri - Muharrem Efendi İstanbul - 610 syf 2 cilt tek kitap - 12x19 cm.

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Şifa-ı Şerif -Kādî İyâz - Tefsir Hakkında - Arapça - Peygamber sevgisine ve Hz. Peygamber’in müslümanlar üzerindeki haklarına dair olup cildi yoktur sayfaların bazılarında yer yer yırtıklar vardır - 1295 Hicri - Muharrem Efendi İstanbul - 610 syf 2 cilt tek kitap - 12x19 cm.

  TLSold
 • Şevki Alel Fenari -Ahmed Bin Abdullah Şevki - Mantık Hakkında - Arapça - Mantık kitabı olan Fenari üzerine Ahmed Şevki efendinin hazırladığı şerhdir. Dönemin bez cildindedir - 1310 Hciri - Osmaniyye İstanbul - 171 Syf. Tek Kitap - 16x23 cm.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Şevki Alel Fenari -Ahmed Bin Abdullah Şevki - Mantık Hakkında - Arapça - Mantık kitabı olan Fenari üzerine Ahmed Şevki efendinin hazırladığı şerhdir. Dönemin bez cildindedir - 1310 Hciri - Osmaniyye İstanbul - 171 Syf. Tek Kitap - 16x23 cm.

  TLSold
 • Miftahul Kulub tasavvuf içerikli risaleler - - Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Tasavvuf ile ilgili Risalelerdir.1-Evradı Fethiyye Tercümesi 2- Miftahul Kulub 3-Murakabe Risalesi 4-Pendiyye risalesi 5-Ehli Suluka Lazım Olan Şurutu Tarik Şemseddin nuri 6-Vasiyetname. Hattat İbrahim Nureddin, cildi yoktur - 1300 Hciri - Esad Efendi Matbaası İstanbul - 471 Syf. 6 Kitap Tek Kitapta - 20x13 cm.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Miftahul Kulub tasavvuf içerikli risaleler - - Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Tasavvuf ile ilgili Risalelerdir.1-Evradı Fethiyye Tercümesi 2- Miftahul Kulub 3-Murakabe Risalesi 4-Pendiyye risalesi 5-Ehli Suluka Lazım Olan Şurutu Tarik Şemseddin nuri 6-Vasiyetname. Hattat İbrahim Nureddin, cildi yoktur - 1300 Hciri - Esad Efendi Matbaası İstanbul - 471 Syf. 6 Kitap Tek Kitapta - 20x13 cm.

  TLSold
 • Menafiud Dekaik Fi Şerhi Mecamiul Hakaik -Mustafa Hulûsi Güzelhisârî - Fıkıh Hakkında- Arapça - Mustafa Hulûsi Güzelhisârî Hadiminin usulu fıkh üzere olan mecamiul hakaık üzerine şerhdir. Eserin sonunda mecamiul hakaik metnide bulunmaktadır. Cildi Yoktur - 1288 Hciri - Amira Matbaası İstanbul - 383 Syf. Tek Kitap - 24x16 cm.

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Menafiud Dekaik Fi Şerhi Mecamiul Hakaik -Mustafa Hulûsi Güzelhisârî - Fıkıh Hakkında- Arapça - Mustafa Hulûsi Güzelhisârî Hadiminin usulu fıkh üzere olan mecamiul hakaık üzerine şerhdir. Eserin sonunda mecamiul hakaik metnide bulunmaktadır. Cildi Yoktur - 1288 Hciri - Amira Matbaası İstanbul - 383 Syf. Tek Kitap - 24x16 cm.

  TLSold
 • Şerhu Tasrifiz-Zencani-Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî (ö. 792/1390) -Sarf Hakkında - Arapça - Başka adlarla da anılan ve İzzeddin ez-Zencânî’nin ʿİzzî ismiyle bilinen sarf kitabının şerhi olup Teftâzânî’nin henüz on altı yaşında iken 15 Şâban 738’de (8 Mart 1338) Horasan’ın Feryûmed kasabasında tamamladığı eseridir (İstanbul 1253, 1320; Kahire 1333, 1348; nşr. Abdülâl Sâlim Mekrem, Küveyt 1982; Kahire 1997). Radıyyüddin İbnü’l-Hanbelî, Rabṭü’ş-şevârid fî ḥalli’ş-şevâhid adlı eserinde Teftâzânî’nin şerhinde yer alan örnekleri (nşr. Şa‘bân Salâh, Kahire 1409/1989), Sıdkī İshak Efendi b. İslâm el-Çerkezî de şerhin mukaddimesini (Kahire 1313) şerhetmiştir. - 1292 Hciri - Muharrem Efendi İstanbul - 83 Syf Tek Kitap- 15x22 cm.

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Şerhu Tasrifiz-Zencani-Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî (ö. 792/1390) -Sarf Hakkında - Arapça - Başka adlarla da anılan ve İzzeddin ez-Zencânî’nin ʿİzzî ismiyle bilinen sarf kitabının şerhi olup Teftâzânî’nin henüz on altı yaşında iken 15 Şâban 738’de (8 Mart 1338) Horasan’ın Feryûmed kasabasında tamamladığı eseridir (İstanbul 1253, 1320; Kahire 1333, 1348; nşr. Abdülâl Sâlim Mekrem, Küveyt 1982; Kahire 1997). Radıyyüddin İbnü’l-Hanbelî, Rabṭü’ş-şevârid fî ḥalli’ş-şevâhid adlı eserinde Teftâzânî’nin şerhinde yer alan örnekleri (nşr. Şa‘bân Salâh, Kahire 1409/1989), Sıdkī İshak Efendi b. İslâm el-Çerkezî de şerhin mukaddimesini (Kahire 1313) şerhetmiştir. - 1292 Hciri - Muharrem Efendi İstanbul - 83 Syf Tek Kitap- 15x22 cm.

  TLSold
 • Şerhi Feraizi Siraciyye -seyid şerif cürcani - Fıkıh Hakkında- Arapça - islam miras hukuku, taş baskı, hattat hafız osman nuri Dönemin bez cildindedir - 1309 Hicri - İstanbul - 144 syf Tek Kitap - 23x16 cm.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Şerhi Feraizi Siraciyye -seyid şerif cürcani - Fıkıh Hakkında- Arapça - islam miras hukuku, taş baskı, hattat hafız osman nuri Dönemin bez cildindedir - 1309 Hicri - İstanbul - 144 syf Tek Kitap - 23x16 cm.

  TLSold
 • Keşfül Esrar -İsamuddin .. - Nahiv Hakkında - Arapça - arapça gramer üzerine isamüddin adlı bir alime aid olduğu düşünülmektedir. Dönemin bez cildindedir - 1306 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 246 Syf Tek Kitap - 23x16 cm.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Keşfül Esrar -İsamuddin .. - Nahiv Hakkında - Arapça - arapça gramer üzerine isamüddin adlı bir alime aid olduğu düşünülmektedir. Dönemin bez cildindedir - 1306 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 246 Syf Tek Kitap - 23x16 cm.

  TLSold
 • Siyalkuti Alet Tasavvurat -Abdülhakim bin şemseddin Siyalkuti - Mantık Hakkında - Arapça - ilmi mantık üzerine ,Dönemin bez cildindedir - 1320 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 224 Syf Tek Kitap - 23x15 cm.

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Siyalkuti Alet Tasavvurat -Abdülhakim bin şemseddin Siyalkuti - Mantık Hakkında - Arapça - ilmi mantık üzerine ,Dönemin bez cildindedir - 1320 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 224 Syf Tek Kitap - 23x15 cm.

  TLSold
 • Haşiye-i Dibace Dürri Naci-İbrahim bin muhammed - Mantık Hakkında - Arapça - ilmi mantık üzerine Dönemin bez cildindedir - 1289 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 225 Syf Tek Kitap - 23x15 cm.

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Haşiye-i Dibace Dürri Naci-İbrahim bin muhammed - Mantık Hakkında - Arapça - ilmi mantık üzerine Dönemin bez cildindedir - 1289 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 225 Syf Tek Kitap - 23x15 cm.

  TLSold
 • Beğayet-ül Mübteği Şerhil Kifayetil Mübtedi-Kuşadalı İbrahim - Sarf Hakkında - Arapça - Sarf ilmine dair Arapça bir eserdir. Kuşadalı Ahmed tarafından ʿİnâyetü’l-mübteġī (İstanbul 1284) adıyla şerhedilmiştir Dönemin bez cildindedir - 1299 Hicri - Esad Efendi Matbaası İstanbul - 135 Syf. Tek Kitap - 23x15 cm.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Beğayet-ül Mübteği Şerhil Kifayetil Mübtedi-Kuşadalı İbrahim - Sarf Hakkında - Arapça - Sarf ilmine dair Arapça bir eserdir. Kuşadalı Ahmed tarafından ʿİnâyetü’l-mübteġī (İstanbul 1284) adıyla şerhedilmiştir Dönemin bez cildindedir - 1299 Hicri - Esad Efendi Matbaası İstanbul - 135 Syf. Tek Kitap - 23x15 cm.

  TLSold
 • Hâşiye Ale’l-fevaidu’d-diyaiyye (Muharrem)-Zileli Muharrem efendi - Nahiv Hakkında - Arapça - Molla Câmi” ismiyle meşhur nahiv kitabı üzerine yazılan bir hâşiyedir.2. Cild Yoktur - 1309 Hicri - Matba Kaydı Görülemedi - 632 Syf. 1. Cild - 23x16 cm.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Hâşiye Ale’l-fevaidu’d-diyaiyye (Muharrem)-Zileli Muharrem efendi - Nahiv Hakkında - Arapça - Molla Câmi” ismiyle meşhur nahiv kitabı üzerine yazılan bir hâşiyedir.2. Cild Yoktur - 1309 Hicri - Matba Kaydı Görülemedi - 632 Syf. 1. Cild - 23x16 cm.

  TLSold
 • İmanul İnzar Alel Maksud ve Ruhuş Şuruh Alel Maksud-Sarf Hakkında - Arapça - 2 kitap birarada ilmi sarf'a dair. Dönemin ebrulu cildinde - 1311 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 98 Syf. Tek Kitap - 23x15 cm.

  Lot No: 13

  Lot: 13

  İmanul İnzar Alel Maksud ve Ruhuş Şuruh Alel Maksud-Sarf Hakkında - Arapça - 2 kitap birarada ilmi sarf'a dair. Dönemin ebrulu cildinde - 1311 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 98 Syf. Tek Kitap - 23x15 cm.

  TLSold
 • Haşiye-i İsam Ala Tasavvurat-İsamuddin .. - Mantık Hakkında - Arapça - Cildi Yoktur - 1307 Hicri - Yahya Efendi Matbaası İstanbul - 280 Syf Tek kitap - 24x14 cm

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Haşiye-i İsam Ala Tasavvurat-İsamuddin .. - Mantık Hakkında - Arapça - Cildi Yoktur - 1307 Hicri - Yahya Efendi Matbaası İstanbul - 280 Syf Tek kitap - 24x14 cm

  TLSold
 • Şerhi Talimul Müteallim-Eğitim Öğretime Hakkında - Arapça - Dönemin bez cildindedir - 1309 Hicri - Ahter Matbaası - 144 Syf Tek Kitap - 23x16 cm.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Şerhi Talimul Müteallim-Eğitim Öğretime Hakkında - Arapça - Dönemin bez cildindedir - 1309 Hicri - Ahter Matbaası - 144 Syf Tek Kitap - 23x16 cm.

  TLSold
 • Mülteka El Ebhur-İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549)Fıkıh Hakkında- Arapça - Dönemin ebru cildinde Kudûrî’nin el-Muḫtaṣar’ı ile el-Muḫtâr, Kenzü’d-deḳāʾiḳ ve el-Viḳāye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî’nin en tanınmış eseridir. 17.000’den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteḳa’l-ebḥur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Molla Hüsrev’in Dürerü’l-ḥükkâm’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yarı resmî hukuk külliyatı niteliğini taşıyan eser birçok defa basılmış olup (meselâ İstanbul 1252, 1258, 1264, 1288; Bulak 1263; Bombay 1278) üzerine elliden fazla şerh yazılmıştır. I. M. d’Ohsson, Tableau général de l’Empire Othoman (Paris 1787-1820) adlı eserinde Osmanlı hukuk düzeniyle ilgili açıklamaları bu kitaba dayandırmıştır.- 1309 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 210 Syf. Tek Kitap - 23x16 cm.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Mülteka El Ebhur-İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549)Fıkıh Hakkında- Arapça - Dönemin ebru cildinde Kudûrî’nin el-Muḫtaṣar’ı ile el-Muḫtâr, Kenzü’d-deḳāʾiḳ ve el-Viḳāye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî’nin en tanınmış eseridir. 17.000’den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteḳa’l-ebḥur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Molla Hüsrev’in Dürerü’l-ḥükkâm’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yarı resmî hukuk külliyatı niteliğini taşıyan eser birçok defa basılmış olup (meselâ İstanbul 1252, 1258, 1264, 1288; Bulak 1263; Bombay 1278) üzerine elliden fazla şerh yazılmıştır. I. M. d’Ohsson, Tableau général de l’Empire Othoman (Paris 1787-1820) adlı eserinde Osmanlı hukuk düzeniyle ilgili açıklamaları bu kitaba dayandırmıştır.- 1309 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 210 Syf. Tek Kitap - 23x16 cm.

  TLSold
 • Şerhi Akaid İsam-İbrahim arapşah isamuddin - Akaid Hakkında - Arapça - Eser Talik hat ile yazılmış hattat kaydı yoktur tarih ve matba kaydıda yoktur izin ile basıldığı beyan edilmiştir lakin Önsöz Osmanlıca olup İstanbul baskı olduğu düşünülmektedir basım tarihi Kağıt özellikleri göz önüne alındığında 1270-1300 arası tahmin edilmektedir  Dönemin baskılı bez cildinde - - 223 Syf. Tek Kitap - 23x15 cm.

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Şerhi Akaid İsam-İbrahim arapşah isamuddin - Akaid Hakkında - Arapça - Eser Talik hat ile yazılmış hattat kaydı yoktur tarih ve matba kaydıda yoktur izin ile basıldığı beyan edilmiştir lakin Önsöz Osmanlıca olup İstanbul baskı olduğu düşünülmektedir basım tarihi Kağıt özellikleri göz önüne alındığında 1270-1300 arası tahmin edilmektedir Dönemin baskılı bez cildinde - - 223 Syf. Tek Kitap - 23x15 cm.

  TLSold
 • Zeriatul İmtihan-Eski galata kadısı Ahmed Sıtkı Bursevi - Mantık Hakkında - Arapça - Dönemin ebru cildinde - 1309 Hicri - Hayriye Matbaası İstanbul - 142 Syf. Tek Kitap - 22x15 cm.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Zeriatul İmtihan-Eski galata kadısı Ahmed Sıtkı Bursevi - Mantık Hakkında - Arapça - Dönemin ebru cildinde - 1309 Hicri - Hayriye Matbaası İstanbul - 142 Syf. Tek Kitap - 22x15 cm.

  TLSold
 • Seyyid Alel İzzi-Seyyid Şerif Cürcani - Sarf Hakkında - Arapça - Dönemin ebru cildinde - 1266 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 119 Syf. Tek Kitap - 20x14 cm.

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Seyyid Alel İzzi-Seyyid Şerif Cürcani - Sarf Hakkında - Arapça - Dönemin ebru cildinde - 1266 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 119 Syf. Tek Kitap - 20x14 cm.

  TLSold
 • Füruku Hakkı-İsmail Hakkı Bursevi - Furuk İlmi Hakkında - Arapça - Arap dili üzerine bir kitaptır.Dönemin bez cildindedir - 1310 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 172 Syf. Tek Kitap - 23x15 cm.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Füruku Hakkı-İsmail Hakkı Bursevi - Furuk İlmi Hakkında - Arapça - Arap dili üzerine bir kitaptır.Dönemin bez cildindedir - 1310 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 172 Syf. Tek Kitap - 23x15 cm.

  TLSold
 • Haşiyeli Kuduri-Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî (ö. 428/1037) - Fıkıh Hakkında- Arapça - Osmanlı Medreselerinin baş tacı bir eserdir. Hala okutulmakta olan bir eserdir. Üzerine 100 küsür şerh yazılmıştır.Dönemin bez cildindedir - 1315 Hicri - Şakir Efendi Matbaası - 208 Syf. Tek Kitap - 24x16 cm.

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Haşiyeli Kuduri-Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî (ö. 428/1037) - Fıkıh Hakkında- Arapça - Osmanlı Medreselerinin baş tacı bir eserdir. Hala okutulmakta olan bir eserdir. Üzerine 100 küsür şerh yazılmıştır.Dönemin bez cildindedir - 1315 Hicri - Şakir Efendi Matbaası - 208 Syf. Tek Kitap - 24x16 cm.

  TLSold
 • İzharul Esrar-İmam Birgivi - Nahiv Hakkında - Arapça - Modern bez cildinde1320 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 46 Syf. Tek Kitap - 24x15 cm.

  Lot No: 22

  Lot: 22

  İzharul Esrar-İmam Birgivi - Nahiv Hakkında - Arapça - Modern bez cildinde1320 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 46 Syf. Tek Kitap - 24x15 cm.

  TLSold
 • Müstağni Şuruh ( Şerhi Emsile )-Muhammed Emin Bin Muhammed Üsküdari - Sarf Hakkında - Osmanlıca Arapça - Dönemin bez cildindedir - 1317 Hicri - Arif Efendi Matbaası İstanbul - 103 Syf. Tek Kitap - 23x15 cm.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Müstağni Şuruh ( Şerhi Emsile )-Muhammed Emin Bin Muhammed Üsküdari - Sarf Hakkında - Osmanlıca Arapça - Dönemin bez cildindedir - 1317 Hicri - Arif Efendi Matbaası İstanbul - 103 Syf. Tek Kitap - 23x15 cm.

  TLSold
 • Mekasidut Talibin-Mehmet Raif Efendi - Mevize Kitabı - Osmanlıca- Cildi Yoktur - 1306 Hicri - Alem Matbaası İstanbul - 358 Syf. Tek Kitap - 22x15 cm.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Mekasidut Talibin-Mehmet Raif Efendi - Mevize Kitabı - Osmanlıca- Cildi Yoktur - 1306 Hicri - Alem Matbaası İstanbul - 358 Syf. Tek Kitap - 22x15 cm.

  TLSold
 • Miftahul Meram-Mehmet Fevzi - Nahiv Hakkında - Arapça - Dönemin Ebrulu Cİldindedir - 1305 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 144 Syf. Tek Kitap - 22x16 cm.

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Miftahul Meram-Mehmet Fevzi - Nahiv Hakkında - Arapça - Dönemin Ebrulu Cİldindedir - 1305 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 144 Syf. Tek Kitap - 22x16 cm.

  TLSold
 • Tefricül Galak Fi suretül Tefsiril Felak-Seyyid muhammed fevzi tavas aydınlıTefsir Hakkında - Arapça - Dönemin bez cildindedir - 1300 Hicri - Cemal Efendi Matbaası İstanbul - 100 Syf. Tek Kitap - 23x16 cm.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Tefricül Galak Fi suretül Tefsiril Felak-Seyyid muhammed fevzi tavas aydınlıTefsir Hakkında - Arapça - Dönemin bez cildindedir - 1300 Hicri - Cemal Efendi Matbaası İstanbul - 100 Syf. Tek Kitap - 23x16 cm.

  TLSold
 • Kara Davud (Muvaffık El Hayrat Fi İzahı Meani Delailül Hayrat)-Karadavudzade Şeyh Mehmed Efendi ( Ö.1170/1756)Ahlak,siyer ve Tasavvuf Hakkındadır - Osmanlıca- Delail hayrat şerhidir. Eser yaklaşık 70-80 yıllık eski bir tıpkı basımdır. Dönemin karton cildindedir - 1304 Hicri - Muharrem Efendi İstanbul - 818 Syf. Tek Kitap - 23x16 cm.

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Kara Davud (Muvaffık El Hayrat Fi İzahı Meani Delailül Hayrat)-Karadavudzade Şeyh Mehmed Efendi ( Ö.1170/1756)Ahlak,siyer ve Tasavvuf Hakkındadır - Osmanlıca- Delail hayrat şerhidir. Eser yaklaşık 70-80 yıllık eski bir tıpkı basımdır. Dönemin karton cildindedir - 1304 Hicri - Muharrem Efendi İstanbul - 818 Syf. Tek Kitap - 23x16 cm.

  TLSold
 • Hulasatul Beyan Fi Tefsirül Kuran-Mehmet Vehbi - Tefsir Hakkında - Osmanlıca- Modern bez cildindedir. 15. cild ve son kısım beraberdir. Yer yer sayfa yırtıkları vardır  - 1341 Hicri - Evkafı İslamiye Matbaası İstanbul - 664 Syf. 15. ve son cild beraber Tek Kitap - 23x16 cm.

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Hulasatul Beyan Fi Tefsirül Kuran-Mehmet Vehbi - Tefsir Hakkında - Osmanlıca- Modern bez cildindedir. 15. cild ve son kısım beraberdir. Yer yer sayfa yırtıkları vardır - 1341 Hicri - Evkafı İslamiye Matbaası İstanbul - 664 Syf. 15. ve son cild beraber Tek Kitap - 23x16 cm.

  TLSold
 • Şevki Alel Fenari-Ahmed Bin Abdullah Şevki - Mantık Hakkında - Arapça - Dönemin Ebrulu Cİldindedir - 1284 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 148 Syf. Tek Kitap - 23x15 cm.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Şevki Alel Fenari-Ahmed Bin Abdullah Şevki - Mantık Hakkında - Arapça - Dönemin Ebrulu Cİldindedir - 1284 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 148 Syf. Tek Kitap - 23x15 cm.

  TLSold
 • Mecalisi Sinaniyyei Kebire-şeyh hasan bin ümmi sinan - Mevize Kitabı - Arapça - Dönemin baskılı bez cildindedir - 1309 Hicri - Hacı Hüseyin Efendi Matbaası - 424 Syf. Tek Kitap - 24x16 cm.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Mecalisi Sinaniyyei Kebire-şeyh hasan bin ümmi sinan - Mevize Kitabı - Arapça - Dönemin baskılı bez cildindedir - 1309 Hicri - Hacı Hüseyin Efendi Matbaası - 424 Syf. Tek Kitap - 24x16 cm.

  TLSold
 • İlaveli Enisül Abidin-Mehmed Nahif Hakkındadır - Modern cildindedir1327 Hicri - Emin Efendi Matbaası İstanbul 142 Syf. Tek Kitap - 24x16 cm.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  İlaveli Enisül Abidin-Mehmed Nahif Hakkındadır - Modern cildindedir1327 Hicri - Emin Efendi Matbaası İstanbul 142 Syf. Tek Kitap - 24x16 cm.

  TLSold
 • Keşfül-esrar ʿan Usuli Faḫri’l-İslâm Pezdevi -Abdülaziz BuhariFıkıh Hakkında- Arapça - Usulu Pezdevinin en güzel ve en büyük şerhi olup bir usûl-i fıkıh külliyatı niteliğindedir. Nadir çıkmaktadır. Cildi yoktur. 1 ve 2. cild bir aradadır. 1308 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 722 Syf. 1 ve 2. ciltleri Tek Kitap - 26x17 cm.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Keşfül-esrar ʿan Usuli Faḫri’l-İslâm Pezdevi -Abdülaziz BuhariFıkıh Hakkında- Arapça - Usulu Pezdevinin en güzel ve en büyük şerhi olup bir usûl-i fıkıh külliyatı niteliğindedir. Nadir çıkmaktadır. Cildi yoktur. 1 ve 2. cild bir aradadır. 1308 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 722 Syf. 1 ve 2. ciltleri Tek Kitap - 26x17 cm.

  TLSold
 • Kurretul uyunül ahyar tekmilei reddül muhtar ala dürrül muhtar ( İbni Abidin ) -Muhammed Alaüddin Efendi İbnü AbidinFıkıh Hakkında- Arapça - 1 ve 2. cilt beraber olup 1. Cilt baştan 7 sayfa eksiktir. 2. cild tamdır. Cildin 1 kapağı dönemin varaklı baskılı bez ciltli diğer kapağı yoktur -  1308 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 952 Syf. 1 ve 2. cild Tek Kitap - 26x18 cm.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Kurretul uyunül ahyar tekmilei reddül muhtar ala dürrül muhtar ( İbni Abidin ) -Muhammed Alaüddin Efendi İbnü AbidinFıkıh Hakkında- Arapça - 1 ve 2. cilt beraber olup 1. Cilt baştan 7 sayfa eksiktir. 2. cild tamdır. Cildin 1 kapağı dönemin varaklı baskılı bez ciltli diğer kapağı yoktur - 1308 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 952 Syf. 1 ve 2. cild Tek Kitap - 26x18 cm.

  TLSold
 • el-Berîḳatü’l-Maḥmûdiyye fî şerḥi’ṭ-Ṭarîḳati’l-Muḥammediyye ve’ş-şerîʿati’n-nebeviyye fi’s-sîreti’l-Aḥmediyye-Ebû Saîd el-Hâdimî’nin (ö. 1176/1762)Muhtelif konular hakkında Hakkındadır - Arapça - Birgivî’nin eṭ-Ṭarîḳatü’l-Muḥammediyye adlı eserine Hâdimînin yazdığı şerh. Dönemin miklepli ful deri cildindedir Filigranlı Kağıt kullanılmış olup 1 sayfada yırtık var lakin parçası kayıptır. 1266 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 706 Syf. 2. Cild - 24x17 cm.

  Lot No: 34

  Lot: 34

  el-Berîḳatü’l-Maḥmûdiyye fî şerḥi’ṭ-Ṭarîḳati’l-Muḥammediyye ve’ş-şerîʿati’n-nebeviyye fi’s-sîreti’l-Aḥmediyye-Ebû Saîd el-Hâdimî’nin (ö. 1176/1762)Muhtelif konular hakkında Hakkındadır - Arapça - Birgivî’nin eṭ-Ṭarîḳatü’l-Muḥammediyye adlı eserine Hâdimînin yazdığı şerh. Dönemin miklepli ful deri cildindedir Filigranlı Kağıt kullanılmış olup 1 sayfada yırtık var lakin parçası kayıptır. 1266 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 706 Syf. 2. Cild - 24x17 cm.

  TLSold
 • İrşadüs Sari Şerhi Sahih El Buhari (Kenarında Sahih Müslim Nevevi Şerhi)-Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr el-Kastallânî (ö. 923/1517)Hadis Hakkında - Arapça - Kastalani tarafından yazılan Ṣaḥîḥ-i Buḫârî şerhi.474 Hicri - Bulak Matbaası Mısır - 474 Syf. 2. cilt - 26x19 cm.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  İrşadüs Sari Şerhi Sahih El Buhari (Kenarında Sahih Müslim Nevevi Şerhi)-Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr el-Kastallânî (ö. 923/1517)Hadis Hakkında - Arapça - Kastalani tarafından yazılan Ṣaḥîḥ-i Buḫârî şerhi.474 Hicri - Bulak Matbaası Mısır - 474 Syf. 2. cilt - 26x19 cm.

  TLSold
 • Ḥâşiye ʿalâ Şerḥi’t-Telḫîṣ (Dusuki)-Şemsüddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Arafe ed-Desûkī (ö. 1230/1815) - Arab Belgatı Hakkındadır. -Arapça - arap dili edebiyatı kaynak eserlerindendir. Cildi yoktur - 1301 Hicri - Muharrem Efendi İstanbul - 669 Syf. 2. cild - 27x18 cm.

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Ḥâşiye ʿalâ Şerḥi’t-Telḫîṣ (Dusuki)-Şemsüddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Arafe ed-Desûkī (ö. 1230/1815) - Arab Belgatı Hakkındadır. -Arapça - arap dili edebiyatı kaynak eserlerindendir. Cildi yoktur - 1301 Hicri - Muharrem Efendi İstanbul - 669 Syf. 2. cild - 27x18 cm.

  TLSold
 • Haşiyeli Büyük Boy Mülteka El Ebhur-İbrâhim b. Muhammed el-Halebî (ö. 956/1549) - Fıkıh Hakkında- Arapça - Modern cildlidir. Kudûrî’nin el-Muḫtaṣar’ı ile el-Muḫtâr, Kenzü’d-deḳāʾiḳ ve el-Viḳāye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî’nin en tanınmış eseridir. 17.000’den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteḳa’l-ebḥur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Molla Hüsrev’in Dürerü’l-ḥükkâm’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yarı resmî hukuk külliyatı niteliğini taşıyan eser birçok defa basılmış olup (meselâ İstanbul 1252, 1258, 1264, 1288; Bulak 1263; Bombay 1278) üzerine elliden fazla şerh yazılmıştır. I. M. d’Ohsson, Tableau général de l’Empire Othoman (Paris 1787-1820) adlı eserinde Osmanlı hukuk düzeniyle ilgili açıklamaları bu kitaba dayandırmıştır. - 1316 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 512 Syf. Tek Kitap - 27x18 cm.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Haşiyeli Büyük Boy Mülteka El Ebhur-İbrâhim b. Muhammed el-Halebî (ö. 956/1549) - Fıkıh Hakkında- Arapça - Modern cildlidir. Kudûrî’nin el-Muḫtaṣar’ı ile el-Muḫtâr, Kenzü’d-deḳāʾiḳ ve el-Viḳāye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî’nin en tanınmış eseridir. 17.000’den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteḳa’l-ebḥur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Molla Hüsrev’in Dürerü’l-ḥükkâm’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yarı resmî hukuk külliyatı niteliğini taşıyan eser birçok defa basılmış olup (meselâ İstanbul 1252, 1258, 1264, 1288; Bulak 1263; Bombay 1278) üzerine elliden fazla şerh yazılmıştır. I. M. d’Ohsson, Tableau général de l’Empire Othoman (Paris 1787-1820) adlı eserinde Osmanlı hukuk düzeniyle ilgili açıklamaları bu kitaba dayandırmıştır. - 1316 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 512 Syf. Tek Kitap - 27x18 cm.

  TLSold
 • Güzidei Gülistan -Çevirenin kaydı yoktur Tasavvuf Hakkında - Farsça- OsmanlıcaSadi merhumun gülistan adlı eserin tercüme ve şerhidir. Sırtı bez mukavvalı cildindedir. - 1307 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 351 Syf. Tek Kitap - 27x19 cm.

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Güzidei Gülistan -Çevirenin kaydı yoktur Tasavvuf Hakkında - Farsça- OsmanlıcaSadi merhumun gülistan adlı eserin tercüme ve şerhidir. Sırtı bez mukavvalı cildindedir. - 1307 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 351 Syf. Tek Kitap - 27x19 cm.

  TLSold
 • el-Mîzânü’ş-Şaʿrâniyye el-müdhile li-cemîʿi aḳvâli’l-eʾimmeti’l-müctehidîn ve muḳallidîhim fi’ş-şerîʿati’l-Muḥammediyye (el-Mîzânü’l-kübrâ)-Ebü’l-Mevâhib (Ebû Abdirrahmân) Abdülvehhâb b. Ahmed b. Alî eş-Şa‘rânî el-Mısrî (ö. 973/1565)Tasavvuf Hakkında - Arapça - Dört mezhebin görüş farklılıklarının azîmet-ruhsat çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığı bir eser olup bir çok defa basılmıştır. Kondisyon haliyle yırtık sayfalar vardır. Yangından kurtarılmış olup sonralara doğru bazı metinler kaybolmuş durumdadır siyah kırmızı renkli çizimli baskı.1318 Hicri - Matbaa Amire Mısır - 374 Syf. 1 ve 2. cild beraber tam ve Tek Kitap - 26x20 cm.

  Lot No: 39

  Lot: 39

  el-Mîzânü’ş-Şaʿrâniyye el-müdhile li-cemîʿi aḳvâli’l-eʾimmeti’l-müctehidîn ve muḳallidîhim fi’ş-şerîʿati’l-Muḥammediyye (el-Mîzânü’l-kübrâ)-Ebü’l-Mevâhib (Ebû Abdirrahmân) Abdülvehhâb b. Ahmed b. Alî eş-Şa‘rânî el-Mısrî (ö. 973/1565)Tasavvuf Hakkında - Arapça - Dört mezhebin görüş farklılıklarının azîmet-ruhsat çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığı bir eser olup bir çok defa basılmıştır. Kondisyon haliyle yırtık sayfalar vardır. Yangından kurtarılmış olup sonralara doğru bazı metinler kaybolmuş durumdadır siyah kırmızı renkli çizimli baskı.1318 Hicri - Matbaa Amire Mısır - 374 Syf. 1 ve 2. cild beraber tam ve Tek Kitap - 26x20 cm.

  TLSold
 • Ḥâşiyetü’s-Sindî ʿalâ Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî-Ebü’l-Hasen Nûruddîn Muhammed b. Abdilhâdî es-Sindî et-Tettevî (ö. 1138/1726)Hadis Hakkında - Arapça - Eser dönemin orijinal bez baskılı ve mıklebli cildindedir. Bir tarafı yanıktan kurtarılmış eserin 3 ve 4. ciltleri bir aradadır. Yanığın yazıya tesiri yoktur. Hicri - Matbaa Alemiyye Mısır412 Syf. 3. ve 4. ciltleri Tek Kitap - 27x19 cm.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Ḥâşiyetü’s-Sindî ʿalâ Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî-Ebü’l-Hasen Nûruddîn Muhammed b. Abdilhâdî es-Sindî et-Tettevî (ö. 1138/1726)Hadis Hakkında - Arapça - Eser dönemin orijinal bez baskılı ve mıklebli cildindedir. Bir tarafı yanıktan kurtarılmış eserin 3 ve 4. ciltleri bir aradadır. Yanığın yazıya tesiri yoktur. Hicri - Matbaa Alemiyye Mısır412 Syf. 3. ve 4. ciltleri Tek Kitap - 27x19 cm.

  TLSold
 • Delailül Hayrat-Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Arapça - Hasan Rıza Hattıyla yazılmıştır. Dönemin bez cildindedir. Gümüşhanevi tertibindedir.1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 205 Syf. Tek Kitap - 18x12 cm.

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Delailül Hayrat-Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Arapça - Hasan Rıza Hattıyla yazılmıştır. Dönemin bez cildindedir. Gümüşhanevi tertibindedir.1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 205 Syf. Tek Kitap - 18x12 cm.

  TLSold
 • Kısasul Enbiya Araisül Mecalis -Ebu İshak Ahmed Bin İbrahim Nisaburi Maruf sağlebi - Siyer Hakkındadır - Arapça - Cildi ayrıktır. Peygamberler tarihi üzerine yazılmış eserdir. - 1382 Hicri - Abdül Hamid Ahmed Hanifi Mısır - 616 Syf. Tek Kitap - 14x20 cm -

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Kısasul Enbiya Araisül Mecalis -Ebu İshak Ahmed Bin İbrahim Nisaburi Maruf sağlebi - Siyer Hakkındadır - Arapça - Cildi ayrıktır. Peygamberler tarihi üzerine yazılmış eserdir. - 1382 Hicri - Abdül Hamid Ahmed Hanifi Mısır - 616 Syf. Tek Kitap - 14x20 cm -

  TLSold
 • Akaidi Hayriyye (el-ʿAḳāʾidü’l-ḫayriyye fî taḥrîri meẕhebi’l-fırḳati’n-nâciye ve hüm Ehlü’s-sünne ve’l-cemaʿa ve’r-red ʿalâ muḫâlifihim)-Mehmed Vehbi Efendi -Akaid Hakkında - Arapça - Sırtkısmında yanık izi olup yazıya tesiri yoktur. Arapça olarak hazırlanan eserde inanç konularıyla ilgili 133 mesele incelenmiştir. 1919’da tamamlanan kitap (Kahire 1334; Kahire, ts.) müellif tarafından Akāid-i Hayriye Tercümesi adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir (İstanbul 1921, 1924, 1925). Yazma nüshası Konya Yûsuf Ağa Kütüphanesi’ndedir (nr. 3506).Matbaatül Darul ihya 136 Syf. Tek Kitap - 16x23 cm.

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Akaidi Hayriyye (el-ʿAḳāʾidü’l-ḫayriyye fî taḥrîri meẕhebi’l-fırḳati’n-nâciye ve hüm Ehlü’s-sünne ve’l-cemaʿa ve’r-red ʿalâ muḫâlifihim)-Mehmed Vehbi Efendi -Akaid Hakkında - Arapça - Sırtkısmında yanık izi olup yazıya tesiri yoktur. Arapça olarak hazırlanan eserde inanç konularıyla ilgili 133 mesele incelenmiştir. 1919’da tamamlanan kitap (Kahire 1334; Kahire, ts.) müellif tarafından Akāid-i Hayriye Tercümesi adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir (İstanbul 1921, 1924, 1925). Yazma nüshası Konya Yûsuf Ağa Kütüphanesi’ndedir (nr. 3506).Matbaatül Darul ihya 136 Syf. Tek Kitap - 16x23 cm.

  TLSold
 • Kitabu Şerhi Şemail Tercümesi-(1862-1949)Siyer Hakkındadır - Arapça - Bez cildindedir sırtında ismi yazmaktadır bulak baskısı nadirdir.1254 Hicri - Bulak Matbaası Mısır - 327 Syf. Tek Kitap - 25x18 cm.

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Kitabu Şerhi Şemail Tercümesi-(1862-1949)Siyer Hakkındadır - Arapça - Bez cildindedir sırtında ismi yazmaktadır bulak baskısı nadirdir.1254 Hicri - Bulak Matbaası Mısır - 327 Syf. Tek Kitap - 25x18 cm.

  TLSold
 • Hasbihali Salik Fi akvali mesalik- Mehmet Lütfi Efendi - Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Tasavvuf yolunun saliklerine tavsiyeler içerir. Sonunda Hizbul Bahir duası da vardır. Kitap sonradan ful deri cildlidir. Tamir görürken kitap kesildiği için harflerin bazıları kaybolmuştur. Metinde sıkıntı yok haşiye kısmında eksikler vardır. - 1318 Hicri - Alem Matbaası İstanbul - 64 Syf. Tek Kitap - 16x22 cm.

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Hasbihali Salik Fi akvali mesalik- Mehmet Lütfi Efendi - Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Tasavvuf yolunun saliklerine tavsiyeler içerir. Sonunda Hizbul Bahir duası da vardır. Kitap sonradan ful deri cildlidir. Tamir görürken kitap kesildiği için harflerin bazıları kaybolmuştur. Metinde sıkıntı yok haşiye kısmında eksikler vardır. - 1318 Hicri - Alem Matbaası İstanbul - 64 Syf. Tek Kitap - 16x22 cm.

  TLSold
 • Çay Risalesi-Seyyid Mehmet İzzet - Çay Hakkındadır - Osmanlıca- Çay üzerine yazılmış osmanlıdaki en eski eser. Osmanlıcadır Dönemin Cildinde Varaklı sıcak baskı çay yazılı bez cildindedir 1295 Hicri - Müzellefzade Rıza Efendi - 81 Syf. Tek Kitap - 16x22 cm.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Çay Risalesi-Seyyid Mehmet İzzet - Çay Hakkındadır - Osmanlıca- Çay üzerine yazılmış osmanlıdaki en eski eser. Osmanlıcadır Dönemin Cildinde Varaklı sıcak baskı çay yazılı bez cildindedir 1295 Hicri - Müzellefzade Rıza Efendi - 81 Syf. Tek Kitap - 16x22 cm.

  TLSold
 • Kenzül Havas Keyfiyeti Celb ve Teshir -Seyyid Süleyman El Hüseyni - Havas Büyü Hakkındadır - Osmanlıca- Havas büyü sihir konularını ihtiva eden bir eserdir. Dönemin sırtı deri cildindedir kondisyonu harikadır - 1332 Hicri - Kadr Matbaası İstanbul - 903 Syf. 1-2-3-4 Cild İki Kitap - 14x20 cm.

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Kenzül Havas Keyfiyeti Celb ve Teshir -Seyyid Süleyman El Hüseyni - Havas Büyü Hakkındadır - Osmanlıca- Havas büyü sihir konularını ihtiva eden bir eserdir. Dönemin sırtı deri cildindedir kondisyonu harikadır - 1332 Hicri - Kadr Matbaası İstanbul - 903 Syf. 1-2-3-4 Cild İki Kitap - 14x20 cm.

  TLSold
 • Mecmuatül Ahzab-Ahmed ziyauddin gümüşhanevi - Münacaat dua Hakkındadır - Arapça - Bu eser toplamda 3 kitap ve 2000 syf dır. Muhyiddin-i Arabi, Ebu Hasan Şazeli, Şahı Nakşibend evradları ve şerhleri - hat. Abdülbaki dede mevlevi Derleyen. Ahmed ziyauddin gümüşhanevi Not : Muhyiddin-i Arabi ve Şahı Nakşibend evradları ve şerhleri olan cild yoktur. Orjinal dönemin baskısız bez cildindedir 
- 1311 Hicri - Taş Baskı İstanbul - 624 Syf. Ebu Hasan Şazeli Cildi Tek Kitap - 19x13 cm.

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Mecmuatül Ahzab-Ahmed ziyauddin gümüşhanevi - Münacaat dua Hakkındadır - Arapça - Bu eser toplamda 3 kitap ve 2000 syf dır. Muhyiddin-i Arabi, Ebu Hasan Şazeli, Şahı Nakşibend evradları ve şerhleri - hat. Abdülbaki dede mevlevi Derleyen. Ahmed ziyauddin gümüşhanevi Not : Muhyiddin-i Arabi ve Şahı Nakşibend evradları ve şerhleri olan cild yoktur. Orjinal dönemin baskısız bez cildindedir - 1311 Hicri - Taş Baskı İstanbul - 624 Syf. Ebu Hasan Şazeli Cildi Tek Kitap - 19x13 cm.

  TLSold
 • Cemü'l-Vesâ'il fî Şerh-i Şemail ve Hamişi- Ali Bin Sultan Muhammed El Kari - Hamiş Şeyh Abdurrauf Münavi - Siyer Hakkındadır - Arapça - Ali el-Kārî, Cemʿu’l-vesâʾil fî şerḥi’ş-Şemâʾil. Eserin en önemli şerhi sayılmaktadır. Kütüphanelerde pek çok yazması olup (a.g.e., I/1, 306), İstanbul (1290) ve Kahire’de (I-II, 1317-1318, kenarında Münâvî’nin şerhiyle birlikte) basılmıştır.Eser dönemin bez cildi muhafaza edilerek deri cild yapılmıştır.1317 Hicri - Matbaatül edebiyye Mısır -618 Syf. 1-2 ciltler Tek Kitap - 20x28 cm.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Cemü'l-Vesâ'il fî Şerh-i Şemail ve Hamişi- Ali Bin Sultan Muhammed El Kari - Hamiş Şeyh Abdurrauf Münavi - Siyer Hakkındadır - Arapça - Ali el-Kārî, Cemʿu’l-vesâʾil fî şerḥi’ş-Şemâʾil. Eserin en önemli şerhi sayılmaktadır. Kütüphanelerde pek çok yazması olup (a.g.e., I/1, 306), İstanbul (1290) ve Kahire’de (I-II, 1317-1318, kenarında Münâvî’nin şerhiyle birlikte) basılmıştır.Eser dönemin bez cildi muhafaza edilerek deri cild yapılmıştır.1317 Hicri - Matbaatül edebiyye Mısır -618 Syf. 1-2 ciltler Tek Kitap - 20x28 cm.

  TLSold
 • Miratı Mecellei Ahkamı Adliye-Kayseri Müfti Sabıkı Mesud Efendi Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Sırtı Deri Cildli dönemin cildinde olup cildi ayrıktır1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 750 Syf. Tek Kitap - 19x27 cm.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Miratı Mecellei Ahkamı Adliye-Kayseri Müfti Sabıkı Mesud Efendi Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Sırtı Deri Cildli dönemin cildinde olup cildi ayrıktır1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 750 Syf. Tek Kitap - 19x27 cm.

  TLSold
 • Haza Kİtabu Cami'ul Usul Fi'l Evliyai ve Enva'ihim ve Evsafihim ve Usuli Külli Tarikin ve Mühimmati'l Müridi ve Şuruti'ş Şeyhi-Ahmed Ziyauddin bin Mustafa Gümüşhanevi - Tasavvuf Hakkında - Arapça - Dönemin Bez baskılı cildindedir. Hattat kemalzade seyyid ahmed nakşibendi - 1276 Hicri - Taş baskı istanbul - 274 Syf. Tek Kitap - 23x 16 cm.

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Haza Kİtabu Cami'ul Usul Fi'l Evliyai ve Enva'ihim ve Evsafihim ve Usuli Külli Tarikin ve Mühimmati'l Müridi ve Şuruti'ş Şeyhi-Ahmed Ziyauddin bin Mustafa Gümüşhanevi - Tasavvuf Hakkında - Arapça - Dönemin Bez baskılı cildindedir. Hattat kemalzade seyyid ahmed nakşibendi - 1276 Hicri - Taş baskı istanbul - 274 Syf. Tek Kitap - 23x 16 cm.

  TLSold
 • Tercüme-i Mektubat-ı Şeyh Muhammed Masum Nakşibendi -Müstakimzade Süleyman Sadeddin - Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin miklepli baskılı sırtı deri cildindedir.- 1277 Hicri - litografya İstanbul - 128 Syf. 3. cilt Tek Kitap - 24x33 cm.

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Tercüme-i Mektubat-ı Şeyh Muhammed Masum Nakşibendi -Müstakimzade Süleyman Sadeddin - Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin miklepli baskılı sırtı deri cildindedir.- 1277 Hicri - litografya İstanbul - 128 Syf. 3. cilt Tek Kitap - 24x33 cm.

  TLSold
 • Mektubat-ı İmam-ı Rabbani tercümesi-Müstakimzade Süleyman Sadeddin - Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin miklepli baskılı sırtı deri cildindedir.- 1277 Hicri - litografya İstanbul - 281 Syf. 1. cilt Tek Kitap - 22x32 cm.

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Mektubat-ı İmam-ı Rabbani tercümesi-Müstakimzade Süleyman Sadeddin - Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin miklepli baskılı sırtı deri cildindedir.- 1277 Hicri - litografya İstanbul - 281 Syf. 1. cilt Tek Kitap - 22x32 cm.

  TLSold
 • Celal-Ebû Abdillâh Celâlüddîn Muhammed b. Es‘ad b. Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkī (ö. 908/1502)Akaid Hakkında - Arapça - Orjinal dönemin ful deri cildindedir . Üst kısmında yanık izleri var lakin metne etki etmemektedir. İtikadî mezheplerin tam olarak teşekkül ettiği hicrî V. asırdan itibaren Ehl-i sünnet âlimleri, halkı ehl-i bid‘atın yanlış inançlarından korumak ve Sünnî akîdeyi kolayca öğrenmelerini sağlamak için, akaid problemlerini Sünnî çerçevede ele alan küçük akîde risâleleri yazmayı bir gelenek haline getirmişlerdir. Bu risâlelerden biri de Îcî’nin el-ʿAḳāʾidü’l-ʿAḍudiyye’sidir. Celaleddin devani bu esere yazdığı şerhdir. -1263 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 110 Syf. Tek Kitap - 14x20 cm.

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Celal-Ebû Abdillâh Celâlüddîn Muhammed b. Es‘ad b. Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkī (ö. 908/1502)Akaid Hakkında - Arapça - Orjinal dönemin ful deri cildindedir . Üst kısmında yanık izleri var lakin metne etki etmemektedir. İtikadî mezheplerin tam olarak teşekkül ettiği hicrî V. asırdan itibaren Ehl-i sünnet âlimleri, halkı ehl-i bid‘atın yanlış inançlarından korumak ve Sünnî akîdeyi kolayca öğrenmelerini sağlamak için, akaid problemlerini Sünnî çerçevede ele alan küçük akîde risâleleri yazmayı bir gelenek haline getirmişlerdir. Bu risâlelerden biri de Îcî’nin el-ʿAḳāʾidü’l-ʿAḍudiyye’sidir. Celaleddin devani bu esere yazdığı şerhdir. -1263 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 110 Syf. Tek Kitap - 14x20 cm.

  TLSold
 • Sahihi Buhari -Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî (ö. 256/870)Hadis Hakkında - Arapça - 8 cildlik sahihi buhari nüshasının 7 ve 8. cildi olup baştan ve sondan yanık izleri olup az yerde de olsa metne tesir etmiştir dönemin orijinal ful deri yeşil cildindedir 1315 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 460 syf. 7. ve 8. ciltler Tek kitap - 18x26 cm

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Sahihi Buhari -Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî (ö. 256/870)Hadis Hakkında - Arapça - 8 cildlik sahihi buhari nüshasının 7 ve 8. cildi olup baştan ve sondan yanık izleri olup az yerde de olsa metne tesir etmiştir dönemin orijinal ful deri yeşil cildindedir 1315 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 460 syf. 7. ve 8. ciltler Tek kitap - 18x26 cm

  TLSold
 • Minyetül Musalli-Sedîdüddin el-Kâşgarî’nin (ö. 705/1305) Fıkıh Hakkında- Arapça - Ebrulu cildde olup Cildin tamire ihtiyacı vardır. Hanefî mezhebinin hâkim olduğu Horasan ve Mâverâünnehir’de, temel Arapça eğitimi aldıktan sonra İslâmî ilimleri tahsil edecek talebelere giriş metni olmak üzere Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin Muḳaddimetü’ṣ-ṣalât’ı gibi temizlik, abdest ve namaza dair hükümleri basit bir dille anlatan eserler okutuluyordu. Mâverâünnehir’de Hanefî fıkhını öğrendikten sonra Mekke’de on dört yıl ikamet eden ve ardından Yemen’e yerleşen Kâşgarî’nin kaleme aldığı Münyetü’l-muṣallî ve ġunyetü’l-mübtedî, kısa sürede Hanefî coğrafyasında İslâmî ilimleri tahsile yönelenlere okutulan giriş metni haline gelmiştir.1308 Hicri- Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 59 sayfa Tek kitap -15x24 cm.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Minyetül Musalli-Sedîdüddin el-Kâşgarî’nin (ö. 705/1305) Fıkıh Hakkında- Arapça - Ebrulu cildde olup Cildin tamire ihtiyacı vardır. Hanefî mezhebinin hâkim olduğu Horasan ve Mâverâünnehir’de, temel Arapça eğitimi aldıktan sonra İslâmî ilimleri tahsil edecek talebelere giriş metni olmak üzere Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin Muḳaddimetü’ṣ-ṣalât’ı gibi temizlik, abdest ve namaza dair hükümleri basit bir dille anlatan eserler okutuluyordu. Mâverâünnehir’de Hanefî fıkhını öğrendikten sonra Mekke’de on dört yıl ikamet eden ve ardından Yemen’e yerleşen Kâşgarî’nin kaleme aldığı Münyetü’l-muṣallî ve ġunyetü’l-mübtedî, kısa sürede Hanefî coğrafyasında İslâmî ilimleri tahsile yönelenlere okutulan giriş metni haline gelmiştir.1308 Hicri- Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 59 sayfa Tek kitap -15x24 cm.

  TLSold
 • Divanı Zekayi-Mustafa Zekai (Ö.1227/1812)Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Ebrulu cildindedir. Oruç baba namı ile bilinen halveti şeyhidir.Sondan 2 sayf eksik olup fotokopi ile tamamlanmıştır -1258 Hicri - Takvimi Vekai Matbaası - 88 sayfa Tek kitap -16x24 cm

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Divanı Zekayi-Mustafa Zekai (Ö.1227/1812)Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Ebrulu cildindedir. Oruç baba namı ile bilinen halveti şeyhidir.Sondan 2 sayf eksik olup fotokopi ile tamamlanmıştır -1258 Hicri - Takvimi Vekai Matbaası - 88 sayfa Tek kitap -16x24 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Mevlid Kitabı-Süleyman Çelebi - Edebiyat - Osmanlıca- Cildi yokdur iç kondisyonu güzel Mustafa Nazif Kadırgalı hattı ile yazılmıştır1311 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 44 Sayfa Tek Kitap -17x25 cm.

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Osmanlıca Mevlid Kitabı-Süleyman Çelebi - Edebiyat - Osmanlıca- Cildi yokdur iç kondisyonu güzel Mustafa Nazif Kadırgalı hattı ile yazılmıştır1311 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 44 Sayfa Tek Kitap -17x25 cm.

  TLSold
 • Tarihi Umumi-Ahmed Hilmi Eendi - Tarih hakkındaOsmanlıca- Ahmed Hilmi Efendinin William Chambers tarafından yazılan Chambers’s Historical Questions with Answers: Embracing Ancient and Modern History adlı kitaptan Târîh-i Umûmî adıyla yaptığı tercümedir. Tercümenin önemi ilk defa Türkçe olarak basılan genel dünya tarihi niteliğinde bir eser olmasıdır. Osmanlı-Türk tarih yazıcılığında yeni bir aşamaya işaret eden eser ileride yazılacak umumi tarihlerin öncüsü kabul edilmiştir. Eser 6 cild olup bu eser 4. cilddir 1293 Hicri -Amira Matbaası İstanbul - 286 sayfa 4. cild tek kitap 13x19 cm.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Tarihi Umumi-Ahmed Hilmi Eendi - Tarih hakkındaOsmanlıca- Ahmed Hilmi Efendinin William Chambers tarafından yazılan Chambers’s Historical Questions with Answers: Embracing Ancient and Modern History adlı kitaptan Târîh-i Umûmî adıyla yaptığı tercümedir. Tercümenin önemi ilk defa Türkçe olarak basılan genel dünya tarihi niteliğinde bir eser olmasıdır. Osmanlı-Türk tarih yazıcılığında yeni bir aşamaya işaret eden eser ileride yazılacak umumi tarihlerin öncüsü kabul edilmiştir. Eser 6 cild olup bu eser 4. cilddir 1293 Hicri -Amira Matbaası İstanbul - 286 sayfa 4. cild tek kitap 13x19 cm.

  TLSold
 • Dinimiz-Darul fünun ilahiyat fakültesi muallimi Yusuf Ziya - İslam genel Bilgi -Osmanlıca- Maarif vekaleti celilesimilli talim ve terbiye dairesi nin kararı ile ilk mektepler 3. sınıf için kabul olunan eserdir.Resimli bir eserdir - 1928 Miladi - Kanaat Kütüphanesi - 96 sayfa tek kitap -14x20 cm-

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Dinimiz-Darul fünun ilahiyat fakültesi muallimi Yusuf Ziya - İslam genel Bilgi -Osmanlıca- Maarif vekaleti celilesimilli talim ve terbiye dairesi nin kararı ile ilk mektepler 3. sınıf için kabul olunan eserdir.Resimli bir eserdir - 1928 Miladi - Kanaat Kütüphanesi - 96 sayfa tek kitap -14x20 cm-

  TLSold
 • Muhtasar İlmi Hal-Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- İnas mekatibi ibtidaiyyesinde tedrisi maarifi umumi nazaratı celilesince tensib olunan eserdir yazar kaydı ve matba kaydı yoktur 3. baskı olduğu beyan edilmektedir. - 1317 Hicri -14 sayfa tek kitap - 13x18 cm.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Muhtasar İlmi Hal-Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- İnas mekatibi ibtidaiyyesinde tedrisi maarifi umumi nazaratı celilesince tensib olunan eserdir yazar kaydı ve matba kaydı yoktur 3. baskı olduğu beyan edilmektedir. - 1317 Hicri -14 sayfa tek kitap - 13x18 cm.

  TLSold
 • Lezini zade iğrabul kafiye-Hüseyin Bin Ahmed - Nahiv Hakkında - Arapça - Arapça gramere dair eserdir. Cildi yoktur resimde görüldüğü üzere ilk sayfada küçük bir kısmı yırtıktır. 1268 Hicri -Amira Matbaası İstanbul - 391 sayfa tek kitap - 16x23 cm.

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Lezini zade iğrabul kafiye-Hüseyin Bin Ahmed - Nahiv Hakkında - Arapça - Arapça gramere dair eserdir. Cildi yoktur resimde görüldüğü üzere ilk sayfada küçük bir kısmı yırtıktır. 1268 Hicri -Amira Matbaası İstanbul - 391 sayfa tek kitap - 16x23 cm.

  TLSold
 • Hilyetün Naci-Mustafa Hulûsi Güzelhisârî - Fıkıh Hakkında- Arapça - Eserin Matba bilgisinin olduğu sayfa kopmuş metinde eksiklik yok. Dönemin cildindedir. Erken dönem baskı olduğu düşünülmektedir (Amira veya üsküdar) İbrâhim el-Halebî’nin Ḥalebî ṣaġīr diye bilinen ibadetlere dair eserine yazdığı bir hâşiye olup Osmanlı medreselerinde okutulan önemli kitaplardan biridir (İstanbul 1231, 1244, 1250, 1251, 1256, 1269, 1287, 1299, 1308; Bulak 1251).406 sayfa tek kitap -14x20 cm -

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Hilyetün Naci-Mustafa Hulûsi Güzelhisârî - Fıkıh Hakkında- Arapça - Eserin Matba bilgisinin olduğu sayfa kopmuş metinde eksiklik yok. Dönemin cildindedir. Erken dönem baskı olduğu düşünülmektedir (Amira veya üsküdar) İbrâhim el-Halebî’nin Ḥalebî ṣaġīr diye bilinen ibadetlere dair eserine yazdığı bir hâşiye olup Osmanlı medreselerinde okutulan önemli kitaplardan biridir (İstanbul 1231, 1244, 1250, 1251, 1256, 1269, 1287, 1299, 1308; Bulak 1251).406 sayfa tek kitap -14x20 cm -

  TLSold
 • Kazan Baskı Kuranı Kerim -İslam genel Bilgi -Arapça - Modern mukavvalı bez cildindedir. Fatiha sayfasında eksik vardır genel kondisyonu güzel durumdadır.Tamir eden kişi fihristin ve matba/ tarih kaydını kitabın başına yerleştirmiş durumdadır.Önemli bir not olarak beyan edilmeliki bu kitap basıldığında henüz osmanlıda kuranı kerim basımı yasakdı 1853 Hiicri- Kazan --483 sayfa tek kitap -20x31 cm.

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Kazan Baskı Kuranı Kerim -İslam genel Bilgi -Arapça - Modern mukavvalı bez cildindedir. Fatiha sayfasında eksik vardır genel kondisyonu güzel durumdadır.Tamir eden kişi fihristin ve matba/ tarih kaydını kitabın başına yerleştirmiş durumdadır.Önemli bir not olarak beyan edilmeliki bu kitap basıldığında henüz osmanlıda kuranı kerim basımı yasakdı 1853 Hiicri- Kazan --483 sayfa tek kitap -20x31 cm.

  TLSold
 • Kuranı Kerim -İslam genel Bilgi -Arapça - Türkiye Cumhuriyeti ıslak mühürlü osmanlı son dönemi basılmış kuranı kerimdir ketebe ve tarih kaydı yoktur kondisyonu iyi durumda olup modern sbez cildindedir ----608 sayfa tek kitap -9X12 cm.

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Kuranı Kerim -İslam genel Bilgi -Arapça - Türkiye Cumhuriyeti ıslak mühürlü osmanlı son dönemi basılmış kuranı kerimdir ketebe ve tarih kaydı yoktur kondisyonu iyi durumda olup modern sbez cildindedir ----608 sayfa tek kitap -9X12 cm.

  TLSold
 • Muhammediyye-Muhammed Bican -Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Kırımlı Yusuf Ziya tarafından neşredilmiş olan ,Kadırgalı Mustafa Nazif efendinin Muhteşem nesih ve sülüs örneklerini temaşa edebileceğiniz, Efendimizi övmek için kaleme alınan osmanlıda her hanede bulunan bir eserdir.1326 Hiicri- Harit Matbaası İstanbul--478 sayfa tek kitap -21x27 cm.

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Muhammediyye-Muhammed Bican -Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Kırımlı Yusuf Ziya tarafından neşredilmiş olan ,Kadırgalı Mustafa Nazif efendinin Muhteşem nesih ve sülüs örneklerini temaşa edebileceğiniz, Efendimizi övmek için kaleme alınan osmanlıda her hanede bulunan bir eserdir.1326 Hiicri- Harit Matbaası İstanbul--478 sayfa tek kitap -21x27 cm.

  TLSold
 • Şerhul Mevkufat-Mehmed Mevkufati -Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- İbrahim Halebinin Mülteka adlı eserine yapılan osmanlıda medreselerde uzun yıllar okutulan osmanlıca şerhdir. Donemin mukavvalı bez cildindedir - 1291 Hiicri- Muharrem Efendi İstanbul - 737 sayfa 1-2 cild tek kitap -23x32 cm.

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Şerhul Mevkufat-Mehmed Mevkufati -Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- İbrahim Halebinin Mülteka adlı eserine yapılan osmanlıda medreselerde uzun yıllar okutulan osmanlıca şerhdir. Donemin mukavvalı bez cildindedir - 1291 Hiicri- Muharrem Efendi İstanbul - 737 sayfa 1-2 cild tek kitap -23x32 cm.

  TLSold
 • Tenbihul Gafilin ve Bostanul Arifin ve Merakul Felah -Nasr bin Muhammed İbrahim Es-semerkandiTasavvuf Hakkında - Arapça - Tenbihul Gafilin ve Bostanul Arifin Nasihat kitabıdır Mektebi ticariyyetül kübra da basılmıştır.  ve Merakul Felah ise hanefi fıkhına dair bir eser olup hicaz matbasında basılmıştır 3 kitap bir arada.Modern bez cildindedir 1379 1372 Hicri -Mısır -236+133 sayfa tek kitap -21x28 cm

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Tenbihul Gafilin ve Bostanul Arifin ve Merakul Felah -Nasr bin Muhammed İbrahim Es-semerkandiTasavvuf Hakkında - Arapça - Tenbihul Gafilin ve Bostanul Arifin Nasihat kitabıdır Mektebi ticariyyetül kübra da basılmıştır. ve Merakul Felah ise hanefi fıkhına dair bir eser olup hicaz matbasında basılmıştır 3 kitap bir arada.Modern bez cildindedir 1379 1372 Hicri -Mısır -236+133 sayfa tek kitap -21x28 cm

  TLSold
 • Lügatı Naci -Muallim Nâci’nin (ö. 1893) -Sözlük Lügat- Osmanlıca- Matba ve basım tarihinin ve resmin olduğu sayfa yoktur .Metni tamdır .Lugat-ı Nâcî, 1850’li yıllarda Müntehabât-ı Lugāt-ı Osmâniyye ile çok basit bir şekilde yayımına başlanan Osmanlıca sözlüklerin gelişmiş bir örneğidir.Türk dilinde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerle bu tür sözlüklerde pek bulunmayan Türkçe’ye Batı dillerinden girmiş bazı kelimelere de yer veren lugatta yaklaşık 18.000 madde başı mevcuttur. Bunların 14.000 kadarı Arapça, 3000 kadarı Farsça, geri kalanı da Batı kaynaklı kelimelerdir.960 sayfa tek kitap -14x20 cm

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Lügatı Naci -Muallim Nâci’nin (ö. 1893) -Sözlük Lügat- Osmanlıca- Matba ve basım tarihinin ve resmin olduğu sayfa yoktur .Metni tamdır .Lugat-ı Nâcî, 1850’li yıllarda Müntehabât-ı Lugāt-ı Osmâniyye ile çok basit bir şekilde yayımına başlanan Osmanlıca sözlüklerin gelişmiş bir örneğidir.Türk dilinde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerle bu tür sözlüklerde pek bulunmayan Türkçe’ye Batı dillerinden girmiş bazı kelimelere de yer veren lugatta yaklaşık 18.000 madde başı mevcuttur. Bunların 14.000 kadarı Arapça, 3000 kadarı Farsça, geri kalanı da Batı kaynaklı kelimelerdir.960 sayfa tek kitap -14x20 cm

  TLSold
 • Divanı Aşık Yunus Emre (Haşiye Kenzül Miftah)-Yunus Emre (ö. 720/1320 [?]) (Haşiye Şeyh Hayyat Vehbi Erzincani )Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Karton cildindedir hattat kaydı yoktur Hafız ömer ve oğlu raif efendi bastırmış matba kaydı yoktur 1340 Hicri ---188 sayfa tek kitap -15x22 cm

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Divanı Aşık Yunus Emre (Haşiye Kenzül Miftah)-Yunus Emre (ö. 720/1320 [?]) (Haşiye Şeyh Hayyat Vehbi Erzincani )Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Karton cildindedir hattat kaydı yoktur Hafız ömer ve oğlu raif efendi bastırmış matba kaydı yoktur 1340 Hicri ---188 sayfa tek kitap -15x22 cm

  TLSold
 • Karabaş Tecvid-Abdurrahman Karabaşi -Tefsir Hakkında - Osmanlıca- hattat Süleyman Hilmi tarafından yazılmış bir eserdir. Osmanlıda halkın en çok rağbet ettiği tecvid kitabıdır ki hala okunmaktadır.sondan 3 sayfa köşeden eksiği vardır haşiyeyi etkilemiş lakin metni etkilememektedir. - 1312 Hiicri- --16 sayfa tek kitap -15x21 cm.

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Karabaş Tecvid-Abdurrahman Karabaşi -Tefsir Hakkında - Osmanlıca- hattat Süleyman Hilmi tarafından yazılmış bir eserdir. Osmanlıda halkın en çok rağbet ettiği tecvid kitabıdır ki hala okunmaktadır.sondan 3 sayfa köşeden eksiği vardır haşiyeyi etkilemiş lakin metni etkilememektedir. - 1312 Hiicri- --16 sayfa tek kitap -15x21 cm.

  TLSold
 • Tefsiri Mevakıb Tercümesi Mevahib Tefsiri-İsmail Ferruh Efendi - Tefsir Hakkında - Osmanlıca Arapça - Altın varaklı maşallah yazılı Dönemin yeşil deri cildindedir - 1282 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 1060 Syf. 2 cilt tek kitap - 17x24 cm.

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Tefsiri Mevakıb Tercümesi Mevahib Tefsiri-İsmail Ferruh Efendi - Tefsir Hakkında - Osmanlıca Arapça - Altın varaklı maşallah yazılı Dönemin yeşil deri cildindedir - 1282 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 1060 Syf. 2 cilt tek kitap - 17x24 cm.

  TLSold
 • Osmanlı dönemi takvim 1341-1343 tarihleri istanbul-Osmanlıca- namaz vakitleri mevsimler ve aylar ile namaz vakitlerinden bahsedilmektedir kitap halindedir. 1341-1343 Hicri--68 sayfa tek kitap

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Osmanlı dönemi takvim 1341-1343 tarihleri istanbul-Osmanlıca- namaz vakitleri mevsimler ve aylar ile namaz vakitlerinden bahsedilmektedir kitap halindedir. 1341-1343 Hicri--68 sayfa tek kitap

  TLSold
 • Kayıdlı Kasidei Bürde-Muhammed said busayri Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Osmanlıca Arapça - hattat muhammed bin ali bin ebubekir bin abdülbaki el kastomoni. Cildi yoktur. Bol haşiyelidir.1313 Hiicri- Osmaniyye İstanbul - 58 sayfa tek kitap -13x20 cm.

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Kayıdlı Kasidei Bürde-Muhammed said busayri Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Osmanlıca Arapça - hattat muhammed bin ali bin ebubekir bin abdülbaki el kastomoni. Cildi yoktur. Bol haşiyelidir.1313 Hiicri- Osmaniyye İstanbul - 58 sayfa tek kitap -13x20 cm.

  TLSold
 • Necatül Melhuf-Muhammed Osman - Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Osmanlıca- 1339 Hiicri- Mahmudbey Matbaası - 47 sayfa tek kitap -14x20 cm.

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Necatül Melhuf-Muhammed Osman - Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Osmanlıca- 1339 Hiicri- Mahmudbey Matbaası - 47 sayfa tek kitap -14x20 cm.

  TLSold
 • Cihad Risalesi-Muhammed Emin bin Hasan ofi -Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Hattat Arif Muhammed Ahi Çelebi -1317 Hicri -23 sayfa tek kitap -12x21 cm.

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Cihad Risalesi-Muhammed Emin bin Hasan ofi -Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Hattat Arif Muhammed Ahi Çelebi -1317 Hicri -23 sayfa tek kitap -12x21 cm.

  TLSold
 • Şerhi Akaid-Usturumcalı Şahkulus Zade Ömer - Akaid Hakkında - Osmanlıca- Akaidi Nesefi üzerine türkçe şerhdir Marmara üniversitesi Nadir eserler koleksiyonunda bir nushası bulunmakta olan nadir bir eserdir.Manzumei Efkar Matbaası istanbul 32 sayfa tek kitap -13x20 cm.

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Şerhi Akaid-Usturumcalı Şahkulus Zade Ömer - Akaid Hakkında - Osmanlıca- Akaidi Nesefi üzerine türkçe şerhdir Marmara üniversitesi Nadir eserler koleksiyonunda bir nushası bulunmakta olan nadir bir eserdir.Manzumei Efkar Matbaası istanbul 32 sayfa tek kitap -13x20 cm.

  TLSold
 • Ruhus salat-Edirne Müftüsü Muhammed Fevzi efendi -Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- ilk baskı namaz üzerine bir eser olup osmanlıcadır -1303 Hicri- Karatekke Matbaası İstanbul -24 sayfa tek kitap -15x23 cm.

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Ruhus salat-Edirne Müftüsü Muhammed Fevzi efendi -Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- ilk baskı namaz üzerine bir eser olup osmanlıcadır -1303 Hicri- Karatekke Matbaası İstanbul -24 sayfa tek kitap -15x23 cm.

  TLSold
 • Mecamiul Hakaık vel-kavaid ve cevamiur-revaik vel-fevaid minel-usul-Ebu Said El Hadimi - Fıkıh Hakkında- Arapça - Bez cildi olup cildinden ayrıktır. Kazanlı salih efendi tarafından bastırılmıştır. Talik hatlı , Usulu fıkha dair bir eserdir. Özellikle Molla Hüsrev’in Mirḳātü’l-vüṣûl, Sadrüşşerîa’nın et-Tavżîḥ ve Tâceddin es-Sübkî’nin Cemʿu’l-cevâmiʿ adlı kitaplarından faydalanılarak hazırlanan Mecâmiʿu’l-ḥaḳāʾiḳ, Hanefî mezhebinin görüşlerini esas almakla birlikte izlediği metot açısından karşılaştırmalı bir usûl-i fıkıh eseri niteliğindedir.Kitapta genellikle Hanefî ve Şâfiî mezheplerinin görüşleri arasında mukayeseler yapıldığı ve zaman zaman müellifin kendi tercihlerine de yer verdiği görülür.Bu eser Osmanlı medreselerinde Molla Hüsrev’in Mirʾâtü’l-uṣûl’ü yerine geçecek kadar meşhur olmuştur. -1318 Hicri- Mahmud Bey Matbaası İstanbul -366 sayfa tek kitap -20x28 cm.

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Mecamiul Hakaık vel-kavaid ve cevamiur-revaik vel-fevaid minel-usul-Ebu Said El Hadimi - Fıkıh Hakkında- Arapça - Bez cildi olup cildinden ayrıktır. Kazanlı salih efendi tarafından bastırılmıştır. Talik hatlı , Usulu fıkha dair bir eserdir. Özellikle Molla Hüsrev’in Mirḳātü’l-vüṣûl, Sadrüşşerîa’nın et-Tavżîḥ ve Tâceddin es-Sübkî’nin Cemʿu’l-cevâmiʿ adlı kitaplarından faydalanılarak hazırlanan Mecâmiʿu’l-ḥaḳāʾiḳ, Hanefî mezhebinin görüşlerini esas almakla birlikte izlediği metot açısından karşılaştırmalı bir usûl-i fıkıh eseri niteliğindedir.Kitapta genellikle Hanefî ve Şâfiî mezheplerinin görüşleri arasında mukayeseler yapıldığı ve zaman zaman müellifin kendi tercihlerine de yer verdiği görülür.Bu eser Osmanlı medreselerinde Molla Hüsrev’in Mirʾâtü’l-uṣûl’ü yerine geçecek kadar meşhur olmuştur. -1318 Hicri- Mahmud Bey Matbaası İstanbul -366 sayfa tek kitap -20x28 cm.

  TLSold
 • Haşiye Tahtavi Ala Merakıl Felah Şerhi Nurul İzah-Şeyh Ahmed Tahtavi - Fıkıh Hakkında- Arapça - Şürünbülâlî’nin ibadetlere dair eseri üzerine hâşiyedir. Cildin ön kapağında eksik bir kısım vardır.Miklepli bir cildi vardır. -1320 Hicri - Matbaatül Ezheriyye Mısır -436 Sayfa Tek Kitap - 20x27 cm.

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Haşiye Tahtavi Ala Merakıl Felah Şerhi Nurul İzah-Şeyh Ahmed Tahtavi - Fıkıh Hakkında- Arapça - Şürünbülâlî’nin ibadetlere dair eseri üzerine hâşiyedir. Cildin ön kapağında eksik bir kısım vardır.Miklepli bir cildi vardır. -1320 Hicri - Matbaatül Ezheriyye Mısır -436 Sayfa Tek Kitap - 20x27 cm.

  TLSold
 • Misbahul Münir (el-Miṣbâḥu’l-münîr fî ġarîbi’ş-şerḥi’l-kebîr li’r-Râfiʿî)-Ebü’l-Abbâs Hatîbüddehşe Ahmed b. Muhammed b. Alî el-Feyyûmî el-Hamevî (ö. 770/1368-69) -Fıkıh Hakkında- Arapça - Modern bez mukavvalı cildindedir. Kondisyonu yeni gibidir . Şâfiî fıkhının önemli kaynaklarından biri ve Gazzâlî’nin el-Vecîz adlı eserinin şerhi olan Râfiî’nin (ö. 623/1226) Fetḥu’l-ʿazîz fî şerḥi’l-Vecîz adlı kitabındaki garîb kelimeleri açıklayan bir sözlüktür. Müellif kelimeleri, Zemahşerî’nin Esâsü’l-belâġa’sında olduğu gibi kök harflerine göre birinciden başlayarak son harfine doğru sıralamıştır. Kitabın hâtimesinde çeşitli gramer ve dil meselelerini yirmiden fazla fasılda özetledikten sonra bu eseri yazarken sözlükler, garîbü’l-hadîs kitapları, tefsirler, divanlar, nevâdir kitapları ile müzekker-müennes konusuna ve gramere dair yetmiş kadar eserden faydalandığını belirtmekte, bunların pek çoğunun adını zikretmektedir. el-Miṣbâḥu’l-münîr’i daha önce kaleme aldığı geniş bir eserden özetlediğini söyleyen Feyyûmî kelimelerin sözlük anlamlarının yanında fıkhî mânalarını da zikretmiş, bu arada bazı sarf ve nahiv meselelerini de açıklamıştır. -1325 Hicri - Darül kütübül arabiyyetül kübra matbasında basılmış lakin eser meymeniyye matbaasında 1325 tarihinde basılan nüshanın tıpkı basımıdır. Mısır -344 Sayfa 1-2 Cild Tek kitap - 19x27 cm.

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Misbahul Münir (el-Miṣbâḥu’l-münîr fî ġarîbi’ş-şerḥi’l-kebîr li’r-Râfiʿî)-Ebü’l-Abbâs Hatîbüddehşe Ahmed b. Muhammed b. Alî el-Feyyûmî el-Hamevî (ö. 770/1368-69) -Fıkıh Hakkında- Arapça - Modern bez mukavvalı cildindedir. Kondisyonu yeni gibidir . Şâfiî fıkhının önemli kaynaklarından biri ve Gazzâlî’nin el-Vecîz adlı eserinin şerhi olan Râfiî’nin (ö. 623/1226) Fetḥu’l-ʿazîz fî şerḥi’l-Vecîz adlı kitabındaki garîb kelimeleri açıklayan bir sözlüktür. Müellif kelimeleri, Zemahşerî’nin Esâsü’l-belâġa’sında olduğu gibi kök harflerine göre birinciden başlayarak son harfine doğru sıralamıştır. Kitabın hâtimesinde çeşitli gramer ve dil meselelerini yirmiden fazla fasılda özetledikten sonra bu eseri yazarken sözlükler, garîbü’l-hadîs kitapları, tefsirler, divanlar, nevâdir kitapları ile müzekker-müennes konusuna ve gramere dair yetmiş kadar eserden faydalandığını belirtmekte, bunların pek çoğunun adını zikretmektedir. el-Miṣbâḥu’l-münîr’i daha önce kaleme aldığı geniş bir eserden özetlediğini söyleyen Feyyûmî kelimelerin sözlük anlamlarının yanında fıkhî mânalarını da zikretmiş, bu arada bazı sarf ve nahiv meselelerini de açıklamıştır. -1325 Hicri - Darül kütübül arabiyyetül kübra matbasında basılmış lakin eser meymeniyye matbaasında 1325 tarihinde basılan nüshanın tıpkı basımıdır. Mısır -344 Sayfa 1-2 Cild Tek kitap - 19x27 cm.

  TLSold
 • Muhammediyye-Muhammed Bican -Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin miklepli Yeşil Bez Cildindedir. Hattat Mustafa Rakım efendinin Muhteşem nesih ve sülüs örneklerini temaşa edebileceğiniz, Efendimizi övmek için kaleme alınan osmanlıda her hanede bulunan bir eserdir.1280 Hiicri- Muharrem Efendi İstanbul - 447 Sayfa Tek Kitap20x27 cm.

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Muhammediyye-Muhammed Bican -Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin miklepli Yeşil Bez Cildindedir. Hattat Mustafa Rakım efendinin Muhteşem nesih ve sülüs örneklerini temaşa edebileceğiniz, Efendimizi övmek için kaleme alınan osmanlıda her hanede bulunan bir eserdir.1280 Hiicri- Muharrem Efendi İstanbul - 447 Sayfa Tek Kitap20x27 cm.

  TLSold
 • Razmul El Ehadis-Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî -Hadis Hakkında - Arapça - Osmanlı dönemi baskılı ful deri cildindedir. Azda olsa yer yer kurt yeniği vardır.( Fihrist kısmındadır. Okunmayacak gibi yenik değildir )1275 Hiicri- Taş Baskı İstanbul - 563 Sayfa Tek kitap22x 30 cm.

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Razmul El Ehadis-Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî -Hadis Hakkında - Arapça - Osmanlı dönemi baskılı ful deri cildindedir. Azda olsa yer yer kurt yeniği vardır.( Fihrist kısmındadır. Okunmayacak gibi yenik değildir )1275 Hiicri- Taş Baskı İstanbul - 563 Sayfa Tek kitap22x 30 cm.

  TLSold
 • Tefsiri Tıbyan ve Tefsiri Mevakib-Ayıntâbî Mehmed Efendi’nin (ö. 1111/1699) ve İsmail Ferruh Efendi -Tefsir Hakkında - Osmanlıca- Eser Sonradan mukavvalı bez cildindedir. Ayıntâbî Mehmed Efendi’nin Kur’ân-ı Kerîm’in ilk Türkçe matbu tefsiri olan eseri ile Hüseyin Vâiz Kâşifi'nin yazdığı Tefsîr-i Hüseynî olarak da bilinen Farsça el-Mevâhibü'l-Aliyye isimli tefsirini esas alındığı İsmail ferruh efendinin Mevakib adlı tefsiri yer almaktadır - 1320 Hicri - Şirketi sahafı osmaniye İstanbul - 1561 sayfa 1-2-3-4 Cild 2 Kitap -27x20 cm.

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Tefsiri Tıbyan ve Tefsiri Mevakib-Ayıntâbî Mehmed Efendi’nin (ö. 1111/1699) ve İsmail Ferruh Efendi -Tefsir Hakkında - Osmanlıca- Eser Sonradan mukavvalı bez cildindedir. Ayıntâbî Mehmed Efendi’nin Kur’ân-ı Kerîm’in ilk Türkçe matbu tefsiri olan eseri ile Hüseyin Vâiz Kâşifi'nin yazdığı Tefsîr-i Hüseynî olarak da bilinen Farsça el-Mevâhibü'l-Aliyye isimli tefsirini esas alındığı İsmail ferruh efendinin Mevakib adlı tefsiri yer almaktadır - 1320 Hicri - Şirketi sahafı osmaniye İstanbul - 1561 sayfa 1-2-3-4 Cild 2 Kitap -27x20 cm.

  TLSold
 • Haşiyetü's-Sabban Ala Şerhil İsam Ala Semerkandiyye ve Hamişi Şerhi İsam Haşiyesi-Muhammed b. Ali Es-Sabbân Eş-Şâfi'i (Hamiş Ali İbni sadreddin bin İsam )Beyan İlmi Hakkında -Arapça - Modern mukavvalı kahverengi bez cildindedir kondisyonu harikadır.1321 Hicri -Matbaatül Hişab Mısır -103 Sayfa Tek Kitab - 20x28 cm.

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Haşiyetü's-Sabban Ala Şerhil İsam Ala Semerkandiyye ve Hamişi Şerhi İsam Haşiyesi-Muhammed b. Ali Es-Sabbân Eş-Şâfi'i (Hamiş Ali İbni sadreddin bin İsam )Beyan İlmi Hakkında -Arapça - Modern mukavvalı kahverengi bez cildindedir kondisyonu harikadır.1321 Hicri -Matbaatül Hişab Mısır -103 Sayfa Tek Kitab - 20x28 cm.

  TLSold
 • Enamı Şerif---Havas Büyü Hakkındadır - Osmanlıca Arapça - Hattat Muhammed Ali Vasfi efendinin nezih hattı ile kaleme alınmıştır. Osmanlıca olup bir çok salavat dua tılsım havas bilgileri içermektedir. Dönemin baskılı mavi miklebli bez cildindedir. Cildi kitaptan ayrıdır . 1323 Hicri -Emniyet Matbaası İstanbul -231 sayfa tek kitaptır -8x10 cm.

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Enamı Şerif---Havas Büyü Hakkındadır - Osmanlıca Arapça - Hattat Muhammed Ali Vasfi efendinin nezih hattı ile kaleme alınmıştır. Osmanlıca olup bir çok salavat dua tılsım havas bilgileri içermektedir. Dönemin baskılı mavi miklebli bez cildindedir. Cildi kitaptan ayrıdır . 1323 Hicri -Emniyet Matbaası İstanbul -231 sayfa tek kitaptır -8x10 cm.

  TLSold
 • Haşiye ala Şerhil Mollavi ales Süllem lil Ahdari (Hamişi Süllem üzerine Mollavi Şerhi )-Ebü’l-İrfân Muhammed b. Alî es-Sabbân -Mantık Hakkında - Arapça - sırtı deri cildlidir.Esîrüddin el-Ebherî’ye ait Îsâġūcî adlı kitabın manzum şekli olan es-Süllemü’l-mürevnaḳ fî ʿilmi’l-manṭıḳ adlı eser üzerine Mollavi şerhi ve ve haşiyesini içermektedir. -1325 Hicri - Matbaatül Ezheriyye Mısır -159 sayfa tek kitap -20x28 cm.

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Haşiye ala Şerhil Mollavi ales Süllem lil Ahdari (Hamişi Süllem üzerine Mollavi Şerhi )-Ebü’l-İrfân Muhammed b. Alî es-Sabbân -Mantık Hakkında - Arapça - sırtı deri cildlidir.Esîrüddin el-Ebherî’ye ait Îsâġūcî adlı kitabın manzum şekli olan es-Süllemü’l-mürevnaḳ fî ʿilmi’l-manṭıḳ adlı eser üzerine Mollavi şerhi ve ve haşiyesini içermektedir. -1325 Hicri - Matbaatül Ezheriyye Mısır -159 sayfa tek kitap -20x28 cm.

  TLSold
 • Asfal-mevarid min selsali aḥvalil-İmam Halid (hamişi el-Ḥadîkatü’n-nediyye fî âdâbi ṭarîḳati’n-Naḳşibendiyye )-Şeyh Osman b. Sened el-Basri ( Hamiş Muhammed b. Süleyman el-Bağdâdî)-Tasavvuf Hakkında - Arapça - 1313 matbatül alemiyye baskısından fotokopi bir eserdir .Sırtı deri cildli olup yeni gibidir. Mutasavvıfların sohbetinde bulunanların, şeyhlere bağlananların ve tarikata girenlerin uymaları gereken âdâb ve erkândan, seyrü sülûk sırasında göz önünde bulundurulması gereken kurallardan, şeyh ve ihvana karşı takınılması gereken tavırdan bahseden, mürid ve dervişlere yol gösteren eser--Fotokopi -120 saya tek kitap -21x30 cm.

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Asfal-mevarid min selsali aḥvalil-İmam Halid (hamişi el-Ḥadîkatü’n-nediyye fî âdâbi ṭarîḳati’n-Naḳşibendiyye )-Şeyh Osman b. Sened el-Basri ( Hamiş Muhammed b. Süleyman el-Bağdâdî)-Tasavvuf Hakkında - Arapça - 1313 matbatül alemiyye baskısından fotokopi bir eserdir .Sırtı deri cildli olup yeni gibidir. Mutasavvıfların sohbetinde bulunanların, şeyhlere bağlananların ve tarikata girenlerin uymaları gereken âdâb ve erkândan, seyrü sülûk sırasında göz önünde bulundurulması gereken kurallardan, şeyh ve ihvana karşı takınılması gereken tavırdan bahseden, mürid ve dervişlere yol gösteren eser--Fotokopi -120 saya tek kitap -21x30 cm.

  TLSold
 • Ahlak Kitaplarımız-Bursalı Mehmed Tahir Bin Rıfat - Kitabiyat Hakkında -Osmanlıca- Bursa Mebusu olan müellif Bu eserde basılan ve yazılan ahlaka dair kitapların isimlerini kimlerin yazdığını vb konuları işlemek ile beraber Ahlak ilminin mevzusu konuları vb teknik izahatlere ve peygamberimiz (sav ) ahlaka dair hadislerine de yer vermiştir. Nadir bir eserdir. -1325 Hicri - Necmi istikbal matbaası istanbul - 44 Sayfa Tek Kitap -13x18 cm.

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Ahlak Kitaplarımız-Bursalı Mehmed Tahir Bin Rıfat - Kitabiyat Hakkında -Osmanlıca- Bursa Mebusu olan müellif Bu eserde basılan ve yazılan ahlaka dair kitapların isimlerini kimlerin yazdığını vb konuları işlemek ile beraber Ahlak ilminin mevzusu konuları vb teknik izahatlere ve peygamberimiz (sav ) ahlaka dair hadislerine de yer vermiştir. Nadir bir eserdir. -1325 Hicri - Necmi istikbal matbaası istanbul - 44 Sayfa Tek Kitap -13x18 cm.

  TLSold
 • Mecmeul Adab -Sufi Zade Seyyid Hulusi Ahlak Hakkında - Osmanlıca- Ebrulu cildinde sırtı ayrık, Edeblerin anlatıldığı ve osmanlı da çokça basılan ve okutulan bir eserdir harekeli basıldığı için okurken zorlanılmamaktadır. 1307 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 232 Sayfa Tek Kitap -15x24 cm.

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Mecmeul Adab -Sufi Zade Seyyid Hulusi Ahlak Hakkında - Osmanlıca- Ebrulu cildinde sırtı ayrık, Edeblerin anlatıldığı ve osmanlı da çokça basılan ve okutulan bir eserdir harekeli basıldığı için okurken zorlanılmamaktadır. 1307 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 232 Sayfa Tek Kitap -15x24 cm.

  TLSold
 • Azizül Asar Şerhi Kaside i Banet Suad-Eyüp Sabri Paşa -Şiir Naat Hakkında -Osmanlıca- Dönemin mukavvalı ve soğuk baskılı bez cildindedir. Eser Kasidei Bürdenin Türkçe Şerhi olup Arapça kaside metnine de yer vermektedir. 1291 Hicri - Yahya Efendi Matbaası İstanbul -283 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm.

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Azizül Asar Şerhi Kaside i Banet Suad-Eyüp Sabri Paşa -Şiir Naat Hakkında -Osmanlıca- Dönemin mukavvalı ve soğuk baskılı bez cildindedir. Eser Kasidei Bürdenin Türkçe Şerhi olup Arapça kaside metnine de yer vermektedir. 1291 Hicri - Yahya Efendi Matbaası İstanbul -283 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm.

  TLSold
 • Envarul Aşikin -Ahmed Bican - Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Sırtı bez yer yer dökükleri olmakla birlikte ebrulu bez cildindedir.Osmanlıda her evde bulunan Allah dostlarının hayatlarının anlatıldığı bir eserdir. 1323 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 484 Sayfa Tek Kitap -16x23 cm.

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Envarul Aşikin -Ahmed Bican - Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Sırtı bez yer yer dökükleri olmakla birlikte ebrulu bez cildindedir.Osmanlıda her evde bulunan Allah dostlarının hayatlarının anlatıldığı bir eserdir. 1323 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 484 Sayfa Tek Kitap -16x23 cm.

  TLSold
 • Ahkam-ı Meriyye-Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Cildi yoktur Mukavva ile korunmaktadır. Arazi ve Tapu ahkamına dair bir eserdir. Sultan II. Abdülmecid döneminin ahkamıdır. 1269 Hicri - Necmi istikbal matbaası istanbul - 48 Sayfa Tek Kitap -14x22 cm

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Ahkam-ı Meriyye-Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Cildi yoktur Mukavva ile korunmaktadır. Arazi ve Tapu ahkamına dair bir eserdir. Sultan II. Abdülmecid döneminin ahkamıdır. 1269 Hicri - Necmi istikbal matbaası istanbul - 48 Sayfa Tek Kitap -14x22 cm

  TLSold
 • Şerhi Şevahidül Kafiye vel Cami-Hafız Mustafa Bin Elhac Mustafa Meyhalci -Nahiv Hakkında - Arapça - Ebrulu Cildindedir. Hacib in kafiyesi ile Şerhi olan Mevlana Caminin Eserine Şerhdir. 1286 Hicri - Matbatül Kaine fi Asitane İran-132 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm.

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Şerhi Şevahidül Kafiye vel Cami-Hafız Mustafa Bin Elhac Mustafa Meyhalci -Nahiv Hakkında - Arapça - Ebrulu Cildindedir. Hacib in kafiyesi ile Şerhi olan Mevlana Caminin Eserine Şerhdir. 1286 Hicri - Matbatül Kaine fi Asitane İran-132 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm.

  TLSold
 • Metni Kuduri -Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî (ö. 428/1037)Fıkıh Hakkında- Arapça - Ebrulu cildindedir. Fıkıh sahasında yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulan önemli bir eser.Eser üzerine Akta‘ el-Bağdâdî, Hâherzâde, Muhammed b. Ahmed el-İsbîcâbî, Zâhidî, Ebû Bekir el-Hâddâd, İbn Kutluboğa, Abdülganî el-Meydânî gibi âlimler tarafından şerh ve hâşiyeler yazılmıştır.1309 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 145 Sayfa Tek Kitap -16x23 cm.

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Metni Kuduri -Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî (ö. 428/1037)Fıkıh Hakkında- Arapça - Ebrulu cildindedir. Fıkıh sahasında yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulan önemli bir eser.Eser üzerine Akta‘ el-Bağdâdî, Hâherzâde, Muhammed b. Ahmed el-İsbîcâbî, Zâhidî, Ebû Bekir el-Hâddâd, İbn Kutluboğa, Abdülganî el-Meydânî gibi âlimler tarafından şerh ve hâşiyeler yazılmıştır.1309 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 145 Sayfa Tek Kitap -16x23 cm.

  TLSold
 • Molla Cami Alel Kafiye (Haşiyeli)-Mevlana Abdurrahman CamiiNahiv Hakkında - Arapça - Cildi sonradandır. Hattat Mehmed Hulusi Efendi Hattıyla yazılmıştır. Osmanlı medreselerinin baştacı bir eserdir. 1304 Hicri - Rıza Efendi Matbaası İstanbul -289 Sayfa Tek Kitap -16x24 cm

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Molla Cami Alel Kafiye (Haşiyeli)-Mevlana Abdurrahman CamiiNahiv Hakkında - Arapça - Cildi sonradandır. Hattat Mehmed Hulusi Efendi Hattıyla yazılmıştır. Osmanlı medreselerinin baştacı bir eserdir. 1304 Hicri - Rıza Efendi Matbaası İstanbul -289 Sayfa Tek Kitap -16x24 cm

  TLSold
 • Necâtü’l-mü’minîn (İstanbul 1308) - Şifâü’l-mü’minîn Risâlesi (İstanbul 1318) - Mârifet ve Selâmet Risâlesi (İstanbul 1318)-Âhiret Hediyesi Risâlesi (İstanbul 1305) - Sıddîklar ve Nasihat Risâlesi (İstanbul 1321) -Tercüme-i Ta’dîl-i Erkân (İstanbul 1319) - Nesâyih-i İhvan ve Selâmet-i İnsan Risâlesi (İstanbul 1308) -İrşad Risâlesi (İstanbul 1304) -Hıfz-ı Îman Risâlesi (İstanbul 1319)- Mürşidü’l-ihvân fî hakki’d-duhân Risâlesi (İstanbul 1309)-MEHMED EMİN EFENDİ, Oflu (1815-1902)Fıkıh, Meviza, Tasavvuf vs.. Hakkında- Osmanlıca- Dönemin Cildindedir. Hattat Arif Ahi Çelebi,Hattat Osman Nuri Talebesi Hasan Sabri ,Mehmed Hulusi Yazgan ve Hüseyin Hüsni zade hatları ile kaleme alınmıştır. Trabzon’un Of ilçesine bağlı Ballıca (Mapsino) köyünde doğdu. Toyranlı Mehmed Efendi’den İslâmî ilimleri tahsil etti ve 1854 yılında icâzet aldı.Fatih Tabhâne Medresesi’nde bir odasının bulunduğu kaydedilen Mehmed Emin Efendi, Fâtih Camii’nin yanı sıra diğer yerlerde altmış yıl boyunca etkileyici vaazlar verdi.Mehmed Emin Efendi tasavvuf ve tarikatlardaki bozulmaya dikkat çektiği gibi toplumda yaygın hale gelen sigara ve nargile türünden keyif verici maddeler konusunda yazdığı bir risâlede sigara içmenin haram olduğuna hükmettiğinden kitabı yasaklandı ve iki yıl sürgün cezasına çarptırıldı. Diğer bir risâlesinde Batılılaşma ve ıslahat hareketlerine karşı tavır aldı. XIX. yüzyılda Kadızâdeliler’in görüşlerini temsil eden bir âlim olarak da değerlendirilen Mehmed Emin Efendi vefatında Fâtih Camii hazîresinde defnedildi. Kabri, Fâtih Sultan Mehmed’in türbesinin karşı tarafında yer alıp mezar taşı halen mevcuttur.1304 Hicri - Kırımi Abdullah Efendi İstanbul -634 Sayfa 10 Kitap Tek Cildde -16x23 cm.

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Necâtü’l-mü’minîn (İstanbul 1308) - Şifâü’l-mü’minîn Risâlesi (İstanbul 1318) - Mârifet ve Selâmet Risâlesi (İstanbul 1318)-Âhiret Hediyesi Risâlesi (İstanbul 1305) - Sıddîklar ve Nasihat Risâlesi (İstanbul 1321) -Tercüme-i Ta’dîl-i Erkân (İstanbul 1319) - Nesâyih-i İhvan ve Selâmet-i İnsan Risâlesi (İstanbul 1308) -İrşad Risâlesi (İstanbul 1304) -Hıfz-ı Îman Risâlesi (İstanbul 1319)- Mürşidü’l-ihvân fî hakki’d-duhân Risâlesi (İstanbul 1309)-MEHMED EMİN EFENDİ, Oflu (1815-1902)Fıkıh, Meviza, Tasavvuf vs.. Hakkında- Osmanlıca- Dönemin Cildindedir. Hattat Arif Ahi Çelebi,Hattat Osman Nuri Talebesi Hasan Sabri ,Mehmed Hulusi Yazgan ve Hüseyin Hüsni zade hatları ile kaleme alınmıştır. Trabzon’un Of ilçesine bağlı Ballıca (Mapsino) köyünde doğdu. Toyranlı Mehmed Efendi’den İslâmî ilimleri tahsil etti ve 1854 yılında icâzet aldı.Fatih Tabhâne Medresesi’nde bir odasının bulunduğu kaydedilen Mehmed Emin Efendi, Fâtih Camii’nin yanı sıra diğer yerlerde altmış yıl boyunca etkileyici vaazlar verdi.Mehmed Emin Efendi tasavvuf ve tarikatlardaki bozulmaya dikkat çektiği gibi toplumda yaygın hale gelen sigara ve nargile türünden keyif verici maddeler konusunda yazdığı bir risâlede sigara içmenin haram olduğuna hükmettiğinden kitabı yasaklandı ve iki yıl sürgün cezasına çarptırıldı. Diğer bir risâlesinde Batılılaşma ve ıslahat hareketlerine karşı tavır aldı. XIX. yüzyılda Kadızâdeliler’in görüşlerini temsil eden bir âlim olarak da değerlendirilen Mehmed Emin Efendi vefatında Fâtih Camii hazîresinde defnedildi. Kabri, Fâtih Sultan Mehmed’in türbesinin karşı tarafında yer alıp mezar taşı halen mevcuttur.1304 Hicri - Kırımi Abdullah Efendi İstanbul -634 Sayfa 10 Kitap Tek Cildde -16x23 cm.

  TLSold
 • Haşiye Seyyid Şerif Ala Tasavvurat -Ebül-Hasen Ali b. Muhammed b. Ali es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcani el-Hanefî (ö. 816/1413)Mantık Hakkında - Arapça - Dönemin cildinde olup cildi ayrıktır. kazvininin mantık üzerine yazdığı risalenin mahmud bin muhammed razinin yazdığı şerhin seyyid şerif haşiyesidir1320 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 88 Sayfa Tek Kitap -15x24 cm

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Haşiye Seyyid Şerif Ala Tasavvurat -Ebül-Hasen Ali b. Muhammed b. Ali es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcani el-Hanefî (ö. 816/1413)Mantık Hakkında - Arapça - Dönemin cildinde olup cildi ayrıktır. kazvininin mantık üzerine yazdığı risalenin mahmud bin muhammed razinin yazdığı şerhin seyyid şerif haşiyesidir1320 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 88 Sayfa Tek Kitap -15x24 cm

  TLSold
 • Esasül Bina-Karaağaçlı Ahmed Rüşdî Efendi’nin (ö. 1251/1835-36) -Sarf Hakkında - Arapça - Cildi dağınık olup kapağın bir tarafı yoktur . Arap ülkeleri dışında İslâm âleminde, özellikle Osmanlı-Türk dünyasında yüzyıllar boyu okutulan ve Arapça öğreniminde temel bir merhale kabul edilen kitap, Sarf Cümlesi olarak bilinen kitapçıklar grubuyla birlikte veya müstakil olarak birçok defa basılmıştır. Karaağaçlı Ahmed Rüşdî Efendi’nin (ö. 1251/1835-36) Esâsü’l-Binâʾ (İstanbul 1250, 1265, 1292) adlı şerhi defalarca basılmıştır.1302 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 159 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Esasül Bina-Karaağaçlı Ahmed Rüşdî Efendi’nin (ö. 1251/1835-36) -Sarf Hakkında - Arapça - Cildi dağınık olup kapağın bir tarafı yoktur . Arap ülkeleri dışında İslâm âleminde, özellikle Osmanlı-Türk dünyasında yüzyıllar boyu okutulan ve Arapça öğreniminde temel bir merhale kabul edilen kitap, Sarf Cümlesi olarak bilinen kitapçıklar grubuyla birlikte veya müstakil olarak birçok defa basılmıştır. Karaağaçlı Ahmed Rüşdî Efendi’nin (ö. 1251/1835-36) Esâsü’l-Binâʾ (İstanbul 1250, 1265, 1292) adlı şerhi defalarca basılmıştır.1302 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 159 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm

  TLSold
 • el-Fevâʾidü’l-Fenâriyye. (Fenari) -Molla Fenari (Şemseddin Muhammed b. Hamza’)Mantık Hakkında - Arapça - Muhammed Ali Vasfi hattıyla yazılmıştır. Dönemin sırtı bez cildindedir. İbni Hacer Askalaninin hocasıdır. Esîrüddin el-Ebherî’nin Îsâġūcî (er-Risâletü’l-Es̱îriyye) adlı mantık kitabına yazılan şerhlerin en meşhurlarından olan eser Osmanlı medreselerinde son zamanlara kadar okutulmuştur (İstanbul 1253, 1263, 1266, 1269). Bu şerh üzerine yapılan hâşiyeler arasında Kul (Kavil) Ahmed diye tanınan Ahmed b. Muhammed b. Hıdır’ın Kul Ahmed’i ve Burhâneddin b. Kemâleddin Bulgarî’nin el-Fevâʾidü’l-Burhâniyye’si önemlidir. Molla Fenârî’ye ait şerhin mukaddimesi Mehmed Emin Şirvânî tarafından tahşiye edilerek Cihetü’l-vaḥde adıyla basılmıştır (İstanbul 1307).1304 Hicri - Kırımi Abdullah Efendi İstanbul -160 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm

  Lot No: 100

  Lot: 100

  el-Fevâʾidü’l-Fenâriyye. (Fenari) -Molla Fenari (Şemseddin Muhammed b. Hamza’)Mantık Hakkında - Arapça - Muhammed Ali Vasfi hattıyla yazılmıştır. Dönemin sırtı bez cildindedir. İbni Hacer Askalaninin hocasıdır. Esîrüddin el-Ebherî’nin Îsâġūcî (er-Risâletü’l-Es̱îriyye) adlı mantık kitabına yazılan şerhlerin en meşhurlarından olan eser Osmanlı medreselerinde son zamanlara kadar okutulmuştur (İstanbul 1253, 1263, 1266, 1269). Bu şerh üzerine yapılan hâşiyeler arasında Kul (Kavil) Ahmed diye tanınan Ahmed b. Muhammed b. Hıdır’ın Kul Ahmed’i ve Burhâneddin b. Kemâleddin Bulgarî’nin el-Fevâʾidü’l-Burhâniyye’si önemlidir. Molla Fenârî’ye ait şerhin mukaddimesi Mehmed Emin Şirvânî tarafından tahşiye edilerek Cihetü’l-vaḥde adıyla basılmıştır (İstanbul 1307).1304 Hicri - Kırımi Abdullah Efendi İstanbul -160 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm

  TLSold
 • Mukayyed Celal -Ali Rıza Efendi KayseriliKelam İlmi Hakkındadır -Arapça - Sırt kısmında yanık tahribatı vardır. Lakin metne zarar vermemektedir.Sondan eksikdir. Yazar Beyazıd Camii Şerifi Dersiamlarındandır. Giriş kısmında istifade ettiği kitapların listesinide paylaşmıştır. Ali Rıza Efendiye ait ıslak mühür bulunmaktadır .1321 Hicri -Serveti Fünun Matbaası İstanbul -128 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Mukayyed Celal -Ali Rıza Efendi KayseriliKelam İlmi Hakkındadır -Arapça - Sırt kısmında yanık tahribatı vardır. Lakin metne zarar vermemektedir.Sondan eksikdir. Yazar Beyazıd Camii Şerifi Dersiamlarındandır. Giriş kısmında istifade ettiği kitapların listesinide paylaşmıştır. Ali Rıza Efendiye ait ıslak mühür bulunmaktadır .1321 Hicri -Serveti Fünun Matbaası İstanbul -128 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm

  TLSold
 • Şerh-i Kâfiye-Sudi Bosnevi ö. 1007/1599 -Nahiv Hakkında - Osmanlıca- Yanıkdan dolayı 46. sayfaya kadar alt satır zor okunmakta veya okunamamaktadır. İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) Arap nahvine dair muhtasarı olan Kafiye adlı eserin Türkçe Şerhidir -1309 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 199 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Şerh-i Kâfiye-Sudi Bosnevi ö. 1007/1599 -Nahiv Hakkında - Osmanlıca- Yanıkdan dolayı 46. sayfaya kadar alt satır zor okunmakta veya okunamamaktadır. İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) Arap nahvine dair muhtasarı olan Kafiye adlı eserin Türkçe Şerhidir -1309 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 199 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm

  TLSold
 • el-Hammamiyye ala Sureti Yasin - Ali b. Arif Hammamizade -Tefsir Hakkında - Arapça - Dönemin cildinde olup alt kısmında yanık izleri vardır metne zararı yoktur. Yasin suresinin tefsiri olup haşiyesinde de başka bir tefsir daha vardır 1268 Hicri -Amira Matbaası İstanbul - 39 Sayfa Tek Kitap -15x22 cm

  Lot No: 103

  Lot: 103

  el-Hammamiyye ala Sureti Yasin - Ali b. Arif Hammamizade -Tefsir Hakkında - Arapça - Dönemin cildinde olup alt kısmında yanık izleri vardır metne zararı yoktur. Yasin suresinin tefsiri olup haşiyesinde de başka bir tefsir daha vardır 1268 Hicri -Amira Matbaası İstanbul - 39 Sayfa Tek Kitap -15x22 cm

  TLSold
 • Mevhibetü'l Vehhab (Mevhibetü’l-vehhâb fî ta‘bîrâti’l-elkāb ve münâcâti rabbi’l-erbâb)-Mehmed Fevzi Edirnevi-Duaname Hakkında - Osmanlıca- Hattat Abdurrahman Hilminin hattıyla kaleme alınmıştır. Bez Cildlidir. Sırtı kopuktur. Mevhibetü’l-vehhâb fî ta‘bîrâti’l-elkāb ve münâcâti rabbi’l-erbâb (İstanbul 1314). Bilindiği kadarıyla bir dua kitabı olarak kaleme alınan ilk Türkçe eserdir. Müellif, vaazlarının başında ve sonunda okuduğu dualarla çeşitli toplantılarda yaptığı duaların beğenilmesi üzerine bunları toplayarak yeni kaleme aldığı dualar ve tercümeleriyle birlikte yayımlamıştır. Çeşitli icâzet merasimleriyle okul açılışlarında, mektebe başlarken (bed’-i besmele merasimlerinde), imtihan öncesinde, sanatkârların ustalık ve kalfalık merasimlerinde okunacak dualara da yer veren kitap aynı zamanda bu yönüyle folklorik bir değer taşımaktadır.1273 Hicri - 127 Sayfa Tek Kitap -15x22 cm

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Mevhibetü'l Vehhab (Mevhibetü’l-vehhâb fî ta‘bîrâti’l-elkāb ve münâcâti rabbi’l-erbâb)-Mehmed Fevzi Edirnevi-Duaname Hakkında - Osmanlıca- Hattat Abdurrahman Hilminin hattıyla kaleme alınmıştır. Bez Cildlidir. Sırtı kopuktur. Mevhibetü’l-vehhâb fî ta‘bîrâti’l-elkāb ve münâcâti rabbi’l-erbâb (İstanbul 1314). Bilindiği kadarıyla bir dua kitabı olarak kaleme alınan ilk Türkçe eserdir. Müellif, vaazlarının başında ve sonunda okuduğu dualarla çeşitli toplantılarda yaptığı duaların beğenilmesi üzerine bunları toplayarak yeni kaleme aldığı dualar ve tercümeleriyle birlikte yayımlamıştır. Çeşitli icâzet merasimleriyle okul açılışlarında, mektebe başlarken (bed’-i besmele merasimlerinde), imtihan öncesinde, sanatkârların ustalık ve kalfalık merasimlerinde okunacak dualara da yer veren kitap aynı zamanda bu yönüyle folklorik bir değer taşımaktadır.1273 Hicri - 127 Sayfa Tek Kitap -15x22 cm

  TLSold
 • Musahhah Vezaifi Etfal -Mustafa Hami Paşa -Eğitim Öğretim Hakkında - Osmanlıca- Mekatibi rüşdiyenin birinci senesinde Tedrisi maarifi umumiyye nazaratı celilesince tensib kılınmış bir eserdir. 1315 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 110 Sayfa Tek Kitap -11x16 cm.

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Musahhah Vezaifi Etfal -Mustafa Hami Paşa -Eğitim Öğretim Hakkında - Osmanlıca- Mekatibi rüşdiyenin birinci senesinde Tedrisi maarifi umumiyye nazaratı celilesince tensib kılınmış bir eserdir. 1315 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 110 Sayfa Tek Kitap -11x16 cm.

  TLSold
 • Sulh Hakimleri Kanunu 1329-13331 - Mevad Mezile ve Muadelesi ve Harç Tarifesi -Tevfik Tarık (Dersaadet İkinci hukuk mahkemesi baş katibi)Hukuk Hakkında -Osmanlıca- Kavanini cedide kütüphanesi yayınıdır. Sayfaları dahi kesilmemiş dönemin cildindedir. 1329-1331 Hicriİkbal Kütüphanesi 32 Sayfa Tek Kitap -13x18 cm.

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Sulh Hakimleri Kanunu 1329-13331 - Mevad Mezile ve Muadelesi ve Harç Tarifesi -Tevfik Tarık (Dersaadet İkinci hukuk mahkemesi baş katibi)Hukuk Hakkında -Osmanlıca- Kavanini cedide kütüphanesi yayınıdır. Sayfaları dahi kesilmemiş dönemin cildindedir. 1329-1331 Hicriİkbal Kütüphanesi 32 Sayfa Tek Kitap -13x18 cm.

  TLSold
 • Şifa-ı Şerif -Kādî İyâz - Tefsir Hakkında - Arapça - Peygamber sevgisine ve Hz. Peygamber’in müslümanlar üzerindeki haklarına dair olup Osmanlı dönemi altın tezhipli baskılı bez cildindedir.- 1312 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 610 syf 2 cilt tek kitap - 12x19 cm.

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Şifa-ı Şerif -Kādî İyâz - Tefsir Hakkında - Arapça - Peygamber sevgisine ve Hz. Peygamber’in müslümanlar üzerindeki haklarına dair olup Osmanlı dönemi altın tezhipli baskılı bez cildindedir.- 1312 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 610 syf 2 cilt tek kitap - 12x19 cm.

  TLSold
 • İlaveli Hutbe Mecmuası -Vaaz ve Nasihat Hakkında -Osmanlıca- Döenmin cildindedir. Hutbe edeb ve adablarından bahseden ayrıca örnek hutbeler içeren osmanlıca bir eser 1314 Hicri - Arif Efendi Matbaası İstanbul - 95 Sayfa Tek Kitap -12x20 cm

  Lot No: 108

  Lot: 108

  İlaveli Hutbe Mecmuası -Vaaz ve Nasihat Hakkında -Osmanlıca- Döenmin cildindedir. Hutbe edeb ve adablarından bahseden ayrıca örnek hutbeler içeren osmanlıca bir eser 1314 Hicri - Arif Efendi Matbaası İstanbul - 95 Sayfa Tek Kitap -12x20 cm

  TLSold
 • Delailül Hayrat-Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Arapça - Hasan Rıza Hattıyla yazılmıştır. Dönemin Tezhibli bez cildindedir. Gümüşhanevi tertibindedir.1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 205 Syf. Tek Kitap - 18x12 cm.

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Delailül Hayrat-Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Arapça - Hasan Rıza Hattıyla yazılmıştır. Dönemin Tezhibli bez cildindedir. Gümüşhanevi tertibindedir.1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 205 Syf. Tek Kitap - 18x12 cm.

  TLSold
 • Delailül Hayrat-Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Arapça - Osman Nuri Burduri Kayışzade Hattıyla yazılmıştır. Dönemin bez cildindedir. 1305 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 187 Syf. Tek Kitap - 18x12 cm.

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Delailül Hayrat-Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Arapça - Osman Nuri Burduri Kayışzade Hattıyla yazılmıştır. Dönemin bez cildindedir. 1305 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 187 Syf. Tek Kitap - 18x12 cm.

  TLSold
 • İslam Tarihi Asrı Saadet -Süleyman Nedvi (Mtrcm Ömer Rıza)Siyer Hakkındadır - Osmanlıca -Cildi Yoktur içi yekparedir. “Asr-ı saâdet” adıyla bilinen eserlerin en meşhuru, Şiblî Nu‘mânî (ö. 1914) ile Süleyman Nedvî’nin (ö. 1953) yazdığı ve Ömer Rıza Doğrul’un Türkçe’ye çevirdiği Sîretü’n-nebî’dir.Şiblî Nu‘mânî beş cilt olarak planladığı bu eserin ancak iki cildini yazabilmiştir. Müellif 1906’da, Uhud Savaşı’na kadar meydana gelen olaylar hakkında bilgi toplamış, fakat daha sonra çeşitli sebeplerle eseri yazmaktan vazgeçmişti. Ancak halkın ısrarı üzerine çalışmalarına devam ederek kitabının I. cildini tamamladı. Eserin baskı masraflarını Bhopal Melikesi Sultan Cihan Begüm karşıladı ve I. cilt Şiblî Nu‘mânî’nin kurduğu Dârülmusannifîn adlı müessese tarafından yayımlandı (A‘zamgarh 1336/1918). Süleyman Nedvî iki yıl sonra bazı ilâveler yaparak II. cildi de neşretti (A‘zamgarh 1338/1920). Süleyman Nedvî hocasının vasiyeti üzerine eseri tamamlayıcı mahiyette dört cilt daha yazdı ve bunları yine Sîretü’n-nebî adıyla yayımladı (A‘zamgarh 1342-1357). Aslı Urduca olan bu eserin ilk üç cildini Zafer Hasan İngilizce’ye, Ömer Rıza Doğrul da bazı ilâvelerle İngilizce’den Türkçe’ye tercüme etti.1347 Hicri - Amidi Matbaası İstanbul -460 Sayfa Tek Kitap -13x19 cm.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  İslam Tarihi Asrı Saadet -Süleyman Nedvi (Mtrcm Ömer Rıza)Siyer Hakkındadır - Osmanlıca -Cildi Yoktur içi yekparedir. “Asr-ı saâdet” adıyla bilinen eserlerin en meşhuru, Şiblî Nu‘mânî (ö. 1914) ile Süleyman Nedvî’nin (ö. 1953) yazdığı ve Ömer Rıza Doğrul’un Türkçe’ye çevirdiği Sîretü’n-nebî’dir.Şiblî Nu‘mânî beş cilt olarak planladığı bu eserin ancak iki cildini yazabilmiştir. Müellif 1906’da, Uhud Savaşı’na kadar meydana gelen olaylar hakkında bilgi toplamış, fakat daha sonra çeşitli sebeplerle eseri yazmaktan vazgeçmişti. Ancak halkın ısrarı üzerine çalışmalarına devam ederek kitabının I. cildini tamamladı. Eserin baskı masraflarını Bhopal Melikesi Sultan Cihan Begüm karşıladı ve I. cilt Şiblî Nu‘mânî’nin kurduğu Dârülmusannifîn adlı müessese tarafından yayımlandı (A‘zamgarh 1336/1918). Süleyman Nedvî iki yıl sonra bazı ilâveler yaparak II. cildi de neşretti (A‘zamgarh 1338/1920). Süleyman Nedvî hocasının vasiyeti üzerine eseri tamamlayıcı mahiyette dört cilt daha yazdı ve bunları yine Sîretü’n-nebî adıyla yayımladı (A‘zamgarh 1342-1357). Aslı Urduca olan bu eserin ilk üç cildini Zafer Hasan İngilizce’ye, Ömer Rıza Doğrul da bazı ilâvelerle İngilizce’den Türkçe’ye tercüme etti.1347 Hicri - Amidi Matbaası İstanbul -460 Sayfa Tek Kitap -13x19 cm.

  TLSold
 • 1-Musahhah Dürri Yekta (1322) 2-Muhtasar Osmanlı Tarihi (1320) 3-Coğraya Dersleri (1323) 4-Kızlara Mahsus İlmi Ahlak (1316) 5-Nahvi Osmani (1323) 6-Muhtasar Kavaidi İlmi Hesap (1321)-1-İmamzade Esad Eendi (ö. 1851) 2-İbrahim Hakkı ve Muhammed Azmi 3-Abdurrahman Şeref 4-Ömer Rıza 5-Şeyh Vasfi 6-DarüşşafakaMuhtelif Konular Hakkında -Osmanlıca -İlmihal-matematik-coğrafya-tarih-gramer gibi çeşitli konularda okullarda okutalan eserler tek kitapta toplanmıştır cildi dağınıktır 1320-1323 Hicri - Karabet Matbaası İstanbul -87+94+86+135+ 124+150 Sayfa Tek Kitap -13x18 cm.

  Lot No: 112

  Lot: 112

  1-Musahhah Dürri Yekta (1322) 2-Muhtasar Osmanlı Tarihi (1320) 3-Coğraya Dersleri (1323) 4-Kızlara Mahsus İlmi Ahlak (1316) 5-Nahvi Osmani (1323) 6-Muhtasar Kavaidi İlmi Hesap (1321)-1-İmamzade Esad Eendi (ö. 1851) 2-İbrahim Hakkı ve Muhammed Azmi 3-Abdurrahman Şeref 4-Ömer Rıza 5-Şeyh Vasfi 6-DarüşşafakaMuhtelif Konular Hakkında -Osmanlıca -İlmihal-matematik-coğrafya-tarih-gramer gibi çeşitli konularda okullarda okutalan eserler tek kitapta toplanmıştır cildi dağınıktır 1320-1323 Hicri - Karabet Matbaası İstanbul -87+94+86+135+ 124+150 Sayfa Tek Kitap -13x18 cm.

  TLSold
 • Menafiul Ahyar Havaşi Netayi ül Efkar-Eserin Adalı Şeyh Mustafa b. Hamza -Nahiv Hakkında - Arapça - orijinal dönemin full deri cildindedir. Cildin bir kısmı yenik lakin metinde eksik yoktur. İzhar kitabının Şerhidir 1279 HicriMuharrem Efendi İstanbul - 390 Sayfa Tek Kitap -16x23 cm

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Menafiul Ahyar Havaşi Netayi ül Efkar-Eserin Adalı Şeyh Mustafa b. Hamza -Nahiv Hakkında - Arapça - orijinal dönemin full deri cildindedir. Cildin bir kısmı yenik lakin metinde eksik yoktur. İzhar kitabının Şerhidir 1279 HicriMuharrem Efendi İstanbul - 390 Sayfa Tek Kitap -16x23 cm

  TLSold
 • Kavaidi Farisiyye-Seyyid Hafız Muhammed Murad Nakşibendi -Farsça Gramer HakkındaFarsça- OsmanlıcaDönemin sırtı bez cildindedir Farsça Gramer Osmanlıcadır . 1249 Hicri -Yahya Efendi Matbaası İstanbul - 64 Sayfa Tek Kitap -13x21 cm

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Kavaidi Farisiyye-Seyyid Hafız Muhammed Murad Nakşibendi -Farsça Gramer HakkındaFarsça- OsmanlıcaDönemin sırtı bez cildindedir Farsça Gramer Osmanlıcadır . 1249 Hicri -Yahya Efendi Matbaası İstanbul - 64 Sayfa Tek Kitap -13x21 cm

  TLSold
 • Celal şerhil akaidil azdıyye-Ebû Abdillâh Celâlüddîn Muhammed b. Es‘ad b. Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkī (ö. 908/1502)Akaid Hakkında - Arapça - Orjinal dönemin ebrulu cildinde olup yer yer yenikler vardır . Lakin metne etki etmemektedir. İtikadî mezheplerin tam olarak teşekkül ettiği hicrî V. asırdan itibaren Ehl-i sünnet âlimleri, halkı ehl-i bid‘atın yanlış inançlarından korumak ve Sünnî akîdeyi kolayca öğrenmelerini sağlamak için, akaid problemlerini Sünnî çerçevede ele alan küçük akîde risâleleri yazmayı bir gelenek haline getirmişlerdir. Bu risâlelerden biri de Îcî’nin el-ʿAḳāʾidü’l-ʿAḍudiyye’sidir. Celaleddin devaninin bu esere yazdığı şerhdir. -1290 Hicri - Muharrem Efendi İstanbul - 94 Syf. Tek Kitap - 15x23 cm

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Celal şerhil akaidil azdıyye-Ebû Abdillâh Celâlüddîn Muhammed b. Es‘ad b. Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkī (ö. 908/1502)Akaid Hakkında - Arapça - Orjinal dönemin ebrulu cildinde olup yer yer yenikler vardır . Lakin metne etki etmemektedir. İtikadî mezheplerin tam olarak teşekkül ettiği hicrî V. asırdan itibaren Ehl-i sünnet âlimleri, halkı ehl-i bid‘atın yanlış inançlarından korumak ve Sünnî akîdeyi kolayca öğrenmelerini sağlamak için, akaid problemlerini Sünnî çerçevede ele alan küçük akîde risâleleri yazmayı bir gelenek haline getirmişlerdir. Bu risâlelerden biri de Îcî’nin el-ʿAḳāʾidü’l-ʿAḍudiyye’sidir. Celaleddin devaninin bu esere yazdığı şerhdir. -1290 Hicri - Muharrem Efendi İstanbul - 94 Syf. Tek Kitap - 15x23 cm

  TLSold
 • Mecalisi İrşadiyye -Vaaz ve Nasihat Hakkında -Arapça - Baştan 6 yaprak 1/4 ü yırtılmış kayıptır.Cildi ve iç kondisyonu güzeldir.Ebrulu cildindedir. 1293 Hicri -Halil Efendi Matbaası İstanbul -392 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Mecalisi İrşadiyye -Vaaz ve Nasihat Hakkında -Arapça - Baştan 6 yaprak 1/4 ü yırtılmış kayıptır.Cildi ve iç kondisyonu güzeldir.Ebrulu cildindedir. 1293 Hicri -Halil Efendi Matbaası İstanbul -392 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • El Esilete vel Ecvibete Ala Mesalikil İmtihan Ala Eşşemsiyye -Ali b. Ömer el-Kâtibî el-Kazvînî’nin (ö. 675/1277) -Mantık Hakkında - Arapça - Hattat Hüseyin Hüsnü Zade tarafından yazılmıştır. Dönemin Sırtı bez cildindedir. Tam adı er-Risâletü’ş-Şemsiyye fi’l-ḳavâʿidi’l-manṭıḳıyye’dir. Müellif mukaddimede belirttiğine göre risâleyi İlhanlı Veziri Şemseddin Muhammed b. Bahâeddin Muhammed el-Cüveynî’nin isteğiyle yazmış ve eserine ona nisbetle bu adı vermiştir.Ayrıca kendisinden risâlede mantıkla ilgili bütün kuralların yer almasının talep edildiğini, risâlesini daha önceki mantık kitaplarının sistemine bağlı kalmadan yazdığını ve eserine önceki eserlerde bulunmayan bilgiler eklediğini belirtir. Bu eserde şemsiyye adlı esere yapılan bir şerh kabilindedir. 1324 Hicri -Harit Matbaası İstanbul--32 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 117

  Lot: 117

  El Esilete vel Ecvibete Ala Mesalikil İmtihan Ala Eşşemsiyye -Ali b. Ömer el-Kâtibî el-Kazvînî’nin (ö. 675/1277) -Mantık Hakkında - Arapça - Hattat Hüseyin Hüsnü Zade tarafından yazılmıştır. Dönemin Sırtı bez cildindedir. Tam adı er-Risâletü’ş-Şemsiyye fi’l-ḳavâʿidi’l-manṭıḳıyye’dir. Müellif mukaddimede belirttiğine göre risâleyi İlhanlı Veziri Şemseddin Muhammed b. Bahâeddin Muhammed el-Cüveynî’nin isteğiyle yazmış ve eserine ona nisbetle bu adı vermiştir.Ayrıca kendisinden risâlede mantıkla ilgili bütün kuralların yer almasının talep edildiğini, risâlesini daha önceki mantık kitaplarının sistemine bağlı kalmadan yazdığını ve eserine önceki eserlerde bulunmayan bilgiler eklediğini belirtir. Bu eserde şemsiyye adlı esere yapılan bir şerh kabilindedir. 1324 Hicri -Harit Matbaası İstanbul--32 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Gunyetül Mütemelli (Halebi Kebir)-İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549)Fıkıh Hakkında- Arapça - İbrâhim el-Halebî, Ġunyetü’l-mütemellî fî şerhi Münyeti’l-muṣallî ve ġunyeti’l-mübtedî. Ḥalebî kebîr olarak tanınmıştır (Leknev 1222, 1323; İstanbul 1253, 1256, 1295, 1300, 1325; Lahor 1310, 1314). Nâfile namaz türleri, kazâ namazı ve cenaze gibi Münyetü’l-muṣallî’nin ele almadığı konu başlıklarını da işleyen Ḥalebî kebîr Kâşgarî’nin verdiği bilgileri delillendirmekte, delil olarak getirdiği hadislerin sened ve metinlerini tartışmakta ve diğer mezheplerin, özellikle de Şâfiî mezhebinin görüşleriyle mukayese etmektedir. Ḥalbetü’l-mücellî’ye göre lugavî tahlillere geniş yer veren Ḥalebî kebîr bu amaçla metni daha küçük pasajlara ayırmakta ve Münyetü’l-muṣallî’deki önermeleri daha açık bir üslûpla ve maddeler halinde yeniden ifade etmeye çalışmaktadır. Gerek Ḥalbetü’l-mücellî gerekse Ġunyetü’l-mütemellî Hanefî mezhebinin hâkim olduğu bölgelerdeki yerleşik uygulamaları, bid‘atları ve mezhep telakkilerini ele aldıkları konular çerçevesinde işlemeleri açısından önemli birer kaynaktır.1295 Hicri -Ali Bey Matbaası İstanbul -623 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Gunyetül Mütemelli (Halebi Kebir)-İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549)Fıkıh Hakkında- Arapça - İbrâhim el-Halebî, Ġunyetü’l-mütemellî fî şerhi Münyeti’l-muṣallî ve ġunyeti’l-mübtedî. Ḥalebî kebîr olarak tanınmıştır (Leknev 1222, 1323; İstanbul 1253, 1256, 1295, 1300, 1325; Lahor 1310, 1314). Nâfile namaz türleri, kazâ namazı ve cenaze gibi Münyetü’l-muṣallî’nin ele almadığı konu başlıklarını da işleyen Ḥalebî kebîr Kâşgarî’nin verdiği bilgileri delillendirmekte, delil olarak getirdiği hadislerin sened ve metinlerini tartışmakta ve diğer mezheplerin, özellikle de Şâfiî mezhebinin görüşleriyle mukayese etmektedir. Ḥalbetü’l-mücellî’ye göre lugavî tahlillere geniş yer veren Ḥalebî kebîr bu amaçla metni daha küçük pasajlara ayırmakta ve Münyetü’l-muṣallî’deki önermeleri daha açık bir üslûpla ve maddeler halinde yeniden ifade etmeye çalışmaktadır. Gerek Ḥalbetü’l-mücellî gerekse Ġunyetü’l-mütemellî Hanefî mezhebinin hâkim olduğu bölgelerdeki yerleşik uygulamaları, bid‘atları ve mezhep telakkilerini ele aldıkları konular çerçevesinde işlemeleri açısından önemli birer kaynaktır.1295 Hicri -Ali Bey Matbaası İstanbul -623 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • 1-Merahul Ervah 2-İzzi 3-Maksud 4-Kitabul Bina 5-Emsile -1-Ahmed b. Ali b. Mes‘ûd’un (ö. VIII. [XIV.] yüzyılın başları) 2-İzzeddin ez-Zencânî’nin (ö. 660/1262 [?]) 3-İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe 4- ? 5-Hz. Ali Sarf Hakkında - Arapça - Hasan Şevki Bin Osman hattıyla, Dönemin Cildindedir 5 kitap bir arada Arapça Gramere dair bir eser 1317 Hicri -395 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 119

  Lot: 119

  1-Merahul Ervah 2-İzzi 3-Maksud 4-Kitabul Bina 5-Emsile -1-Ahmed b. Ali b. Mes‘ûd’un (ö. VIII. [XIV.] yüzyılın başları) 2-İzzeddin ez-Zencânî’nin (ö. 660/1262 [?]) 3-İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe 4- ? 5-Hz. Ali Sarf Hakkında - Arapça - Hasan Şevki Bin Osman hattıyla, Dönemin Cildindedir 5 kitap bir arada Arapça Gramere dair bir eser 1317 Hicri -395 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • 1-Merahul Ervah 2-İzzi 3-Maksud 4-Kitabul Bina 5-Emsile -1-Ahmed b. Ali b. Mes‘ûd’un (ö. VIII. [XIV.] yüzyılın başları) 2-İzzeddin ez-Zencânî’nin (ö. 660/1262 [?]) 3-İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe 4- ? 5-Hz. Ali Sarf Hakkında - Arapça - Kütahyalı Hüseyin Fevzi hattıyla, Dönemin Orijinal Ful deri Cildindedir 5 kitap bir arada Arapça Gramere dair bir eser 1269 Hicri - Tophaneyi Amira litografya Matbaası İstanbul -128 Syf. Tek Kitap - 15x21 cm

  Lot No: 120

  Lot: 120

  1-Merahul Ervah 2-İzzi 3-Maksud 4-Kitabul Bina 5-Emsile -1-Ahmed b. Ali b. Mes‘ûd’un (ö. VIII. [XIV.] yüzyılın başları) 2-İzzeddin ez-Zencânî’nin (ö. 660/1262 [?]) 3-İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe 4- ? 5-Hz. Ali Sarf Hakkında - Arapça - Kütahyalı Hüseyin Fevzi hattıyla, Dönemin Orijinal Ful deri Cildindedir 5 kitap bir arada Arapça Gramere dair bir eser 1269 Hicri - Tophaneyi Amira litografya Matbaası İstanbul -128 Syf. Tek Kitap - 15x21 cm

  TLSold
 • Mecmuul Enhur Fi Şerhi Mülteka El Ebhur(Damad) Kenarsız-Şeyhîzâde Abdurrahman (ö. 1078/1667)Fıkıh Hakkında- Arapça - Babası Gelibolulu Şeyhî Mehmed Efendi’ye nisbetle Şeyhîzâde diye şöhret bulmuştur. Şeyhülislâm Hoca Abdürrahim Efendi’nin damadı olduğu için Damad Efendi olarak da bilinir. Şeyhîzâde Abdurrahman’ın Mecmaʿu’l-enḥur fî şerḥi Mülteḳa’l-ebḥur adlı meşhur eseri İbrâhim b. Muhammed el-Halebî’ye ait kitabın şerhi olup şârihin lakabına nisbetle Dâmâd ismiyle tanınmıştır. Eserin girişinde Şeyhî Mülteḳā’nın muhtelif şerhlerinin yapıldığını, ancak bunlardan bazılarının çok kısa olup anlaşılamadığını, bazılarının ise çok uzun olduğunu kaydederek yeterince izahat vermekle birlikte fazla ayrıntıya girmeyen bir şerh kaleme almayı hedeflediğini belirtir. Geleneksel şerh usulünün takip edildiği eserde Hanefî mezhebine ait görüşlerin yanında zaman zaman diğer mezheplerin görüşlerine de işaret edilir. I. cildi 14 Zilkade 1070 (22 Temmuz 1660), II. cildi 19 Cemâziyelâhir 1077 (17 Aralık 1666) tarihinde Edirne’de tamamlanmıştır. Mülteḳā’nın en yaygın şerhlerinden olan Mecmaʿu’l-enḥur Osmanlı döneminin temel fıkıh metinleri arasında önemli bir yere sahiptir. Mecelle’nin hazırlanmasında sıkça başvurulan kaynaklardan olup Mecelle’deki 270 maddenin tamamen ve yaklaşık seksen maddenin kısmen Mülteḳā ve Mecmaʿu’l-enḥur’dan alındığı belirtilmektedir 1319 Hicri -Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 608+566 Syf. 2 Cild 2 Kitap - 18x27 cm

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Mecmuul Enhur Fi Şerhi Mülteka El Ebhur(Damad) Kenarsız-Şeyhîzâde Abdurrahman (ö. 1078/1667)Fıkıh Hakkında- Arapça - Babası Gelibolulu Şeyhî Mehmed Efendi’ye nisbetle Şeyhîzâde diye şöhret bulmuştur. Şeyhülislâm Hoca Abdürrahim Efendi’nin damadı olduğu için Damad Efendi olarak da bilinir. Şeyhîzâde Abdurrahman’ın Mecmaʿu’l-enḥur fî şerḥi Mülteḳa’l-ebḥur adlı meşhur eseri İbrâhim b. Muhammed el-Halebî’ye ait kitabın şerhi olup şârihin lakabına nisbetle Dâmâd ismiyle tanınmıştır. Eserin girişinde Şeyhî Mülteḳā’nın muhtelif şerhlerinin yapıldığını, ancak bunlardan bazılarının çok kısa olup anlaşılamadığını, bazılarının ise çok uzun olduğunu kaydederek yeterince izahat vermekle birlikte fazla ayrıntıya girmeyen bir şerh kaleme almayı hedeflediğini belirtir. Geleneksel şerh usulünün takip edildiği eserde Hanefî mezhebine ait görüşlerin yanında zaman zaman diğer mezheplerin görüşlerine de işaret edilir. I. cildi 14 Zilkade 1070 (22 Temmuz 1660), II. cildi 19 Cemâziyelâhir 1077 (17 Aralık 1666) tarihinde Edirne’de tamamlanmıştır. Mülteḳā’nın en yaygın şerhlerinden olan Mecmaʿu’l-enḥur Osmanlı döneminin temel fıkıh metinleri arasında önemli bir yere sahiptir. Mecelle’nin hazırlanmasında sıkça başvurulan kaynaklardan olup Mecelle’deki 270 maddenin tamamen ve yaklaşık seksen maddenin kısmen Mülteḳā ve Mecmaʿu’l-enḥur’dan alındığı belirtilmektedir 1319 Hicri -Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 608+566 Syf. 2 Cild 2 Kitap - 18x27 cm

  TLSold
 • Kayıdlı Kasidei Bürde-Muhammed Said Busayri Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Osmanlıca Arapça - hattat Hüseyin Hilmi Malatyavidir. Cildi sonradandır.1314 hicriŞirketi Hayriyyei Sahafiyye Matbaası İstanbul72 sayfa tek kitap -16x23 cm

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Kayıdlı Kasidei Bürde-Muhammed Said Busayri Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Osmanlıca Arapça - hattat Hüseyin Hilmi Malatyavidir. Cildi sonradandır.1314 hicriŞirketi Hayriyyei Sahafiyye Matbaası İstanbul72 sayfa tek kitap -16x23 cm

  TLSold
 • Mızraklı İlmihal-?Fıkıh Hakkında- osmanlıca- Sırtı Bez Karton cildlidir. Miftâhu’l-cenne olarak da bilinen ve Osmanlılar’da “ilmihal” adının kullanıldığı ilk eser olan Mızraklı İlmihal’in müellifi ve hangi tarihte yazıldığı kesin bir biçimde tesbit edilememiştir. Adındaki “mızraklı” kelimesinin kaynağı hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte bu adlandırma, kitabın genellikle kapağında ya da ilk sayfalarında yer alan sancak ve mızrak şekilleriyle ilgili olabileceği gibi eserin belirlenebilen tek yazma nüshasında (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 1164) görülen “Mızraklı Efendi” ifadesiyle de (Arpaguş, s. 38) bağlantılı olabilir. 1319 Hicri -Osmaniyye İstanbul - 123 Syf. Tek Kitap - 15x22 cm

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Mızraklı İlmihal-?Fıkıh Hakkında- osmanlıca- Sırtı Bez Karton cildlidir. Miftâhu’l-cenne olarak da bilinen ve Osmanlılar’da “ilmihal” adının kullanıldığı ilk eser olan Mızraklı İlmihal’in müellifi ve hangi tarihte yazıldığı kesin bir biçimde tesbit edilememiştir. Adındaki “mızraklı” kelimesinin kaynağı hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte bu adlandırma, kitabın genellikle kapağında ya da ilk sayfalarında yer alan sancak ve mızrak şekilleriyle ilgili olabileceği gibi eserin belirlenebilen tek yazma nüshasında (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 1164) görülen “Mızraklı Efendi” ifadesiyle de (Arpaguş, s. 38) bağlantılı olabilir. 1319 Hicri -Osmaniyye İstanbul - 123 Syf. Tek Kitap - 15x22 cm

  TLSold
 • Bostanul Huteba -Mehmed Şakir Vaaz ve Nasihat Hakkında -Osmanlıca Arapça - Mehmed Şakir Hattıyla yazılmıştır. Nesih ile başlayıp Rika ile devam ediyor sonda fihrist var lakin aradan birkaç hutbe eksiktir. 288 Syf. Tek Kitap - 14x19 cm

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Bostanul Huteba -Mehmed Şakir Vaaz ve Nasihat Hakkında -Osmanlıca Arapça - Mehmed Şakir Hattıyla yazılmıştır. Nesih ile başlayıp Rika ile devam ediyor sonda fihrist var lakin aradan birkaç hutbe eksiktir. 288 Syf. Tek Kitap - 14x19 cm

  TLSold
 • İslam Tarihi 7. Cild-Leone Caetani (Mütercm , Hüseyin Cahid Yalçın)Tarih hakkındaOsmanlıca- 12 Eylül 1869’da Roma’da doğdu. Başlangıcı Ortaçağ’a kadar giden soylu Caetani sülâlesine mensuptur; anne tarafından dedesi ise Viyana’da yaşayan ve ünlü tarihçi J. von Hammer-Purgstall ile birlikte çalışan Polonyalı Kont Rzewustky’dir. Babası Don Onorato Caetani 1896’da İtalya Dışişleri bakanı olmuş, Antikçağ edebiyatı ve Dante uzmanı ünlü bir bilim adamıdır. Leone Caetani Roma Üniversitesi’nde edebiyat tahsili yaparken İslâm dünyasına büyük bir yakınlık duydu ve Latince ile Yunanca gibi öğrenimi mecburi olan klasik dillerden başka Almanca, İngilizce, Farsça ve Arapça öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra kendini tamamen İslâm tarihine verdi; başta Arapça olmak üzere çeşitli dillerde yazılmış pek çok yazma ve basma eser toplayarak zengin bir İslâm tarihi kütüphanesi kurmayı başardı. İslâm dünyası kaynaklarını yakından tanımak için Hindistan, İran, Tunus, Cezayir, Mısır, Suriye, Lübnan ve İstanbul’a giderek birçok yazma topladı. Annali dell’Islam. 1905-1926 yılları arasında Milano ve Roma’da büyük boy on cilt halinde neşredilen eser Hz. Peygamber’in hayatı ile başlar ve hicretin 40. yılına kadar gelir. Eserin tamamı, İslâm tarihinin bütününü ele alacak şekilde yirmi beş cilt olarak planlanmıştı. Caetani, 1972-1973 yıllarında ofset baskısı yapılan bu en meşhur ve en hacimli eserini, bir komisyon halinde çalışan genç İtalyan araştırmacıların hicretin her yılı için İslâm kaynaklarından yaptıkları tercümelere dayanarak yazıyor, müsveddeleri de I. Guidi, H. Lammens, C. A. Nallino, J. Horovitz, C. H. Becker, G. Levi Della Vida gibi şarkiyatçılara gönderip onların görüşlerini aldıktan sonra gerekli düzenleme ve değişiklikleri yaparak son şeklini veriyordu. Eserin dikkat çeken en önemli özelliği çok zengin bir malzemeye sahip oluşudur. Kitabın tamamı Hüseyin Cahit (Yalçın) tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş, ancak sadece hicretin 12. yılına kadar olan kısmı İslâm Tarihi adıyla yayımlanmıştır 1925 Miladi -Tanin Matbaası -423 Syf. Tek Kitap - 14x18 cm

  Lot No: 125

  Lot: 125

  İslam Tarihi 7. Cild-Leone Caetani (Mütercm , Hüseyin Cahid Yalçın)Tarih hakkındaOsmanlıca- 12 Eylül 1869’da Roma’da doğdu. Başlangıcı Ortaçağ’a kadar giden soylu Caetani sülâlesine mensuptur; anne tarafından dedesi ise Viyana’da yaşayan ve ünlü tarihçi J. von Hammer-Purgstall ile birlikte çalışan Polonyalı Kont Rzewustky’dir. Babası Don Onorato Caetani 1896’da İtalya Dışişleri bakanı olmuş, Antikçağ edebiyatı ve Dante uzmanı ünlü bir bilim adamıdır. Leone Caetani Roma Üniversitesi’nde edebiyat tahsili yaparken İslâm dünyasına büyük bir yakınlık duydu ve Latince ile Yunanca gibi öğrenimi mecburi olan klasik dillerden başka Almanca, İngilizce, Farsça ve Arapça öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra kendini tamamen İslâm tarihine verdi; başta Arapça olmak üzere çeşitli dillerde yazılmış pek çok yazma ve basma eser toplayarak zengin bir İslâm tarihi kütüphanesi kurmayı başardı. İslâm dünyası kaynaklarını yakından tanımak için Hindistan, İran, Tunus, Cezayir, Mısır, Suriye, Lübnan ve İstanbul’a giderek birçok yazma topladı. Annali dell’Islam. 1905-1926 yılları arasında Milano ve Roma’da büyük boy on cilt halinde neşredilen eser Hz. Peygamber’in hayatı ile başlar ve hicretin 40. yılına kadar gelir. Eserin tamamı, İslâm tarihinin bütününü ele alacak şekilde yirmi beş cilt olarak planlanmıştı. Caetani, 1972-1973 yıllarında ofset baskısı yapılan bu en meşhur ve en hacimli eserini, bir komisyon halinde çalışan genç İtalyan araştırmacıların hicretin her yılı için İslâm kaynaklarından yaptıkları tercümelere dayanarak yazıyor, müsveddeleri de I. Guidi, H. Lammens, C. A. Nallino, J. Horovitz, C. H. Becker, G. Levi Della Vida gibi şarkiyatçılara gönderip onların görüşlerini aldıktan sonra gerekli düzenleme ve değişiklikleri yaparak son şeklini veriyordu. Eserin dikkat çeken en önemli özelliği çok zengin bir malzemeye sahip oluşudur. Kitabın tamamı Hüseyin Cahit (Yalçın) tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş, ancak sadece hicretin 12. yılına kadar olan kısmı İslâm Tarihi adıyla yayımlanmıştır 1925 Miladi -Tanin Matbaası -423 Syf. Tek Kitap - 14x18 cm

  TLSold
 • Delailül Hayrat-Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Arapça - Hasan Rıza Hattıyla yazılmıştır. Dönemin Tezhibli bez cildindedir. Gümüşhanevi tertibindedir.1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 205 Syf. Tek Kitap - 18x12 cm.

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Delailül Hayrat-Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Arapça - Hasan Rıza Hattıyla yazılmıştır. Dönemin Tezhibli bez cildindedir. Gümüşhanevi tertibindedir.1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 205 Syf. Tek Kitap - 18x12 cm.

  TLSold
 • Jandarma Karakol Kumandanları Sınıflarına Mahsus Coğrafya Dersleri-Osman Avni -Coğrafya Hakkında -osmanlıca- Dönemin Karton baskılı cildindedir1341 Hicri -Cumhuriyet Matbaası İstanbul -85 Syf. Tek Kitap - 15x22 cm

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Jandarma Karakol Kumandanları Sınıflarına Mahsus Coğrafya Dersleri-Osman Avni -Coğrafya Hakkında -osmanlıca- Dönemin Karton baskılı cildindedir1341 Hicri -Cumhuriyet Matbaası İstanbul -85 Syf. Tek Kitap - 15x22 cm

  TLSold
 • Davud El Karsi Alel Emsile-Davud El Karsi -Sarf Hakkında - Arapça Osmanlıca - Sonradan karton cildindedir. Emsile Şerhidir yanında Türkçe bir şerh daha vardır 1297 Hicri -Mehmed Esad Matbaası İstanbul -34 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Davud El Karsi Alel Emsile-Davud El Karsi -Sarf Hakkında - Arapça Osmanlıca - Sonradan karton cildindedir. Emsile Şerhidir yanında Türkçe bir şerh daha vardır 1297 Hicri -Mehmed Esad Matbaası İstanbul -34 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Tuhfe-i Vehbi ( Der Kenar Lütfiye-i Vehbi )-Sünbül-zade Vehbi (ö. 1224/1809Lügat Osmanlıca farsça -Sonradan Cildlenmiştir Hattatı İbrahim Nureddindir.Tuhfe-i Vehbi, manzum Farsça-Türkçe sözlükler arasında Tuhfe-i
Şahidi'den sonra en fazla ilgi görmüş sözlüklerden biridir. Eser, XVIII. yüzyılın
önemli şairlerinden Sünbül-zade Vehbi (ö. 1224/1809) tarafından nazmedilmiştir.2
Tuhfe-i Vehbi, yazann ariiza hakimiyeti ve vezinli söz söylemedeki yeteneğinin en
önemli delili sayılır. Sünbül-zade Vehbi, Divanı ve bu manzum sözlüğünden
başka, Nuhbe-i Vehbi ve Lutfiyye-i Vehbi adlı eserleriyle de ilmi ve edebi yönünü
kabul ettirmiştir.1283 Hicri -Muharrem Efendi İstanbul - 48 Syf. Tek Kitap - 15x24 cm

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Tuhfe-i Vehbi ( Der Kenar Lütfiye-i Vehbi )-Sünbül-zade Vehbi (ö. 1224/1809Lügat Osmanlıca farsça -Sonradan Cildlenmiştir Hattatı İbrahim Nureddindir.Tuhfe-i Vehbi, manzum Farsça-Türkçe sözlükler arasında Tuhfe-i Şahidi'den sonra en fazla ilgi görmüş sözlüklerden biridir. Eser, XVIII. yüzyılın önemli şairlerinden Sünbül-zade Vehbi (ö. 1224/1809) tarafından nazmedilmiştir.2 Tuhfe-i Vehbi, yazann ariiza hakimiyeti ve vezinli söz söylemedeki yeteneğinin en önemli delili sayılır. Sünbül-zade Vehbi, Divanı ve bu manzum sözlüğünden başka, Nuhbe-i Vehbi ve Lutfiyye-i Vehbi adlı eserleriyle de ilmi ve edebi yönünü kabul ettirmiştir.1283 Hicri -Muharrem Efendi İstanbul - 48 Syf. Tek Kitap - 15x24 cm

  TLSold
 • Divanı Hafız Şirazi -Hâce Şemseddin Muhammed (ö. 792/1390 [?])Edebiyat - Farsça- Dönemin Sırtı bez karton cildindedir. Hâfız divanı, Türkiye’de Mes̱nevî ve Gülistân’dan sonra en çok okunan Farsça metinlerin başında gelir. Hem Fars dilinin hem de belâgat konularının öğretiminde ezberletilen şiirler arasında Hâfız’ın şiirlerinin önemli yeri vardır. Hâfız’ın Türk divan şiirine de geniş ve sürekli etkisi olmuştur. Köprülü, saz şairlerinin bile Sa‘dî gibi Hâfız’a da yabancı kalmadıklarını söyler. Divan edebiyatının İran tesiri altında kalmış olmasıyla ilgili tenkit ve değerlendirmeler çok defa Hâfız tesirine bağlanır. 1300 Hciri - Şirketi Hayriyyei Sahafiyye Matbaası İstanbul259 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Divanı Hafız Şirazi -Hâce Şemseddin Muhammed (ö. 792/1390 [?])Edebiyat - Farsça- Dönemin Sırtı bez karton cildindedir. Hâfız divanı, Türkiye’de Mes̱nevî ve Gülistân’dan sonra en çok okunan Farsça metinlerin başında gelir. Hem Fars dilinin hem de belâgat konularının öğretiminde ezberletilen şiirler arasında Hâfız’ın şiirlerinin önemli yeri vardır. Hâfız’ın Türk divan şiirine de geniş ve sürekli etkisi olmuştur. Köprülü, saz şairlerinin bile Sa‘dî gibi Hâfız’a da yabancı kalmadıklarını söyler. Divan edebiyatının İran tesiri altında kalmış olmasıyla ilgili tenkit ve değerlendirmeler çok defa Hâfız tesirine bağlanır. 1300 Hciri - Şirketi Hayriyyei Sahafiyye Matbaası İstanbul259 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Menafiul Ahyar Derkenar Gayetül İnzar-Adalı Şeyh Mustafa b. Hamza -Nahiv Hakkında - Arapça - orijinal dönemin bez cildindedir. Cildin bir kısmı yenik lakin metinde eksik yoktur. İzharul Esrar Şerhidir. 1303 Hicri- Muharrem Efendi İstanbul - 368 Sayfa Tek Kitap -17x25 cm.

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Menafiul Ahyar Derkenar Gayetül İnzar-Adalı Şeyh Mustafa b. Hamza -Nahiv Hakkında - Arapça - orijinal dönemin bez cildindedir. Cildin bir kısmı yenik lakin metinde eksik yoktur. İzharul Esrar Şerhidir. 1303 Hicri- Muharrem Efendi İstanbul - 368 Sayfa Tek Kitap -17x25 cm.

  TLSold
 • Tahriril Kavaidil Mantıkıyye Şerhi Şemsiyye -Kutbüddin er-RâzîMantık Hakkında - Arapça - er-Risâletü’ş-Şemsiyye, sûrî mantığın muhtasar ve faydalı bir metni olduğundan bütün İslâm coğrafyasında üzerine şerh, hâşiye ve ta‘lik şeklinde pek çok çalışma yapılmıştır (Keşfü’ẓ-ẓunûn, II, 1063-1064; Habeşî, II, 1116-1125). Klasik dönem çalışmalarının en meşhuru Kutbüddin er-Râzî’nin Taḥrîrü’l-ḳavâʿidi’l-manṭıḳıyye fî şerḥi’r-Risâleti’ş-Şemsiyye’sidir (İstanbul 1259, 1281, 1286, 1288, 1318; Kalküta 1815, 1842; Leknev 1283; Kahire 1293, 1307, 1325, 1367).1313 Hicri -Arif Efendi Matbaası İstanbul - 84 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Tahriril Kavaidil Mantıkıyye Şerhi Şemsiyye -Kutbüddin er-RâzîMantık Hakkında - Arapça - er-Risâletü’ş-Şemsiyye, sûrî mantığın muhtasar ve faydalı bir metni olduğundan bütün İslâm coğrafyasında üzerine şerh, hâşiye ve ta‘lik şeklinde pek çok çalışma yapılmıştır (Keşfü’ẓ-ẓunûn, II, 1063-1064; Habeşî, II, 1116-1125). Klasik dönem çalışmalarının en meşhuru Kutbüddin er-Râzî’nin Taḥrîrü’l-ḳavâʿidi’l-manṭıḳıyye fî şerḥi’r-Risâleti’ş-Şemsiyye’sidir (İstanbul 1259, 1281, 1286, 1288, 1318; Kalküta 1815, 1842; Leknev 1283; Kahire 1293, 1307, 1325, 1367).1313 Hicri -Arif Efendi Matbaası İstanbul - 84 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Mülteka El Ebhur-İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549)Fıkıh Hakkında- Arapça - Dönemin bez cildindedir- Kudûrî’nin el-Muḫtaṣar’ı ile el-Muḫtâr, Kenzü’d-deḳāʾiḳ ve el-Viḳāye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî’nin en tanınmış eseridir. 17.000’den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteḳa’l-ebḥur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Molla Hüsrev’in Dürerü’l-ḥükkâm’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yarı resmî hukuk külliyatı niteliğini taşıyan eser birçok defa basılmış olup (meselâ İstanbul 1252, 1258, 1264, 1288; Bulak 1263; Bombay 1278) üzerine elliden fazla şerh yazılmıştır. I. M. d’Ohsson, Tableau général de l’Empire Othoman (Paris 1787-1820) adlı eserinde Osmanlı hukuk düzeniyle ilgili açıklamaları bu kitaba dayandırmıştır. -1270 Hicri -Amire Matbaası İstanbul -263 Syf. Tek Kitap - 16x21 cm

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Mülteka El Ebhur-İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549)Fıkıh Hakkında- Arapça - Dönemin bez cildindedir- Kudûrî’nin el-Muḫtaṣar’ı ile el-Muḫtâr, Kenzü’d-deḳāʾiḳ ve el-Viḳāye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî’nin en tanınmış eseridir. 17.000’den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteḳa’l-ebḥur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Molla Hüsrev’in Dürerü’l-ḥükkâm’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yarı resmî hukuk külliyatı niteliğini taşıyan eser birçok defa basılmış olup (meselâ İstanbul 1252, 1258, 1264, 1288; Bulak 1263; Bombay 1278) üzerine elliden fazla şerh yazılmıştır. I. M. d’Ohsson, Tableau général de l’Empire Othoman (Paris 1787-1820) adlı eserinde Osmanlı hukuk düzeniyle ilgili açıklamaları bu kitaba dayandırmıştır. -1270 Hicri -Amire Matbaası İstanbul -263 Syf. Tek Kitap - 16x21 cm

  TLSold
 • Miftah-ul İber-Abdüllatif Subhî Paşa,Tarih hakkındaOsmanlıca- Dönemin Altın Tezhipli full deri cildindedir yan kağıtları dönemin ebrusudur. İbn Haldûn’un bir dünya tarihi niteliği taşıyan El-İber'i önsöz ve giriş mahiyetinde kaleme aldığı ve “mukaddime” adını verdiği bölümle üç kitaptan oluşan yedi ciltten meydana gelir. Müellif girişte tarih ilminin önemine, tarih yazımında takip edilen usullerin araştırılmasına, tarihçilerin düştükleri hatalara, sahip oldukları asılsız kanaatlere ve bunların sebeplerine temas etmiş, tarih ilminin kapsamlı bir tarifini yaparak kendi tarih anlayışını ortaya koymuştur.Abdüllatif Subhî Paşa, Mehmed Ali Paşa’nın teşvikiyle el-ʿİber’in ikinci ve üçüncü kitabını Türkçe’ye çevirmeye başlamış ve İran’da Sâsânîler sülâlesine kadar olan kısmı tamamlayıp Miftâḥu’l-ʿİber adıyla neşretmiş (İstanbul 1276),1276 Hicri - Takvimhane-i Amira Matbaası İstanbul -209 Syf. Tek Kitap - 19x28 cm.

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Miftah-ul İber-Abdüllatif Subhî Paşa,Tarih hakkındaOsmanlıca- Dönemin Altın Tezhipli full deri cildindedir yan kağıtları dönemin ebrusudur. İbn Haldûn’un bir dünya tarihi niteliği taşıyan El-İber'i önsöz ve giriş mahiyetinde kaleme aldığı ve “mukaddime” adını verdiği bölümle üç kitaptan oluşan yedi ciltten meydana gelir. Müellif girişte tarih ilminin önemine, tarih yazımında takip edilen usullerin araştırılmasına, tarihçilerin düştükleri hatalara, sahip oldukları asılsız kanaatlere ve bunların sebeplerine temas etmiş, tarih ilminin kapsamlı bir tarifini yaparak kendi tarih anlayışını ortaya koymuştur.Abdüllatif Subhî Paşa, Mehmed Ali Paşa’nın teşvikiyle el-ʿİber’in ikinci ve üçüncü kitabını Türkçe’ye çevirmeye başlamış ve İran’da Sâsânîler sülâlesine kadar olan kısmı tamamlayıp Miftâḥu’l-ʿİber adıyla neşretmiş (İstanbul 1276),1276 Hicri - Takvimhane-i Amira Matbaası İstanbul -209 Syf. Tek Kitap - 19x28 cm.

  TLSold
 • Risale-i Edıyye (Dürretül Vaizin)-Osman Bin Hasan El HobeviVaaz ve Nasihat Hakkında -Arapça- Modern cildindedir. Osmanlıca vaaz ve nasihat kitabıdır. 1313 Hicri -Osmaniyye İstanbul - 332 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Risale-i Edıyye (Dürretül Vaizin)-Osman Bin Hasan El HobeviVaaz ve Nasihat Hakkında -Arapça- Modern cildindedir. Osmanlıca vaaz ve nasihat kitabıdır. 1313 Hicri -Osmaniyye İstanbul - 332 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Kuranı Kerim -Mustafa Nazif KadırgalıKuranı KerimArapça- Modern mukavvalı siyah bez cildindedir. Mustafa Nazif Kadırgalı hattıyla Kuranı kerimdir. Almanyada 30000 adet basılan nüshadır. 1313 Hicri -Tenuis Matbaası Almanya609 Syf. Tek Kitap - 13x18 cm.

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Kuranı Kerim -Mustafa Nazif KadırgalıKuranı KerimArapça- Modern mukavvalı siyah bez cildindedir. Mustafa Nazif Kadırgalı hattıyla Kuranı kerimdir. Almanyada 30000 adet basılan nüshadır. 1313 Hicri -Tenuis Matbaası Almanya609 Syf. Tek Kitap - 13x18 cm.

  TLSold
 • Sahra Tahkimat Talimatnamesi -Heyet -Jeoloji ve Askeri konular Hakkında -Osmanlıca- Tahkimat niçin ve nerede yapılır,Tahkimat nasıl yapılır vb konulara havi bir kitap bol resimlidir. Yer yer jeoloji bilgileri de verilmektedir -1927 Miladi -Askeri Matbaa İstanbul -63+139+23+169 Syf. 3 kısım Tek Kitap - 11x15cm

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Sahra Tahkimat Talimatnamesi -Heyet -Jeoloji ve Askeri konular Hakkında -Osmanlıca- Tahkimat niçin ve nerede yapılır,Tahkimat nasıl yapılır vb konulara havi bir kitap bol resimlidir. Yer yer jeoloji bilgileri de verilmektedir -1927 Miladi -Askeri Matbaa İstanbul -63+139+23+169 Syf. 3 kısım Tek Kitap - 11x15cm

  TLSold
 • Şerhi Akaidi İsam (Derkenar Haşiye ala isamuddin ala şerhil akaid)-İsamuddin İbrahim İsferayani (Haşiye Muhammed bin hamid el kefevi )Akaid Hakkında - Arapça- Dönemin cildindedir. Sadeddin taftazaninin akaidi üzerine isamın haşiyesidir kenarında kefevinin isam haşiyesi yer almaktadır. 1316 Hicri -Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 292 Syf. Tek Kitap - 17x24 cm

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Şerhi Akaidi İsam (Derkenar Haşiye ala isamuddin ala şerhil akaid)-İsamuddin İbrahim İsferayani (Haşiye Muhammed bin hamid el kefevi )Akaid Hakkında - Arapça- Dönemin cildindedir. Sadeddin taftazaninin akaidi üzerine isamın haşiyesidir kenarında kefevinin isam haşiyesi yer almaktadır. 1316 Hicri -Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 292 Syf. Tek Kitap - 17x24 cm

  TLSold
 • Kayıdlı Kasidei Bürde Tercümesi-Elhac İbrahim İbni Muhammed Elyavaci-Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Osmanlıca Arapça - Kasidei bürdenin manzum tercümesidir sondan eksiktir. Cildi sonradandır 1265 Hicri-Hulusi Efendi Matbaası İstanbul-72 sayfa tek cild tek kitap -16x23 cm

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Kayıdlı Kasidei Bürde Tercümesi-Elhac İbrahim İbni Muhammed Elyavaci-Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Osmanlıca Arapça - Kasidei bürdenin manzum tercümesidir sondan eksiktir. Cildi sonradandır 1265 Hicri-Hulusi Efendi Matbaası İstanbul-72 sayfa tek cild tek kitap -16x23 cm

  TLSold
 • Şerhi Muhtasar Fi İlmil Aruz (Muhsinil Kayseri Alel Endülüsi) -Muhsini Kayseri (ö. 761/1360)İlmi Aruz Hakkında -Arapça- Ebru cildindedir. (Şerḥu’l-ʿarûż, Şerḥu ʿarûżi’l-Endelüsî). Ebü’l-Ceyş el-Endelüsî el-Ensârî’nin el-Muḫtaṣar fî ʿilmi’l-ʿarûż adlı kitabının şerhidir. Pek çok yazma nüshası bulunan kitap Muḥsin el-Ḳayṣerî ʿale’l-Endelüsî adıyla basılmıştır (İsâmüddin Mustafa b. Abdullah Üsküdârî’nin bu şerhten de faydalanarak yazdığı el-Muḫtaṣar fî ʿilmi’l-ʿarûż’un Türkçe tercüme ve şerhiyle birlikte, İstanbul 1261, 1270, 1286, 1308). Bu şerh üzerine Kûrânî tarafından bir hâşiye yazılmıştır.1308 Hicri- İbrahim Efendi Matbaası İstanbul -70 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 140

  Lot: 140

  Şerhi Muhtasar Fi İlmil Aruz (Muhsinil Kayseri Alel Endülüsi) -Muhsini Kayseri (ö. 761/1360)İlmi Aruz Hakkında -Arapça- Ebru cildindedir. (Şerḥu’l-ʿarûż, Şerḥu ʿarûżi’l-Endelüsî). Ebü’l-Ceyş el-Endelüsî el-Ensârî’nin el-Muḫtaṣar fî ʿilmi’l-ʿarûż adlı kitabının şerhidir. Pek çok yazma nüshası bulunan kitap Muḥsin el-Ḳayṣerî ʿale’l-Endelüsî adıyla basılmıştır (İsâmüddin Mustafa b. Abdullah Üsküdârî’nin bu şerhten de faydalanarak yazdığı el-Muḫtaṣar fî ʿilmi’l-ʿarûż’un Türkçe tercüme ve şerhiyle birlikte, İstanbul 1261, 1270, 1286, 1308). Bu şerh üzerine Kûrânî tarafından bir hâşiye yazılmıştır.1308 Hicri- İbrahim Efendi Matbaası İstanbul -70 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Netaicül Efkar (Adalı Cedid Alel İzhar) -Kuşadalı Hamza oğlu Mustafa (ö. 1085/1674 [?])Nahiv Hakkında - Arapça- Rıza Efendi ıslak mühürlüdür. Dönemin mukavvalı cildindedir.Talik hat ile basılmıştır. Netâʾicü’l-efkâr. Birgivî’nin nahve dair meşhur eseri İẓhârü’l-esrâr’ın şerhidir. Bu şerhin İstanbul ve Kahire’de birçok defa basılması (bk. GAL Suppl., II, 656), ayrıca birçok müellif tarafından üzerine hâşiyeler yazılması, onun özellikle Osmanlı Türkleri arasında Arap dili öğretiminde ne derece önemli rol oynadığını göstermektedir. Hâşiyelerinin en tanınmış olanları, Muhammed b. Sâlih’in Fevâʾidü’l-eẕkâr (İstanbul 1326), Mustafa b. Dede’nin Ġayetü’l-enẓâr (İstanbul 1263) ve Mustafa b. Muhammed’in Menâfiʿu’l-aḫyâr (İstanbul 1279, 1325) adlı eserleridir. Şemseddin Sâmi, birtakım teferruatı ihtiva ettiğini söyleyerek Netâʾicü’l-efkâr’ı okuyup okutmanın vakit kaybından başka bir şey olmadığını kaydeder. Eski Edirne Müftüsü Muhammed Fevzi, eserin nahivle doğrudan ilgili olmayan kısımlarını çıkararak ibaresini basitleştirmiş ve buna Miftâḥu’l-merâm fî taʿrîfi aḥvâli’l-kelime ve’l-kelâm adını vermiştir. Eser bu yeni şekliyle 1305’te İstanbul’da basılmıştır. Ayrıca Netâʾicü’l-efkâr’ın İstanbul kütüphanelerinde pek çok yazması bulunmaktadır.1288 Hciri - Rıza Efendi Matbaası İstanbul -300 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Netaicül Efkar (Adalı Cedid Alel İzhar) -Kuşadalı Hamza oğlu Mustafa (ö. 1085/1674 [?])Nahiv Hakkında - Arapça- Rıza Efendi ıslak mühürlüdür. Dönemin mukavvalı cildindedir.Talik hat ile basılmıştır. Netâʾicü’l-efkâr. Birgivî’nin nahve dair meşhur eseri İẓhârü’l-esrâr’ın şerhidir. Bu şerhin İstanbul ve Kahire’de birçok defa basılması (bk. GAL Suppl., II, 656), ayrıca birçok müellif tarafından üzerine hâşiyeler yazılması, onun özellikle Osmanlı Türkleri arasında Arap dili öğretiminde ne derece önemli rol oynadığını göstermektedir. Hâşiyelerinin en tanınmış olanları, Muhammed b. Sâlih’in Fevâʾidü’l-eẕkâr (İstanbul 1326), Mustafa b. Dede’nin Ġayetü’l-enẓâr (İstanbul 1263) ve Mustafa b. Muhammed’in Menâfiʿu’l-aḫyâr (İstanbul 1279, 1325) adlı eserleridir. Şemseddin Sâmi, birtakım teferruatı ihtiva ettiğini söyleyerek Netâʾicü’l-efkâr’ı okuyup okutmanın vakit kaybından başka bir şey olmadığını kaydeder. Eski Edirne Müftüsü Muhammed Fevzi, eserin nahivle doğrudan ilgili olmayan kısımlarını çıkararak ibaresini basitleştirmiş ve buna Miftâḥu’l-merâm fî taʿrîfi aḥvâli’l-kelime ve’l-kelâm adını vermiştir. Eser bu yeni şekliyle 1305’te İstanbul’da basılmıştır. Ayrıca Netâʾicü’l-efkâr’ın İstanbul kütüphanelerinde pek çok yazması bulunmaktadır.1288 Hciri - Rıza Efendi Matbaası İstanbul -300 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Şerhi Ramazan Efendi Ala Şerhil Akaid -Ramazan Bin Muhammed El Hanefi - Akaid Hakkında - Arapça- Bez Cildlidir.İmam Nesefinin Akaid kitabına yazılan Şerhi akaid adlı sadettin taftazaninin eserine Ramazan efendinin yazdığı şerhdir. Sonunda Nesefi Akaidi Metnide yer almaktadır. 1314 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 321 Syf. Tek Kitap - 17x25 cm.

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Şerhi Ramazan Efendi Ala Şerhil Akaid -Ramazan Bin Muhammed El Hanefi - Akaid Hakkında - Arapça- Bez Cildlidir.İmam Nesefinin Akaid kitabına yazılan Şerhi akaid adlı sadettin taftazaninin eserine Ramazan efendinin yazdığı şerhdir. Sonunda Nesefi Akaidi Metnide yer almaktadır. 1314 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 321 Syf. Tek Kitap - 17x25 cm.

  TLSold
 • Mantık Risaleleri ; 1-Mürşid il Mübtedi (İsagoci Tercümesi) 2-Kayıtlı İsagoci Metni 3-Zeriatul İmtihan 4-İlaveli Zübdei Tarifiyyat Li Ahi Çelebi-1-Muhammed Zühdi 2-Esîrüddîn el-Mufaddal b. Ömer es-Semerkandî el-Ebherî (ö. 663/1265 [?])) 3-Seyyid Ahmed Essıddıki İbni AliEl BurseviMantık Hakkında - Osmanlıca Arapça - 1-İsagoci Tercümesidir 2- İsagoci metni kayıtlıdır 3- İsagoci Şerhidir 4- Mantık Tarifleri Bol Cetvellidir 1-1300 Hicri 2-1311 Hicri 3-1310 Hicri 4-1314 Hicri 1-Mücellid İsmail Hakkı Matbaası Trabzon 2- Mahmud Bey Matbaası İstanbul 3-Elhac Muharrem Efendi Matbaası İstanbul -4-Arif efendi Matbaası İstanbul -52+16+142+ 80 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Mantık Risaleleri ; 1-Mürşid il Mübtedi (İsagoci Tercümesi) 2-Kayıtlı İsagoci Metni 3-Zeriatul İmtihan 4-İlaveli Zübdei Tarifiyyat Li Ahi Çelebi-1-Muhammed Zühdi 2-Esîrüddîn el-Mufaddal b. Ömer es-Semerkandî el-Ebherî (ö. 663/1265 [?])) 3-Seyyid Ahmed Essıddıki İbni AliEl BurseviMantık Hakkında - Osmanlıca Arapça - 1-İsagoci Tercümesidir 2- İsagoci metni kayıtlıdır 3- İsagoci Şerhidir 4- Mantık Tarifleri Bol Cetvellidir 1-1300 Hicri 2-1311 Hicri 3-1310 Hicri 4-1314 Hicri 1-Mücellid İsmail Hakkı Matbaası Trabzon 2- Mahmud Bey Matbaası İstanbul 3-Elhac Muharrem Efendi Matbaası İstanbul -4-Arif efendi Matbaası İstanbul -52+16+142+ 80 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Şerhi Şevahidül Kafiye vel Cami-Hafız Mustafa Bin Elhac Mustafa Meyhalci -Nahiv Hakkında - Arapça - Ebrulu Cildindedir. Hacib in kafiyesi ile Şerhi olan Mevlana Caminin Eserine Şerhdir. 1309 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 132 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm.

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Şerhi Şevahidül Kafiye vel Cami-Hafız Mustafa Bin Elhac Mustafa Meyhalci -Nahiv Hakkında - Arapça - Ebrulu Cildindedir. Hacib in kafiyesi ile Şerhi olan Mevlana Caminin Eserine Şerhdir. 1309 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 132 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm.

  TLSold
 • Hacerzade Kavaidül Vadiyye-Hacerzâde Muhammed Recep el-Hayrî b. Muhammed Ali el-Ferecîkî elGelibolî (ö. 1311/1893)Vad İlmi Hakkında -Arapça - Kısa ve genel bir ifade ile vad‘
İlminin konusu lafızların belirli bir anlam karşılığında ortaya
konulması ve lafız-anlam ilişkisidir.1308 Hicri- İstanbul - 24 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Hacerzade Kavaidül Vadiyye-Hacerzâde Muhammed Recep el-Hayrî b. Muhammed Ali el-Ferecîkî elGelibolî (ö. 1311/1893)Vad İlmi Hakkında -Arapça - Kısa ve genel bir ifade ile vad‘ İlminin konusu lafızların belirli bir anlam karşılığında ortaya konulması ve lafız-anlam ilişkisidir.1308 Hicri- İstanbul - 24 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Şerhu Tasrifiz-Zencani-Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî (ö. 792/1390) -Sarf Hakkında - Arapça - Ebrulu cildindedir . Başka adlarla da anılan ve İzzeddin ez-Zencânî’nin ʿİzzî ismiyle bilinen sarf kitabının şerhi olup Teftâzânî’nin henüz on altı yaşında iken 15 Şâban 738’de (8 Mart 1338) Horasan’ın Feryûmed kasabasında tamamladığı eseridir (İstanbul 1253, 1320; Kahire 1333, 1348; nşr. Abdülâl Sâlim Mekrem, Küveyt 1982; Kahire 1997). Radıyyüddin İbnü’l-Hanbelî, Rabṭü’ş-şevârid fî ḥalli’ş-şevâhid adlı eserinde Teftâzânî’nin şerhinde yer alan örnekleri (nşr. Şa‘bân Salâh, Kahire 1409/1989), Sıdkī İshak Efendi b. İslâm el-Çerkezî de şerhin mukaddimesini (Kahire 1313) şerhetmiştir. - 1292 Hciri - Muharrem Efendi İstanbul - 83 Syf Tek Kitap- 15x22 cm.

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Şerhu Tasrifiz-Zencani-Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî (ö. 792/1390) -Sarf Hakkında - Arapça - Ebrulu cildindedir . Başka adlarla da anılan ve İzzeddin ez-Zencânî’nin ʿİzzî ismiyle bilinen sarf kitabının şerhi olup Teftâzânî’nin henüz on altı yaşında iken 15 Şâban 738’de (8 Mart 1338) Horasan’ın Feryûmed kasabasında tamamladığı eseridir (İstanbul 1253, 1320; Kahire 1333, 1348; nşr. Abdülâl Sâlim Mekrem, Küveyt 1982; Kahire 1997). Radıyyüddin İbnü’l-Hanbelî, Rabṭü’ş-şevârid fî ḥalli’ş-şevâhid adlı eserinde Teftâzânî’nin şerhinde yer alan örnekleri (nşr. Şa‘bân Salâh, Kahire 1409/1989), Sıdkī İshak Efendi b. İslâm el-Çerkezî de şerhin mukaddimesini (Kahire 1313) şerhetmiştir. - 1292 Hciri - Muharrem Efendi İstanbul - 83 Syf Tek Kitap- 15x22 cm.

  TLSold
 • İzhar Muribi (Ḥallü esrâri’l-aḫyâr ʿalâ iʿrâbi İẓhâri’l-esrâr)-Hüseyin İbni Ahmed Zeynizade -Nahiv Hakkında - Arapça - Sırtı bez cildindedir . Yazıldığı tarihten itibaren özellikle Arapça okuyan Türk öğrencilerinin ellerinden düşürmedikleri yine Birgivî’ye ait kitabın cümle tahliline dairdir. Müellifin İẓhâr Muʿribi diye tanınan bu eseri İẓhâr’ın anlaşılmasında çok faydalı olmuştur. 1152’de (1739) temize çekilen ve 1160’ta (1747) müellifi tarafından istinsah edilen bir nüshası bilinmektedir (Âtıf Efendi Ktp., nr. 2596). Bu eser de İstanbul’da defalarca basılmıştır (meselâ 1218, 1228, 1233, 1309, 1312, 1318). İẓhâr Muʿribi’nde bazı ibarelerin kenarında yer alan, “Bu ifadede birinci Muʿrib’e reddiye vardır” şeklindeki notlarla kastedilen kişinin, Zeynîzâde’nin çağdaşı olan ve İẓhâr’a daha önce mu‘rib yazan Kuyucaklı Abdullah Efendi olduğu Ḥallü esrâri’l-aḫyâr’ın bir nüshasında belirtilmiştir (Âtıf Efendi Ktp., nr. 2596, vr. 9a).1314 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 209 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 147

  Lot: 147

  İzhar Muribi (Ḥallü esrâri’l-aḫyâr ʿalâ iʿrâbi İẓhâri’l-esrâr)-Hüseyin İbni Ahmed Zeynizade -Nahiv Hakkında - Arapça - Sırtı bez cildindedir . Yazıldığı tarihten itibaren özellikle Arapça okuyan Türk öğrencilerinin ellerinden düşürmedikleri yine Birgivî’ye ait kitabın cümle tahliline dairdir. Müellifin İẓhâr Muʿribi diye tanınan bu eseri İẓhâr’ın anlaşılmasında çok faydalı olmuştur. 1152’de (1739) temize çekilen ve 1160’ta (1747) müellifi tarafından istinsah edilen bir nüshası bilinmektedir (Âtıf Efendi Ktp., nr. 2596). Bu eser de İstanbul’da defalarca basılmıştır (meselâ 1218, 1228, 1233, 1309, 1312, 1318). İẓhâr Muʿribi’nde bazı ibarelerin kenarında yer alan, “Bu ifadede birinci Muʿrib’e reddiye vardır” şeklindeki notlarla kastedilen kişinin, Zeynîzâde’nin çağdaşı olan ve İẓhâr’a daha önce mu‘rib yazan Kuyucaklı Abdullah Efendi olduğu Ḥallü esrâri’l-aḫyâr’ın bir nüshasında belirtilmiştir (Âtıf Efendi Ktp., nr. 2596, vr. 9a).1314 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 209 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Şerhul-Kasidetin-nuniyyetit-tevhidiyye (Hamişinde Hayalinin Şerhil akaid haşiyesi bulunmaktadır. )-Davudu Karsi (ö. 1169/1756) (Hamiş ŞemsüddinAhmed İbni Musa El Hayali)Kelam İlmi Hakkındadır -Arapça - Ebrulu Cildindedir. el-Ḳaṣîdetü’n-nûniyye şerhleri. Dâvûd-i Karsî, Hızır Bey’in (ö. 863/1459) kelâma dair ünlü eseri el-Ḳaṣîdetü’n-nûniyye’ye biri Türkçe, diğeri Arapça iki şerh yazmıştır. Müellifin meşhur olan Arapça şerhinden başka Türkçe olarak da bir şerh kaleme almış olduğunun bilinmemesi bazı araştırmacıları yanılgıya düşürmektedir. Nitekim “Bratislava Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalogu”nu hazırlayan J. Blaškovics, bu kütüphanede bulunan Türkçe Kasîde-i Nûniyye Şerhi’nin (nr. 496) müterciminin bilinmediğini söyler. Türkçe şerhin Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde bulunan nüshasının (nr. 3284/5) sonundaki kayda göre Dâvud Efendi bu şerhi 1158 (1745) yılında tamamlamıştır (Dobrača, I, 428). Eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nde iki (Kasîdecizâde, nr. 166; Hasan Hüsnü Paşa, nr. 1177/3), British Museum (Add., 5987/II) ve Lefkoşe’de Sultan II. Mahmud Kütüphanesi’nde de (nr. 1101/2) birer nüshası mevcuttur. Müellif, Şerḥu’l-Ḳaṣîdeti’n-nûniyyeti’t-tevḥîdiyye adını taşıyan Arapça şerhini 1169 (1756) yılının sonlarında Birgi’de tamamlamıştır. Şerhin telifi sırasında aynı kasideye daha önce Hayâlî Çelebi tarafından yapılan şerhten de faydalanan, ancak zaman zaman bu eseri tenkit eden Karsî’nin ayrıca pek çok kaynağa da başvurduğu eserin incelenmesinden anlaşılmaktadır. Çeşitli kütüphanelerde birçok yazma nüshası bulunan (Brockelmann, GAL Suppl., II, 321; Rieu, Catalogue, s. 5b-6a; Ahlwardt, nr. 2003) şerhin ilk baskısı litografik olarak gerçekleştirilmiştir (İstanbul 1291). Bu baskının 20-26. sayfaları arasında yer alan kasidenin on üçüncü beytine ait açıklamalarda müellif, İslâm inancına aykırı hulûl ve ittihad fikirlerinin karıştığı Vücûdiyye, İttihâdiyye, Hulûliyye ve Zuhûriyye gibi bâtınî ve aşırı tasavvufî görüşleri tenkit ederek Mevlevîlik, Halvetîlik, Celvetîlik, Sa‘diyye, Kādiriyye ve Gülşeniyye gibi tarikatların da adı geçen dört ana görüşten türemiş olduğunu ileri sürdüğü için eserin Halil Efendizâde tarafından yaptırılan ikinci baskısında (İstanbul 1318) bu kısım metinden çıkarılmıştır (diğer baskıları için bk. Serkîs, II, 1503).1317 Hicri -Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 131 Syf. Tek Kitap - 18x26 cm.

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Şerhul-Kasidetin-nuniyyetit-tevhidiyye (Hamişinde Hayalinin Şerhil akaid haşiyesi bulunmaktadır. )-Davudu Karsi (ö. 1169/1756) (Hamiş ŞemsüddinAhmed İbni Musa El Hayali)Kelam İlmi Hakkındadır -Arapça - Ebrulu Cildindedir. el-Ḳaṣîdetü’n-nûniyye şerhleri. Dâvûd-i Karsî, Hızır Bey’in (ö. 863/1459) kelâma dair ünlü eseri el-Ḳaṣîdetü’n-nûniyye’ye biri Türkçe, diğeri Arapça iki şerh yazmıştır. Müellifin meşhur olan Arapça şerhinden başka Türkçe olarak da bir şerh kaleme almış olduğunun bilinmemesi bazı araştırmacıları yanılgıya düşürmektedir. Nitekim “Bratislava Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalogu”nu hazırlayan J. Blaškovics, bu kütüphanede bulunan Türkçe Kasîde-i Nûniyye Şerhi’nin (nr. 496) müterciminin bilinmediğini söyler. Türkçe şerhin Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde bulunan nüshasının (nr. 3284/5) sonundaki kayda göre Dâvud Efendi bu şerhi 1158 (1745) yılında tamamlamıştır (Dobrača, I, 428). Eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nde iki (Kasîdecizâde, nr. 166; Hasan Hüsnü Paşa, nr. 1177/3), British Museum (Add., 5987/II) ve Lefkoşe’de Sultan II. Mahmud Kütüphanesi’nde de (nr. 1101/2) birer nüshası mevcuttur. Müellif, Şerḥu’l-Ḳaṣîdeti’n-nûniyyeti’t-tevḥîdiyye adını taşıyan Arapça şerhini 1169 (1756) yılının sonlarında Birgi’de tamamlamıştır. Şerhin telifi sırasında aynı kasideye daha önce Hayâlî Çelebi tarafından yapılan şerhten de faydalanan, ancak zaman zaman bu eseri tenkit eden Karsî’nin ayrıca pek çok kaynağa da başvurduğu eserin incelenmesinden anlaşılmaktadır. Çeşitli kütüphanelerde birçok yazma nüshası bulunan (Brockelmann, GAL Suppl., II, 321; Rieu, Catalogue, s. 5b-6a; Ahlwardt, nr. 2003) şerhin ilk baskısı litografik olarak gerçekleştirilmiştir (İstanbul 1291). Bu baskının 20-26. sayfaları arasında yer alan kasidenin on üçüncü beytine ait açıklamalarda müellif, İslâm inancına aykırı hulûl ve ittihad fikirlerinin karıştığı Vücûdiyye, İttihâdiyye, Hulûliyye ve Zuhûriyye gibi bâtınî ve aşırı tasavvufî görüşleri tenkit ederek Mevlevîlik, Halvetîlik, Celvetîlik, Sa‘diyye, Kādiriyye ve Gülşeniyye gibi tarikatların da adı geçen dört ana görüşten türemiş olduğunu ileri sürdüğü için eserin Halil Efendizâde tarafından yaptırılan ikinci baskısında (İstanbul 1318) bu kısım metinden çıkarılmıştır (diğer baskıları için bk. Serkîs, II, 1503).1317 Hicri -Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 131 Syf. Tek Kitap - 18x26 cm.

  TLSold
 • Muharrem 1. Cild (Ḥâşiye ʿale’l-Fevâʾidi’ż-Żiyâʾiyye.)-Zileli Muharrem Efendi (ö. 1010/1601’den sonra)Nahiv Hakkında - Arapça - Osmanlı medreselerinde “Muharrem” adıyla bilinmektedir. İranlı Abdurrahman-ı Câmî’nin, Arapça nahiv kurallarını ele alan İbnü’l-Hâcib’e ait el-Kâfiye adlı eseri üzerine yazdığı el-Fevâʾidü’ż-Żiyâʾiyye adlı şerhin hâşiyesidir. Müellifin yarım bıraktığı kitabı daha sonra Abdullah Eyyûbî (ö. 1252/1836) “bedel” bahsinden itibaren aynı üslûpla tamamlamaya çalışmıştır (Bulak 1256; I-II, İstanbul 1259, 1266, 1274, 1283, 1306, 1308, 1325). Ayrıca eserin birçok yazma nüshası mevcuttur (meselâ bk. Nuruosmaniye Ktp., nr. 4543; Manisa İl Halk Ktp., nr. 694; Kastamonu İl Halk Ktp., nr. 1095).1306 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 632 Syf. 1. Cild Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Muharrem 1. Cild (Ḥâşiye ʿale’l-Fevâʾidi’ż-Żiyâʾiyye.)-Zileli Muharrem Efendi (ö. 1010/1601’den sonra)Nahiv Hakkında - Arapça - Osmanlı medreselerinde “Muharrem” adıyla bilinmektedir. İranlı Abdurrahman-ı Câmî’nin, Arapça nahiv kurallarını ele alan İbnü’l-Hâcib’e ait el-Kâfiye adlı eseri üzerine yazdığı el-Fevâʾidü’ż-Żiyâʾiyye adlı şerhin hâşiyesidir. Müellifin yarım bıraktığı kitabı daha sonra Abdullah Eyyûbî (ö. 1252/1836) “bedel” bahsinden itibaren aynı üslûpla tamamlamaya çalışmıştır (Bulak 1256; I-II, İstanbul 1259, 1266, 1274, 1283, 1306, 1308, 1325). Ayrıca eserin birçok yazma nüshası mevcuttur (meselâ bk. Nuruosmaniye Ktp., nr. 4543; Manisa İl Halk Ktp., nr. 694; Kastamonu İl Halk Ktp., nr. 1095).1306 Hicri - Amira Matbaası İstanbul - 632 Syf. 1. Cild Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • İsameddin Ala Risalei Vadıyye -Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Abdillâh b. İbrâhîm b. Arabşâh el-Ensârî ed-Dımaşkī el-Hanefî (ö. 854/1450)Vad İlmi Hakkında -Arapça - Hafız Muhammed Zeki Hattıyla yazılmıştır Ebrulu cildindedir 1308 Hicri- 96 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 150

  Lot: 150

  İsameddin Ala Risalei Vadıyye -Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Abdillâh b. İbrâhîm b. Arabşâh el-Ensârî ed-Dımaşkī el-Hanefî (ö. 854/1450)Vad İlmi Hakkında -Arapça - Hafız Muhammed Zeki Hattıyla yazılmıştır Ebrulu cildindedir 1308 Hicri- 96 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Tefsiri Nebe -Hacerzâde Muhammed Recep el-Hayrî b. Muhammed Ali el-Ferecîkî elGelibolî (ö. 1311/1893)Tefsir Hakkında - Arapça - Sırtı bez olup kopukluk vardır. Nebe suresi tefsiridir.1305 Hicri - Hüseyin Efendi Matbaası İstanbul -72 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Tefsiri Nebe -Hacerzâde Muhammed Recep el-Hayrî b. Muhammed Ali el-Ferecîkî elGelibolî (ö. 1311/1893)Tefsir Hakkında - Arapça - Sırtı bez olup kopukluk vardır. Nebe suresi tefsiridir.1305 Hicri - Hüseyin Efendi Matbaası İstanbul -72 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Hulasatul Beyan Fi Tefsirül Kuran-Mehmet Vehbi Konya Mebusu- Tefsir Hakkında - Osmanlıca- Modern bez cildindedir. 1341 Hicri - Evkafı İslamiye Matbaası İstanbul - 292 Syf. 4. cild Tek Kitap - 23x16 cm.

  Lot No: 152

  Lot: 152

  Hulasatul Beyan Fi Tefsirül Kuran-Mehmet Vehbi Konya Mebusu- Tefsir Hakkında - Osmanlıca- Modern bez cildindedir. 1341 Hicri - Evkafı İslamiye Matbaası İstanbul - 292 Syf. 4. cild Tek Kitap - 23x16 cm.

  TLSold
 • Mülteka El Ebhur Kayıtlı -İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549)-Fıkıh Hakkında- Arapça - Dönemin Baskılı Bez Cildindedir Kudûrî’nin el-Muḫtaṣar’ı ile el-Muḫtâr, Kenzü’d-deḳāʾiḳ ve el-Viḳāye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî’nin en tanınmış eseridir. 17.000’den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteḳa’l-ebḥur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Molla Hüsrev’in Dürerü’l-ḥükkâm’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yarı resmî hukuk külliyatı niteliğini taşıyan eser birçok defa basılmış olup (meselâ İstanbul 1252, 1258, 1264, 1288; Bulak 1263; Bombay 1278) üzerine elliden fazla şerh yazılmıştır. I. M. d’Ohsson, Tableau général de l’Empire Othoman (Paris 1787-1820) adlı eserinde Osmanlı hukuk düzeniyle ilgili açıklamaları bu kitaba dayandırmıştır.- 1316 Hicri -Mahmud Bey Matbaası İstanbul -480 Syf. Tek Kitap - 23x16 cm.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Mülteka El Ebhur Kayıtlı -İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549)-Fıkıh Hakkında- Arapça - Dönemin Baskılı Bez Cildindedir Kudûrî’nin el-Muḫtaṣar’ı ile el-Muḫtâr, Kenzü’d-deḳāʾiḳ ve el-Viḳāye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî’nin en tanınmış eseridir. 17.000’den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteḳa’l-ebḥur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Molla Hüsrev’in Dürerü’l-ḥükkâm’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yarı resmî hukuk külliyatı niteliğini taşıyan eser birçok defa basılmış olup (meselâ İstanbul 1252, 1258, 1264, 1288; Bulak 1263; Bombay 1278) üzerine elliden fazla şerh yazılmıştır. I. M. d’Ohsson, Tableau général de l’Empire Othoman (Paris 1787-1820) adlı eserinde Osmanlı hukuk düzeniyle ilgili açıklamaları bu kitaba dayandırmıştır.- 1316 Hicri -Mahmud Bey Matbaası İstanbul -480 Syf. Tek Kitap - 23x16 cm.

  TLSold
 • Gelenbevi Şerhi İsagoci -Gelenbevi (ö. 1205/1791)-Mantık Hakkında - Arapça - Ebrulu Cildindedir. Şerḥ-i Îsâġūcî (Gelenbevî ʿalâ Îsâġūcî). Esîrüddin el-Ebherî’nin, er-Risâletü’l-es̱îriyye fi’l-manṭıḳ adıyla da bilinen ve klasik mantığın bazı konularını kapsayan Îsâġūcî adlı risâlesinin şerhidir (İstanbul 1275, 1283). -1275 Hiicri- Amire Matbaası İstanbul -56 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Gelenbevi Şerhi İsagoci -Gelenbevi (ö. 1205/1791)-Mantık Hakkında - Arapça - Ebrulu Cildindedir. Şerḥ-i Îsâġūcî (Gelenbevî ʿalâ Îsâġūcî). Esîrüddin el-Ebherî’nin, er-Risâletü’l-es̱îriyye fi’l-manṭıḳ adıyla da bilinen ve klasik mantığın bazı konularını kapsayan Îsâġūcî adlı risâlesinin şerhidir (İstanbul 1275, 1283). -1275 Hiicri- Amire Matbaası İstanbul -56 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • 1-Zübdetül-İrfan 2- el-İʾtilâf fî vücûhi’l-iḫtilâf. 3- Kitâbü’l-Mürşid fi’l-Kırââti’s-Seb’a .. -1-Abdülfettâh Paluvî 2- Yusufefendizade
(ö. 1167/1754) 3-Ebu’l-Hasen Tâhir b. Abdilmün’im b. Ubeydullah b. Galbûn el-Halebî el-Mısrî
(ö.399/1009)- Kıraat İlmi Hakkında -Arapça - 1-Kur’ân-ı Kerîm’in nüzulünden itibaren Müslümanlar, onun okuyuş keyfiyeti üzerine yoğunlaşmışlardır. İlk dönemden itibaren bu bağlamda eğitim külliyeleri kurulmuştur. Osmanlı döneminde de Kur’ân ve âşere-takrîb eğitiminin verildiği kurumlar, dârulkurrâ olarak isimlendirilmekteydi. Bu dârulkurrâlar, Anadolu’nun belli merkezlerinde bulunmaktaydı. Bu merkezlerden biri de Elazığ’ın ilçesi Palu’da kurulmuştur. Osmanlı Dönemi’nde Palu’da âşere-takrîb eğitiminin verildiği dârulkurrânın varlığı, resmî kayıtlarca bilinmektedir. Bu dârulkurrâ, Palu Kalesi’nin Güneybatı yönünde yer alan Zeve Mahallesi’nde inşa edilmîştir. Dârulkurrânın baş müderrisliğine şeyhülkurrâ unvanıyla anılan Seyyid Hâmid b. el Hâc Abdülfettâh el-Paluvî atanmıştır. Seyyid Hâmid, eğitimini Tokat Hâtuniye Mederesesi’nde tamamlamış ve orada kırâat ilmînde adından söz ettirecek Zübtetü’l-irfân adlı ihtisas kitabını kaleme almıştır. Eserini 1173/1759 yılında tamamlayan Hâmid b. Abdulfettâh’ın dârulkurrânın inşası için Palu’ya geldiği bilinmektedir. Altı yılda tamamlandığı bilinen dârulkurrâda 1179/1765 yılında fiilen eğitime başlamıştır. Bu dârulkurrâ, Palu’nun sakinlerinden olan Seyyid Mustafa b. Seyyid Abdulbakî tarafından inşa edilmîştir. 2-el-İʾtilâf fî vücûhi’l-iḫtilâf. Kırâat-i aşereye dair bir eserdir (İstanbul 1290, 1298, 1311, 1312; Kahire 1344/1925).1312 Hicri - Arif Efendi Matbaası İstanbul - 268 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 155

  Lot: 155

  1-Zübdetül-İrfan 2- el-İʾtilâf fî vücûhi’l-iḫtilâf. 3- Kitâbü’l-Mürşid fi’l-Kırââti’s-Seb’a .. -1-Abdülfettâh Paluvî 2- Yusufefendizade (ö. 1167/1754) 3-Ebu’l-Hasen Tâhir b. Abdilmün’im b. Ubeydullah b. Galbûn el-Halebî el-Mısrî (ö.399/1009)- Kıraat İlmi Hakkında -Arapça - 1-Kur’ân-ı Kerîm’in nüzulünden itibaren Müslümanlar, onun okuyuş keyfiyeti üzerine yoğunlaşmışlardır. İlk dönemden itibaren bu bağlamda eğitim külliyeleri kurulmuştur. Osmanlı döneminde de Kur’ân ve âşere-takrîb eğitiminin verildiği kurumlar, dârulkurrâ olarak isimlendirilmekteydi. Bu dârulkurrâlar, Anadolu’nun belli merkezlerinde bulunmaktaydı. Bu merkezlerden biri de Elazığ’ın ilçesi Palu’da kurulmuştur. Osmanlı Dönemi’nde Palu’da âşere-takrîb eğitiminin verildiği dârulkurrânın varlığı, resmî kayıtlarca bilinmektedir. Bu dârulkurrâ, Palu Kalesi’nin Güneybatı yönünde yer alan Zeve Mahallesi’nde inşa edilmîştir. Dârulkurrânın baş müderrisliğine şeyhülkurrâ unvanıyla anılan Seyyid Hâmid b. el Hâc Abdülfettâh el-Paluvî atanmıştır. Seyyid Hâmid, eğitimini Tokat Hâtuniye Mederesesi’nde tamamlamış ve orada kırâat ilmînde adından söz ettirecek Zübtetü’l-irfân adlı ihtisas kitabını kaleme almıştır. Eserini 1173/1759 yılında tamamlayan Hâmid b. Abdulfettâh’ın dârulkurrânın inşası için Palu’ya geldiği bilinmektedir. Altı yılda tamamlandığı bilinen dârulkurrâda 1179/1765 yılında fiilen eğitime başlamıştır. Bu dârulkurrâ, Palu’nun sakinlerinden olan Seyyid Mustafa b. Seyyid Abdulbakî tarafından inşa edilmîştir. 2-el-İʾtilâf fî vücûhi’l-iḫtilâf. Kırâat-i aşereye dair bir eserdir (İstanbul 1290, 1298, 1311, 1312; Kahire 1344/1925).1312 Hicri - Arif Efendi Matbaası İstanbul - 268 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Şerhu Usulil-hadis lil-Birgivi-Davud El Karsi -Hadis Hakkında - Arapça - Ebrulu cildindedir cildi dağınıktır. Şerḥu Uṣûli’l-ḥadîs̱ li’l-Birgivî. Öğrencilerine Ṣaḥîḥ-i Buḫârî okutmadan önce hadis usulüne dair bilgi vermek için Birgivî’nin konuyla ilgili olan Arapça risâlesini şerhetmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi’nin çeşitli bölümlerindeki on yedi ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndeki üç nüshasının yanı sıra dünyanın çeşitli kütüphanelerinde pek çok nüshası bulunan şerhin ayrıca birçok baskısı yapılmıştır (İstanbul 1272’de iki defa, 1275, 1288’de iki defa, 1293, 1298, 1312, 1314, 1326; Bulak 1303). Eser hem ilim erbabının hem de öğrencilerin ilgisini çekmiş, bu sebeple tercüme edilmiş ve üzerine hâşiyeler yazılmıştır. Galata kadılarından Babakaleli Abdülaziz Ahmed Efendi’nin Mukarribü’t-tâlibîn adıyla yaptığı Türkçe tercümesi yayımlanmıştır (İstanbul 1290). İstanbullu Şevket Mustafa Efendi’nin hâşiyesi (İstanbul 1298, 1321) ile Medine Mahmûdiye Medresesi müderrislerinden Yûsuf Şükrî el-Harpûtî tarafından yazılan hâşiye de basılmıştır (İstanbul 1293; ayrıca bk. Osmanlı Müellifleri, I, 339).1326 Hiicri- Mahmud Bey Matbaası İstanbul -48 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Şerhu Usulil-hadis lil-Birgivi-Davud El Karsi -Hadis Hakkında - Arapça - Ebrulu cildindedir cildi dağınıktır. Şerḥu Uṣûli’l-ḥadîs̱ li’l-Birgivî. Öğrencilerine Ṣaḥîḥ-i Buḫârî okutmadan önce hadis usulüne dair bilgi vermek için Birgivî’nin konuyla ilgili olan Arapça risâlesini şerhetmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi’nin çeşitli bölümlerindeki on yedi ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndeki üç nüshasının yanı sıra dünyanın çeşitli kütüphanelerinde pek çok nüshası bulunan şerhin ayrıca birçok baskısı yapılmıştır (İstanbul 1272’de iki defa, 1275, 1288’de iki defa, 1293, 1298, 1312, 1314, 1326; Bulak 1303). Eser hem ilim erbabının hem de öğrencilerin ilgisini çekmiş, bu sebeple tercüme edilmiş ve üzerine hâşiyeler yazılmıştır. Galata kadılarından Babakaleli Abdülaziz Ahmed Efendi’nin Mukarribü’t-tâlibîn adıyla yaptığı Türkçe tercümesi yayımlanmıştır (İstanbul 1290). İstanbullu Şevket Mustafa Efendi’nin hâşiyesi (İstanbul 1298, 1321) ile Medine Mahmûdiye Medresesi müderrislerinden Yûsuf Şükrî el-Harpûtî tarafından yazılan hâşiye de basılmıştır (İstanbul 1293; ayrıca bk. Osmanlı Müellifleri, I, 339).1326 Hiicri- Mahmud Bey Matbaası İstanbul -48 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Ahkam-ı Arazi-Ömer Hilmi ( Mecelle Azası )-Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Ebrulu Cildindedir üstünde muşanba muhafazası vardır. 82 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Ahkam-ı Arazi-Ömer Hilmi ( Mecelle Azası )-Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Ebrulu Cildindedir üstünde muşanba muhafazası vardır. 82 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Kamil Paşanın Ayan Reisi Said Paşaya Cevabları-Kamil Paşa -Biografi HakkındaOsmanlıca- 2. Tab olup modern cildindedir. 1328 Hicri -Ebu Ziya Matbaası -104 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Kamil Paşanın Ayan Reisi Said Paşaya Cevabları-Kamil Paşa -Biografi HakkındaOsmanlıca- 2. Tab olup modern cildindedir. 1328 Hicri -Ebu Ziya Matbaası -104 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Şerhi Kadımir Alel Hidaye fil Hikme (Şerḥu Hidâyeti’l-ḥikme)-Seyyid Hüseyin Bin Muin (ö. 909/1503-1504) -Mantık Hakkında - Arapça - Son 2 sayfa yapışmış işlem gereklidir. Şerḥu Hidâyeti’l-ḥikme. Ḳāḍî Mîr diye bilinen eser, Esîrüddin el-Ebherî (ö. 663/1265 [?]) tarafından kaleme alınmış olup son zamanlara kadar İran ve Hint alt kıtası ile Osmanlı medreselerinde felsefe ve aklî bilimler konusunda ders kitabı olarak okutulan Hidâyetü’l-ḥikme’nin şerhidir. Hidâyetü’l-ḥikme, İbn Sînâ’nın ʿUyûnü’l-ḥikme’si model alınarak yazılmış ve İbn Sînâ-Sühreverdî düşüncesinin Fahreddin er-Râzî tarafından gerçekleştirilmiş olan Sünnî sentezinin el kitabı haline gelmiştir. Moğol istilâsından sonra oluşturulup yaygınlaştırılmaya çalışılan bu yeni modelin mantıkla ilgili kısmını Ebherî, Îsâġūcî adıyla meşhur olan er-Risâletü’l-Es̱îriyye fi’l-manṭıḳ adlı kitabında ortaya koymuş, eser medreselerde günümüze kadar okutulagelmiştir. Aynı felsefî sentezin tabîiyyât, hendesiyyât ve ilâhiyyât bölümleri ise Hidâyetü’l-ḥikme’de ele alınmıştır. Bu kitap İbn Sînâ’nın eş-Şifâʾ, en-Necât, el-İşârât ve Fahreddin er-Râzî’nin el-Mebâḥis̱ü’l-meşriḳıyye, el-Meṭâlibü’l-ʿâliye adlı eserlerinin özeti niteliğindedir. Şerḥu Hidâyeti’l-ḥikme âlimlerin büyük ilgisine mazhar olmuş, üzerine pek çok hâşiye yazılmıştır. Bunlar arasında Mevlânâzâde Ahmed b. Mahmûd el-Herevî, Nizâmeddin Osman el-Hatâî, Muhammed Muslihuddîn-i Lârî, Sadreddîn-i Şîrâzî, Hocazâde Muslihuddin Efendi, Lutfullah b. İlyâs er-Rûmî, Pîr Muhammed b. Alâeddin Ali el-Fenârî, Nasrullah b. Muhammed el-Halhâlî (Kanpûr 1880), Fahreddin el-Esterâbâdî (Leknev 1873), Muhammed b. el-Hâc Humeyd el-Kefevî (İstanbul 1265; Kahire 1309), Aynülkudât Haydarâbâdî (Leknev 1335), İsmâil Gelenbevî (İstanbul 1270) ve İngiliz Kerim Efendi’ye ait olanlar sayılabilir (Keşfü’ẓ-ẓunûn, II, 2029; GAL Suppl., I, 840). Eser, Akkirmânî (ö. 1174/1760) tarafından bazı ilâvelerle birlikte İklîlü’t-terâcim adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir (İstanbul 1266, 1316, 1319). Akkirmânî ve eseri hakkında yüksek lisans tezi hazırlayan Ömer Faruk Altıparmak bu tercümeyi Latin harflerine çevirmiştir (Muhammed İbn Mustafâ Akkirmânî ve Eseri İklîlü’t-Terâcim, 1993, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 1638’de A‘rec Mustafa Efendi’den Ḳāḍî Mîr’i okuduğunu bildiren Kâtib Çelebi (Mîzânü’l-hak, s. 116), Ebherî’nin aklî ilimlere bir giriş ve mukaddime mahiyetinde olan eserini İbn Sînâ’nın eş-Şifâʾ, en-Necât, el-İşârât ve ʿUyûnü’l-ḥikme gibi kitaplarından derlediğini belirtmekte ve kendi devrindeki âlimlerin çoğunun aklî ilimlerde Ḳāḍî Mîr’in ötesinde herhangi bir bilgiye sahip bulunmadıklarını kaydetmektedir (Keşfü’ẓ-ẓunûn, I, 684). Osmanlı âlimlerinden Abdullah Ahıskavî’nin 1803 yılında Kars’ta İsmâil Berküşâdî’den bu eseri okuduğu kaynaklarda zikredildiği gibi (Revâmîzü’l-aʿyân, vr. 642a) Ahmed Cevdet Paşa’nın Hendesehâne hocası Miralay Nûri Bey’e Ḳāḍî Mîr okuttuğu da kaydedilmektedir. Şerḥu Hidâyeti’l-ḥikme birçok defa basılmıştır (İstanbul 1263, 1321; Leknev 1281, 1309, 1325; Hindistan 1268, 1288).1303 Hicri -Muharrem Efendi İstanbul - 128 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Şerhi Kadımir Alel Hidaye fil Hikme (Şerḥu Hidâyeti’l-ḥikme)-Seyyid Hüseyin Bin Muin (ö. 909/1503-1504) -Mantık Hakkında - Arapça - Son 2 sayfa yapışmış işlem gereklidir. Şerḥu Hidâyeti’l-ḥikme. Ḳāḍî Mîr diye bilinen eser, Esîrüddin el-Ebherî (ö. 663/1265 [?]) tarafından kaleme alınmış olup son zamanlara kadar İran ve Hint alt kıtası ile Osmanlı medreselerinde felsefe ve aklî bilimler konusunda ders kitabı olarak okutulan Hidâyetü’l-ḥikme’nin şerhidir. Hidâyetü’l-ḥikme, İbn Sînâ’nın ʿUyûnü’l-ḥikme’si model alınarak yazılmış ve İbn Sînâ-Sühreverdî düşüncesinin Fahreddin er-Râzî tarafından gerçekleştirilmiş olan Sünnî sentezinin el kitabı haline gelmiştir. Moğol istilâsından sonra oluşturulup yaygınlaştırılmaya çalışılan bu yeni modelin mantıkla ilgili kısmını Ebherî, Îsâġūcî adıyla meşhur olan er-Risâletü’l-Es̱îriyye fi’l-manṭıḳ adlı kitabında ortaya koymuş, eser medreselerde günümüze kadar okutulagelmiştir. Aynı felsefî sentezin tabîiyyât, hendesiyyât ve ilâhiyyât bölümleri ise Hidâyetü’l-ḥikme’de ele alınmıştır. Bu kitap İbn Sînâ’nın eş-Şifâʾ, en-Necât, el-İşârât ve Fahreddin er-Râzî’nin el-Mebâḥis̱ü’l-meşriḳıyye, el-Meṭâlibü’l-ʿâliye adlı eserlerinin özeti niteliğindedir. Şerḥu Hidâyeti’l-ḥikme âlimlerin büyük ilgisine mazhar olmuş, üzerine pek çok hâşiye yazılmıştır. Bunlar arasında Mevlânâzâde Ahmed b. Mahmûd el-Herevî, Nizâmeddin Osman el-Hatâî, Muhammed Muslihuddîn-i Lârî, Sadreddîn-i Şîrâzî, Hocazâde Muslihuddin Efendi, Lutfullah b. İlyâs er-Rûmî, Pîr Muhammed b. Alâeddin Ali el-Fenârî, Nasrullah b. Muhammed el-Halhâlî (Kanpûr 1880), Fahreddin el-Esterâbâdî (Leknev 1873), Muhammed b. el-Hâc Humeyd el-Kefevî (İstanbul 1265; Kahire 1309), Aynülkudât Haydarâbâdî (Leknev 1335), İsmâil Gelenbevî (İstanbul 1270) ve İngiliz Kerim Efendi’ye ait olanlar sayılabilir (Keşfü’ẓ-ẓunûn, II, 2029; GAL Suppl., I, 840). Eser, Akkirmânî (ö. 1174/1760) tarafından bazı ilâvelerle birlikte İklîlü’t-terâcim adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir (İstanbul 1266, 1316, 1319). Akkirmânî ve eseri hakkında yüksek lisans tezi hazırlayan Ömer Faruk Altıparmak bu tercümeyi Latin harflerine çevirmiştir (Muhammed İbn Mustafâ Akkirmânî ve Eseri İklîlü’t-Terâcim, 1993, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 1638’de A‘rec Mustafa Efendi’den Ḳāḍî Mîr’i okuduğunu bildiren Kâtib Çelebi (Mîzânü’l-hak, s. 116), Ebherî’nin aklî ilimlere bir giriş ve mukaddime mahiyetinde olan eserini İbn Sînâ’nın eş-Şifâʾ, en-Necât, el-İşârât ve ʿUyûnü’l-ḥikme gibi kitaplarından derlediğini belirtmekte ve kendi devrindeki âlimlerin çoğunun aklî ilimlerde Ḳāḍî Mîr’in ötesinde herhangi bir bilgiye sahip bulunmadıklarını kaydetmektedir (Keşfü’ẓ-ẓunûn, I, 684). Osmanlı âlimlerinden Abdullah Ahıskavî’nin 1803 yılında Kars’ta İsmâil Berküşâdî’den bu eseri okuduğu kaynaklarda zikredildiği gibi (Revâmîzü’l-aʿyân, vr. 642a) Ahmed Cevdet Paşa’nın Hendesehâne hocası Miralay Nûri Bey’e Ḳāḍî Mîr okuttuğu da kaydedilmektedir. Şerḥu Hidâyeti’l-ḥikme birçok defa basılmıştır (İstanbul 1263, 1321; Leknev 1281, 1309, 1325; Hindistan 1268, 1288).1303 Hicri -Muharrem Efendi İstanbul - 128 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • İzhar Muribi (Ḥallü esrâri’l-aḫyâr ʿalâ iʿrâbi İẓhâri’l-esrâr)-Hüseyin İbni Ahmed Zeynizade -Nahiv Hakkında - Arapça - Sırtı bez cildindedir Cildin köşesinde deforme vardır . Yazıldığı tarihten itibaren özellikle Arapça okuyan Türk öğrencilerinin ellerinden düşürmedikleri yine Birgivî’ye ait kitabın cümle tahliline dairdir. Müellifin İẓhâr Muʿribi diye tanınan bu eseri İẓhâr’ın anlaşılmasında çok faydalı olmuştur. 1152’de (1739) temize çekilen ve 1160’ta (1747) müellifi tarafından istinsah edilen bir nüshası bilinmektedir (Âtıf Efendi Ktp., nr. 2596). Bu eser de İstanbul’da defalarca basılmıştır (meselâ 1218, 1228, 1233, 1309, 1312, 1318). İẓhâr Muʿribi’nde bazı ibarelerin kenarında yer alan, “Bu ifadede birinci Muʿrib’e reddiye vardır” şeklindeki notlarla kastedilen kişinin, Zeynîzâde’nin çağdaşı olan ve İẓhâr’a daha önce mu‘rib yazan Kuyucaklı Abdullah Efendi olduğu Ḥallü esrâri’l-aḫyâr’ın bir nüshasında belirtilmiştir (Âtıf Efendi Ktp., nr. 2596, vr. 9a).1305 Hicri - Amire Matbaası İstanbul -356 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 160

  Lot: 160

  İzhar Muribi (Ḥallü esrâri’l-aḫyâr ʿalâ iʿrâbi İẓhâri’l-esrâr)-Hüseyin İbni Ahmed Zeynizade -Nahiv Hakkında - Arapça - Sırtı bez cildindedir Cildin köşesinde deforme vardır . Yazıldığı tarihten itibaren özellikle Arapça okuyan Türk öğrencilerinin ellerinden düşürmedikleri yine Birgivî’ye ait kitabın cümle tahliline dairdir. Müellifin İẓhâr Muʿribi diye tanınan bu eseri İẓhâr’ın anlaşılmasında çok faydalı olmuştur. 1152’de (1739) temize çekilen ve 1160’ta (1747) müellifi tarafından istinsah edilen bir nüshası bilinmektedir (Âtıf Efendi Ktp., nr. 2596). Bu eser de İstanbul’da defalarca basılmıştır (meselâ 1218, 1228, 1233, 1309, 1312, 1318). İẓhâr Muʿribi’nde bazı ibarelerin kenarında yer alan, “Bu ifadede birinci Muʿrib’e reddiye vardır” şeklindeki notlarla kastedilen kişinin, Zeynîzâde’nin çağdaşı olan ve İẓhâr’a daha önce mu‘rib yazan Kuyucaklı Abdullah Efendi olduğu Ḥallü esrâri’l-aḫyâr’ın bir nüshasında belirtilmiştir (Âtıf Efendi Ktp., nr. 2596, vr. 9a).1305 Hicri - Amire Matbaası İstanbul -356 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • 1-El Kafiye 2-İzharul Esrar-1-İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) 2-İmam BirgiviNahiv Hakkında - Arapça - Ebrulu cildinde olup dikilmesi gerekmektedir. İlmi nahivin iki ana eseri tek kitaptadır1288 Hciri - 64 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 161

  Lot: 161

  1-El Kafiye 2-İzharul Esrar-1-İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) 2-İmam BirgiviNahiv Hakkında - Arapça - Ebrulu cildinde olup dikilmesi gerekmektedir. İlmi nahivin iki ana eseri tek kitaptadır1288 Hciri - 64 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Şerhü Risaleti'l-İstiare (Kara Depeli)-Karatepeli Hüseyin b. Mustafa Aydınî -Belagat Hakkında -Arapça - Talik hattıyla kaleme alınmış ebrulu cildindedir. Dikilmesi gerekmektedir. Risâletü’l-İstiʿâre adlı sobicevi nin eseri üzerine şerhdir Karatepeli diye meşhurdur 2-Karatepeli Hüseyin b. Mustafa el-Aydînî, Maĥmûd b. ‘Abdillah el-Entâkî (ö.
1160/1747)’in “el-‘Alâķa” diğer adıyla “Risâletü’l-İsti‘âre” isimli eserine şerh
yazdıktan sonra tâlîkat yazmıştır. İbn Karatepeli’nin bu tâlîkatını bazı öğrencileri
varakların (yaprak) üzerine haşiyeler yazmak süretiyle şerh etmişlerdir. Toplam 11
varak olan bu tâlîkatın Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih bölümü no: 5357’te kayıtlı
bulunan nüshasının toplam beş tane şerhi vardır. Ayrıca muhtelif kütüphanelerde
nüshaları vardır.1266 Hicri - Amire Matbaası İstanbul -48+20 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Şerhü Risaleti'l-İstiare (Kara Depeli)-Karatepeli Hüseyin b. Mustafa Aydınî -Belagat Hakkında -Arapça - Talik hattıyla kaleme alınmış ebrulu cildindedir. Dikilmesi gerekmektedir. Risâletü’l-İstiʿâre adlı sobicevi nin eseri üzerine şerhdir Karatepeli diye meşhurdur 2-Karatepeli Hüseyin b. Mustafa el-Aydînî, Maĥmûd b. ‘Abdillah el-Entâkî (ö. 1160/1747)’in “el-‘Alâķa” diğer adıyla “Risâletü’l-İsti‘âre” isimli eserine şerh yazdıktan sonra tâlîkat yazmıştır. İbn Karatepeli’nin bu tâlîkatını bazı öğrencileri varakların (yaprak) üzerine haşiyeler yazmak süretiyle şerh etmişlerdir. Toplam 11 varak olan bu tâlîkatın Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih bölümü no: 5357’te kayıtlı bulunan nüshasının toplam beş tane şerhi vardır. Ayrıca muhtelif kütüphanelerde nüshaları vardır.1266 Hicri - Amire Matbaası İstanbul -48+20 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Telhisül Esas (Şerhül Bina)-Ali bin Osman Akşehri -Sarf Hakkında - Arapça - Ebrulu cildindedir. Bina adlı sarf kitabının şerhidir. 1293 Hicri -Amire Matbaası İstanbul -96 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Telhisül Esas (Şerhül Bina)-Ali bin Osman Akşehri -Sarf Hakkında - Arapça - Ebrulu cildindedir. Bina adlı sarf kitabının şerhidir. 1293 Hicri -Amire Matbaası İstanbul -96 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Şerhi Şevahidül Kafiye vel Cami-Hafız Mustafa Bin Elhac Mustafa Meyhalci -Nahiv Hakkında - Arapça - Ebrulu Cildindedir. Hacib in kafiyesi ile Şerhi olan Mevlana Caminin Eserine Şerhdir. 1310 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 132 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm.

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Şerhi Şevahidül Kafiye vel Cami-Hafız Mustafa Bin Elhac Mustafa Meyhalci -Nahiv Hakkında - Arapça - Ebrulu Cildindedir. Hacib in kafiyesi ile Şerhi olan Mevlana Caminin Eserine Şerhdir. 1310 Hicri - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 132 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm.

  TLSold
 • Gunyetül Mütemelli (Halebi Kebir)-İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549)Fıkıh Hakkında- Arapça - Orjinal dönemin baskılı bez cildindedir. İbrâhim el-Halebî, Ġunyetü’l-mütemellî fî şerhi Münyeti’l-muṣallî ve ġunyeti’l-mübtedî. Ḥalebî kebîr olarak tanınmıştır (Leknev 1222, 1323; İstanbul 1253, 1256, 1295, 1300, 1325; Lahor 1310, 1314). Nâfile namaz türleri, kazâ namazı ve cenaze gibi Münyetü’l-muṣallî’nin ele almadığı konu başlıklarını da işleyen Ḥalebî kebîr Kâşgarî’nin verdiği bilgileri delillendirmekte, delil olarak getirdiği hadislerin sened ve metinlerini tartışmakta ve diğer mezheplerin, özellikle de Şâfiî mezhebinin görüşleriyle mukayese etmektedir. Ḥalbetü’l-mücellî’ye göre lugavî tahlillere geniş yer veren Ḥalebî kebîr bu amaçla metni daha küçük pasajlara ayırmakta ve Münyetü’l-muṣallî’deki önermeleri daha açık bir üslûpla ve maddeler halinde yeniden ifade etmeye çalışmaktadır. Gerek Ḥalbetü’l-mücellî gerekse Ġunyetü’l-mütemellî Hanefî mezhebinin hâkim olduğu bölgelerdeki yerleşik uygulamaları, bid‘atları ve mezhep telakkilerini ele aldıkları konular çerçevesinde işlemeleri açısından önemli birer kaynaktır.1325 Hicri - Arif Efendi Matbaası İstanbul - 622 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Gunyetül Mütemelli (Halebi Kebir)-İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549)Fıkıh Hakkında- Arapça - Orjinal dönemin baskılı bez cildindedir. İbrâhim el-Halebî, Ġunyetü’l-mütemellî fî şerhi Münyeti’l-muṣallî ve ġunyeti’l-mübtedî. Ḥalebî kebîr olarak tanınmıştır (Leknev 1222, 1323; İstanbul 1253, 1256, 1295, 1300, 1325; Lahor 1310, 1314). Nâfile namaz türleri, kazâ namazı ve cenaze gibi Münyetü’l-muṣallî’nin ele almadığı konu başlıklarını da işleyen Ḥalebî kebîr Kâşgarî’nin verdiği bilgileri delillendirmekte, delil olarak getirdiği hadislerin sened ve metinlerini tartışmakta ve diğer mezheplerin, özellikle de Şâfiî mezhebinin görüşleriyle mukayese etmektedir. Ḥalbetü’l-mücellî’ye göre lugavî tahlillere geniş yer veren Ḥalebî kebîr bu amaçla metni daha küçük pasajlara ayırmakta ve Münyetü’l-muṣallî’deki önermeleri daha açık bir üslûpla ve maddeler halinde yeniden ifade etmeye çalışmaktadır. Gerek Ḥalbetü’l-mücellî gerekse Ġunyetü’l-mütemellî Hanefî mezhebinin hâkim olduğu bölgelerdeki yerleşik uygulamaları, bid‘atları ve mezhep telakkilerini ele aldıkları konular çerçevesinde işlemeleri açısından önemli birer kaynaktır.1325 Hicri - Arif Efendi Matbaası İstanbul - 622 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Miratı Şuhud Fi Meseleti Vahdeti Vücud -Mustafa Fevzi Bin Numan Felsefe Hakkındadır. Osmanlıca- cildi yoktur. Vahdeti Vücud görüşü hakkındadır 1320 Hicri - Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaası İstanbul -82 Syf. Tek Kitap - 15x21 cm

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Miratı Şuhud Fi Meseleti Vahdeti Vücud -Mustafa Fevzi Bin Numan Felsefe Hakkındadır. Osmanlıca- cildi yoktur. Vahdeti Vücud görüşü hakkındadır 1320 Hicri - Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaası İstanbul -82 Syf. Tek Kitap - 15x21 cm

  TLSold
 • Tomarı Turuku Aliyye Halvetiyye Silsile namesi-Sâdık Vicdânî’nin (ö. 1939)Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin karton cildindedir halvetiyye tarikatına dair bir eserdir Kitapta Kādiriyye ve Halvetiyye tarikatları şubeleri ve silsileleriyle ele alınmış, ayrıca bazı tasavvuf kavramlarının açıklamasına yer verilmiştir. Müellif önsözde (ifade), büyük tarikatların silsilenâmelerini içeren bir külliyat meydana getirmek amacıyla çalışmalara başladığını belirttikten sonra eserini ıstılahlar ve silsileler şeklinde iki kısım halinde planladığını, birinci kısma Kāmûs-ı Turuk-ı Aliyye, ikinci kısma Tomar-ı Turuk-ı Aliyye adını verdiğini kaydeder. Ancak müellifin bu planını tam olarak gerçekleştiremediği anlaşılmaktadır. Nitekim Kāmûs-ı Turuk-ı Aliyye serisi halinde yayımlanmış herhangi bir eser bulunmamaktadır. Sâdık Vicdânî’nin bu kısma ait olduğunu belirttiği (Tomar-Melâmîlik, s. 13) sûfî ve tasavvuf kavramlarına dair eseri, Sûfî ve Tasavvuf Kelimelerinin Asıl ve Menşe’leri Hakkında Tedkîkāt ve Muhâkemât adıyla (İstanbul 1340-1342) Tomar-ı Turuk-ı Aliyye serisinin dördüncü kitabı olarak neşredilmiştir. Bu serinin ilk üç kıtabı Melâmîlik (İstanbul 1338-1340), Kādiriyye Silsilenâmesi (İstanbul 1338-1340) ve Halvetiyye Silsilenâmesi (İstanbul 1338-1341) başlıklarını taşır.1338 hicri -Evkafı İslamiye Matbaası İstanbul - 120 Syf. Tek Kitap - 15x21 cm

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Tomarı Turuku Aliyye Halvetiyye Silsile namesi-Sâdık Vicdânî’nin (ö. 1939)Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin karton cildindedir halvetiyye tarikatına dair bir eserdir Kitapta Kādiriyye ve Halvetiyye tarikatları şubeleri ve silsileleriyle ele alınmış, ayrıca bazı tasavvuf kavramlarının açıklamasına yer verilmiştir. Müellif önsözde (ifade), büyük tarikatların silsilenâmelerini içeren bir külliyat meydana getirmek amacıyla çalışmalara başladığını belirttikten sonra eserini ıstılahlar ve silsileler şeklinde iki kısım halinde planladığını, birinci kısma Kāmûs-ı Turuk-ı Aliyye, ikinci kısma Tomar-ı Turuk-ı Aliyye adını verdiğini kaydeder. Ancak müellifin bu planını tam olarak gerçekleştiremediği anlaşılmaktadır. Nitekim Kāmûs-ı Turuk-ı Aliyye serisi halinde yayımlanmış herhangi bir eser bulunmamaktadır. Sâdık Vicdânî’nin bu kısma ait olduğunu belirttiği (Tomar-Melâmîlik, s. 13) sûfî ve tasavvuf kavramlarına dair eseri, Sûfî ve Tasavvuf Kelimelerinin Asıl ve Menşe’leri Hakkında Tedkîkāt ve Muhâkemât adıyla (İstanbul 1340-1342) Tomar-ı Turuk-ı Aliyye serisinin dördüncü kitabı olarak neşredilmiştir. Bu serinin ilk üç kıtabı Melâmîlik (İstanbul 1338-1340), Kādiriyye Silsilenâmesi (İstanbul 1338-1340) ve Halvetiyye Silsilenâmesi (İstanbul 1338-1341) başlıklarını taşır.1338 hicri -Evkafı İslamiye Matbaası İstanbul - 120 Syf. Tek Kitap - 15x21 cm

  TLSold
 • Tomarı Turuku Aliyye Melamilik-Sâdık Vicdânî’nin (ö. 1939)Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin karton cildindedir Kitapta Kādiriyye ve Halvetiyye tarikatları şubeleri ve silsileleriyle ele alınmış, ayrıca bazı tasavvuf kavramlarının açıklamasına yer verilmiştir. Müellif önsözde (ifade), büyük tarikatların silsilenâmelerini içeren bir külliyat meydana getirmek amacıyla çalışmalara başladığını belirttikten sonra eserini ıstılahlar ve silsileler şeklinde iki kısım halinde planladığını, birinci kısma Kāmûs-ı Turuk-ı Aliyye, ikinci kısma Tomar-ı Turuk-ı Aliyye adını verdiğini kaydeder. Ancak müellifin bu planını tam olarak gerçekleştiremediği anlaşılmaktadır. Nitekim Kāmûs-ı Turuk-ı Aliyye serisi halinde yayımlanmış herhangi bir eser bulunmamaktadır. Sâdık Vicdânî’nin bu kısma ait olduğunu belirttiği (Tomar-Melâmîlik, s. 13) sûfî ve tasavvuf kavramlarına dair eseri, Sûfî ve Tasavvuf Kelimelerinin Asıl ve Menşe’leri Hakkında Tedkîkāt ve Muhâkemât adıyla (İstanbul 1340-1342) Tomar-ı Turuk-ı Aliyye serisinin dördüncü kitabı olarak neşredilmiştir. Bu serinin ilk üç kıtabı Melâmîlik (İstanbul 1338-1340), Kādiriyye Silsilenâmesi (İstanbul 1338-1340) ve Halvetiyye Silsilenâmesi (İstanbul 1338-1341) başlıklarını taşır.1338 hicri -Evkafı İslamiye Matbaası İstanbul - 110 Syf. Tek Kitap - 15x21 cm

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Tomarı Turuku Aliyye Melamilik-Sâdık Vicdânî’nin (ö. 1939)Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin karton cildindedir Kitapta Kādiriyye ve Halvetiyye tarikatları şubeleri ve silsileleriyle ele alınmış, ayrıca bazı tasavvuf kavramlarının açıklamasına yer verilmiştir. Müellif önsözde (ifade), büyük tarikatların silsilenâmelerini içeren bir külliyat meydana getirmek amacıyla çalışmalara başladığını belirttikten sonra eserini ıstılahlar ve silsileler şeklinde iki kısım halinde planladığını, birinci kısma Kāmûs-ı Turuk-ı Aliyye, ikinci kısma Tomar-ı Turuk-ı Aliyye adını verdiğini kaydeder. Ancak müellifin bu planını tam olarak gerçekleştiremediği anlaşılmaktadır. Nitekim Kāmûs-ı Turuk-ı Aliyye serisi halinde yayımlanmış herhangi bir eser bulunmamaktadır. Sâdık Vicdânî’nin bu kısma ait olduğunu belirttiği (Tomar-Melâmîlik, s. 13) sûfî ve tasavvuf kavramlarına dair eseri, Sûfî ve Tasavvuf Kelimelerinin Asıl ve Menşe’leri Hakkında Tedkîkāt ve Muhâkemât adıyla (İstanbul 1340-1342) Tomar-ı Turuk-ı Aliyye serisinin dördüncü kitabı olarak neşredilmiştir. Bu serinin ilk üç kıtabı Melâmîlik (İstanbul 1338-1340), Kādiriyye Silsilenâmesi (İstanbul 1338-1340) ve Halvetiyye Silsilenâmesi (İstanbul 1338-1341) başlıklarını taşır.1338 hicri -Evkafı İslamiye Matbaası İstanbul - 110 Syf. Tek Kitap - 15x21 cm

  TLSold
 • Kanunu Medeniye Göre Mukayeseli Yeni Miras Taksim Rehberi -İbrahim Ethem Kaymakzade İnegöllüFıkıh Hakkında- Osmanlıca- Cildi Yoktur. Miras Feraiz Hakkındadır1928 Miladi - Cihan Matbaası -164 Syf. Tek Kitap - 15x21 cm

  Lot No: 169

  Lot: 169

  Kanunu Medeniye Göre Mukayeseli Yeni Miras Taksim Rehberi -İbrahim Ethem Kaymakzade İnegöllüFıkıh Hakkında- Osmanlıca- Cildi Yoktur. Miras Feraiz Hakkındadır1928 Miladi - Cihan Matbaası -164 Syf. Tek Kitap - 15x21 cm

  TLSold
 • Şerhi Risalei Sagair vel Kebair -İsmail İbni Sinan Es Sivasi (ö 1048/ 1638)Hadis Hakkında - Arapça - İsma‘il b. Sinân es-Sîvâsî’nin hadis alanındaki uzmanlığını yansıttığı eseridir. 
“Şerhu Risâletü’-s-sağâir ve’l-kebâir” isimli eseridir.“Risâletü’-s-sağâir ve’lkebâir”meşhur Hanefî âlimi Zeynüddîn b. İbrâhîm b. Muhammed el-Mısrî (ö.
970/1563)’yeaittir. Buzat ilim dünyasında İbn Nüceym ismi ile şöhret bulmuştur. Eser,
isminden de anlaşılacağı üzere büyük ve küçük günahlardan bahsetmektedir. Eser dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde büyük günahlar, ikinci bölümde küçük
günahlar, üçüncü bölümde büyük ve küçük günahların tanımlarının açıklaması
yapılmıştır, dördüncü bölümdeise bazı uyarılarla eser sonlandırılmıştır.“Şerhu
Risâletü’-s-sağâir ve’l-kebâir” isimli eserin birden fazla nüshası bulunmaktadır1304 Hicri - Cemal Efendi Matbaası İstanbul - 72 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Şerhi Risalei Sagair vel Kebair -İsmail İbni Sinan Es Sivasi (ö 1048/ 1638)Hadis Hakkında - Arapça - İsma‘il b. Sinân es-Sîvâsî’nin hadis alanındaki uzmanlığını yansıttığı eseridir. “Şerhu Risâletü’-s-sağâir ve’l-kebâir” isimli eseridir.“Risâletü’-s-sağâir ve’lkebâir”meşhur Hanefî âlimi Zeynüddîn b. İbrâhîm b. Muhammed el-Mısrî (ö. 970/1563)’yeaittir. Buzat ilim dünyasında İbn Nüceym ismi ile şöhret bulmuştur. Eser, isminden de anlaşılacağı üzere büyük ve küçük günahlardan bahsetmektedir. Eser dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde büyük günahlar, ikinci bölümde küçük günahlar, üçüncü bölümde büyük ve küçük günahların tanımlarının açıklaması yapılmıştır, dördüncü bölümdeise bazı uyarılarla eser sonlandırılmıştır.“Şerhu Risâletü’-s-sağâir ve’l-kebâir” isimli eserin birden fazla nüshası bulunmaktadır1304 Hicri - Cemal Efendi Matbaası İstanbul - 72 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Tomarı Turuku Aliyye Kadiriyye Silsilenamesi-Sâdık Vicdânî’nin (ö. 1939)Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin karton cildindedir Kitapta Kādiriyye ve Halvetiyye tarikatları şubeleri ve silsileleriyle ele alınmış, ayrıca bazı tasavvuf kavramlarının açıklamasına yer verilmiştir. Müellif önsözde (ifade), büyük tarikatların silsilenâmelerini içeren bir külliyat meydana getirmek amacıyla çalışmalara başladığını belirttikten sonra eserini ıstılahlar ve silsileler şeklinde iki kısım halinde planladığını, birinci kısma Kāmûs-ı Turuk-ı Aliyye, ikinci kısma Tomar-ı Turuk-ı Aliyye adını verdiğini kaydeder. Ancak müellifin bu planını tam olarak gerçekleştiremediği anlaşılmaktadır. Nitekim Kāmûs-ı Turuk-ı Aliyye serisi halinde yayımlanmış herhangi bir eser bulunmamaktadır. Sâdık Vicdânî’nin bu kısma ait olduğunu belirttiği (Tomar-Melâmîlik, s. 13) sûfî ve tasavvuf kavramlarına dair eseri, Sûfî ve Tasavvuf Kelimelerinin Asıl ve Menşe’leri Hakkında Tedkîkāt ve Muhâkemât adıyla (İstanbul 1340-1342) Tomar-ı Turuk-ı Aliyye serisinin dördüncü kitabı olarak neşredilmiştir. Bu serinin ilk üç kıtabı Melâmîlik (İstanbul 1338-1340), Kādiriyye Silsilenâmesi (İstanbul 1338-1340) ve Halvetiyye Silsilenâmesi (İstanbul 1338-1341) başlıklarını taşır.1338 hicri -Amire Matbaası İstanbul -85 Syf. Tek Kitap - 15x21 cm

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Tomarı Turuku Aliyye Kadiriyye Silsilenamesi-Sâdık Vicdânî’nin (ö. 1939)Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Dönemin karton cildindedir Kitapta Kādiriyye ve Halvetiyye tarikatları şubeleri ve silsileleriyle ele alınmış, ayrıca bazı tasavvuf kavramlarının açıklamasına yer verilmiştir. Müellif önsözde (ifade), büyük tarikatların silsilenâmelerini içeren bir külliyat meydana getirmek amacıyla çalışmalara başladığını belirttikten sonra eserini ıstılahlar ve silsileler şeklinde iki kısım halinde planladığını, birinci kısma Kāmûs-ı Turuk-ı Aliyye, ikinci kısma Tomar-ı Turuk-ı Aliyye adını verdiğini kaydeder. Ancak müellifin bu planını tam olarak gerçekleştiremediği anlaşılmaktadır. Nitekim Kāmûs-ı Turuk-ı Aliyye serisi halinde yayımlanmış herhangi bir eser bulunmamaktadır. Sâdık Vicdânî’nin bu kısma ait olduğunu belirttiği (Tomar-Melâmîlik, s. 13) sûfî ve tasavvuf kavramlarına dair eseri, Sûfî ve Tasavvuf Kelimelerinin Asıl ve Menşe’leri Hakkında Tedkîkāt ve Muhâkemât adıyla (İstanbul 1340-1342) Tomar-ı Turuk-ı Aliyye serisinin dördüncü kitabı olarak neşredilmiştir. Bu serinin ilk üç kıtabı Melâmîlik (İstanbul 1338-1340), Kādiriyye Silsilenâmesi (İstanbul 1338-1340) ve Halvetiyye Silsilenâmesi (İstanbul 1338-1341) başlıklarını taşır.1338 hicri -Amire Matbaası İstanbul -85 Syf. Tek Kitap - 15x21 cm

  TLSold
 • Letaifül-hikem şerhi Garaibül ehadis-Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevi (1813-1894)Hadis Hakkında - Arapça- Sırtı Deri Cildli olup Gümüşhanevi hazretlerinin ıslak mührü vardır . Gümüşhânevî, 19. Yüzyılın önemli Osmanlı âlimlerinden birisidir. Aynı zamanda o, bir tarikat şeyhidir. Hayatını ilme ve toplumun ihyasına adayan Gümüşhânevî, islamî ilimlerin çeşitli alanlarında eserler vermiştir. Hadisle ilgili ise beş kıymetli eseri vardır. Bu eserlerden birisi de harf sırası esas alınarak hazırlanmış Garâibü'l-ehâdîs'in şerhi olan Letâifü'l-hikem'dir. Bu eserde Gümüşhânevî, hadisleri kısa kısa şerh etmeyi tercih etmiştir. Hadislerin şerhinde en fazla Münâvî'nin Feyzu'l-kadîr isimli el-Câmiu's-sağîr şerhinden yararlanmıştır. Hadisleri değerlendirirken genelde yerleşik hadis terimlerini kullanan Gümüşhânevî, zaman zaman kendine has bir kavram olan lâhin kavramını da kullanmıştır.1285 Hicri -Muhyiddin Effendi Litografya basımhanesi İstanbul -304 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Letaifül-hikem şerhi Garaibül ehadis-Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevi (1813-1894)Hadis Hakkında - Arapça- Sırtı Deri Cildli olup Gümüşhanevi hazretlerinin ıslak mührü vardır . Gümüşhânevî, 19. Yüzyılın önemli Osmanlı âlimlerinden birisidir. Aynı zamanda o, bir tarikat şeyhidir. Hayatını ilme ve toplumun ihyasına adayan Gümüşhânevî, islamî ilimlerin çeşitli alanlarında eserler vermiştir. Hadisle ilgili ise beş kıymetli eseri vardır. Bu eserlerden birisi de harf sırası esas alınarak hazırlanmış Garâibü'l-ehâdîs'in şerhi olan Letâifü'l-hikem'dir. Bu eserde Gümüşhânevî, hadisleri kısa kısa şerh etmeyi tercih etmiştir. Hadislerin şerhinde en fazla Münâvî'nin Feyzu'l-kadîr isimli el-Câmiu's-sağîr şerhinden yararlanmıştır. Hadisleri değerlendirirken genelde yerleşik hadis terimlerini kullanan Gümüşhânevî, zaman zaman kendine has bir kavram olan lâhin kavramını da kullanmıştır.1285 Hicri -Muhyiddin Effendi Litografya basımhanesi İstanbul -304 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Kayıtlı Şerhi Akaid -Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî (ö. 792/1390)Akaid Hakkında - Arapça- Cildi yoktur. Necmeddin en-Nesefî’nin ʿAḳāʾidü’n-Nesefî diye bilinen muhtasar akaid kitabına Şâban 768’de (Nisan 1367) Hârizm’de iken yazdığı şerhtir. Teftâzânî’nin en meşhur eseri olup asırlar boyu okunduğundan kütüphanelerde çok sayıda yazma nüshası bulunmaktadır. Gerek müstakil gerekse üzerinde yapılan çalışmalarla birlikte pek çok defa basılmıştır1304 Hicri - Şirketi İraniyye Matbaası İstanbul -262 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Kayıtlı Şerhi Akaid -Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî (ö. 792/1390)Akaid Hakkında - Arapça- Cildi yoktur. Necmeddin en-Nesefî’nin ʿAḳāʾidü’n-Nesefî diye bilinen muhtasar akaid kitabına Şâban 768’de (Nisan 1367) Hârizm’de iken yazdığı şerhtir. Teftâzânî’nin en meşhur eseri olup asırlar boyu okunduğundan kütüphanelerde çok sayıda yazma nüshası bulunmaktadır. Gerek müstakil gerekse üzerinde yapılan çalışmalarla birlikte pek çok defa basılmıştır1304 Hicri - Şirketi İraniyye Matbaası İstanbul -262 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Şerhi Dürri Yekta -İmamzade Esad Efendi 
(ö. 1851)Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Dürr-i Yektâ Şerhi. Bizzat müellifin kendi eserine yazdığı şerhtir. Çok sayıda baskısı bulunan eser (meselâ İstanbul 1267, 1282, 1293, 1306, 1309, 1311, 1314, 1315, 1322), A. Reşit Avanoğlu ve A. Faruk Meyan tarafından Latin harfleriyle de yayımlanmıştır (Dürr-i Yektâ Şerhi: Dinde Seçme İnciler, İstanbul 1971, 1975).1282 Hicri - Esad Efendi Matbaası İstanbul - 210 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Şerhi Dürri Yekta -İmamzade Esad Efendi (ö. 1851)Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Dürr-i Yektâ Şerhi. Bizzat müellifin kendi eserine yazdığı şerhtir. Çok sayıda baskısı bulunan eser (meselâ İstanbul 1267, 1282, 1293, 1306, 1309, 1311, 1314, 1315, 1322), A. Reşit Avanoğlu ve A. Faruk Meyan tarafından Latin harfleriyle de yayımlanmıştır (Dürr-i Yektâ Şerhi: Dinde Seçme İnciler, İstanbul 1971, 1975).1282 Hicri - Esad Efendi Matbaası İstanbul - 210 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold
 • Risale-i Edıyye (Dürretül Vaizin)-Osman Bin Hasan El HobeviVaaz ve Nasihat Hakkında -Arapça- Ebrulu cildindedir. Osmanlıca vaaz ve nasihat kitabıdır. 1266 Hicri - Amire Matbaası İstanbul -315 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  Lot No: 175

  Lot: 175

  Risale-i Edıyye (Dürretül Vaizin)-Osman Bin Hasan El HobeviVaaz ve Nasihat Hakkında -Arapça- Ebrulu cildindedir. Osmanlıca vaaz ve nasihat kitabıdır. 1266 Hicri - Amire Matbaası İstanbul -315 Syf. Tek Kitap - 16x24 cm

  TLSold