Kara Davud (Muvaffık El Hayrat Fi İzahı Meani Delailül Hayrat)

Karadavudzade Şeyh Mehmed Efendi ( Ö.1170/1756)Ahlak,siyer ve Tasavvuf Hakkındadır - Osmanlıca- Delail hayrat şerhidir. Eser yaklaşık 70-80 yıllık eski bir tıpkı basımdır. Dönemin karton cildindedir - 1304 Hicri - Muharrem Efendi İstanbul - 818 Syf. Tek Kitap - 23x16 cm.