Ḥâşiyetü’s-Sindî ʿalâ Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî

Ebü’l-Hasen Nûruddîn Muhammed b. Abdilhâdî es-Sindî et-Tettevî (ö. 1138/1726)Hadis Hakkında - Arapça - Eser dönemin orijinal bez baskılı ve mıklebli cildindedir. Bir tarafı yanıktan kurtarılmış eserin 3 ve 4. ciltleri bir aradadır. Yanığın yazıya tesiri yoktur. Hicri - Matbaa Alemiyye Mısır412 Syf. 3. ve 4. ciltleri Tek Kitap - 27x19 cm.