Cemü'l-Vesâ'il fî Şerh-i Şemail ve Hamişi

Ali Bin Sultan Muhammed El Kari - Hamiş Şeyh Abdurrauf Münavi - Siyer Hakkındadır - Arapça - Ali el-Kārî, Cemʿu’l-vesâʾil fî şerḥi’ş-Şemâʾil. Eserin en önemli şerhi sayılmaktadır. Kütüphanelerde pek çok yazması olup (a.g.e., I/1, 306), İstanbul (1290) ve Kahire’de (I-II, 1317-1318, kenarında Münâvî’nin şerhiyle birlikte) basılmıştır.Eser dönemin bez cildi muhafaza edilerek deri cild yapılmıştır.1317 Hicri - Matbaatül edebiyye Mısır -618 Syf. 1-2 ciltler Tek Kitap - 20x28 cm.