Haşiyeli Kuduri

Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî (ö. 428/1037) - Fıkıh Hakkında- Arapça - Osmanlı Medreselerinin baş tacı bir eserdir. Hala okutulmakta olan bir eserdir. Üzerine 100 küsür şerh yazılmıştır.Dönemin bez cildindedir - 1315 Hicri - Şakir Efendi Matbaası - 208 Syf. Tek Kitap - 24x16 cm.