Currency Converter:

Lot: 1

Current Price: 100 TL Starting Bid: 100 TL Estimated: TL Losing Winning

İzhar Mefhumu

İzhar Mefhumu--Ahmed Kamil --Nahiv Hakkında --Osmanlıca --Sırtı bez mukavvalı cildindedir.Ahmed Kamil efendi İzharı adlı meşhur eser anlaşılsın için osmanlıca kaleme aldığı eserdir--1325 Hicri --Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 143 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • İzhar Mefhumu-İzhar Mefhumu--Ahmed Kamil --Nahiv Hakkında --Osmanlıca --Sırtı bez mukavvalı cildindedir.Ahmed Kamil efendi İzharı adlı meşhur eser anlaşılsın için osmanlıca kaleme aldığı eserdir--1325 Hicri --Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 143 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  Lot No: 1

  Lot: 1

  İzhar Mefhumu-İzhar Mefhumu--Ahmed Kamil --Nahiv Hakkında --Osmanlıca --Sırtı bez mukavvalı cildindedir.Ahmed Kamil efendi İzharı adlı meşhur eser anlaşılsın için osmanlıca kaleme aldığı eserdir--1325 Hicri --Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 143 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  TLSold
 • Tuhfetül İhvan (Hattat Mustafa Rakım Hattıyla)-Tuhfetül İhvan --Abdülaziz Ağtaşi --Kıraat İlmi Hakkında --Arapça--Cildi yoktur.Yer yer kurt yenikleri vardır. Hattat Mustafa Rakım Efendinin Mükemmel nesih hattıyla kaleme alınmıştır.Cezerinin kıraat kitabı üzerinedir--1280 Hicri --Muharrem Efendi İstanbul - 36 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm.

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Tuhfetül İhvan (Hattat Mustafa Rakım Hattıyla)-Tuhfetül İhvan --Abdülaziz Ağtaşi --Kıraat İlmi Hakkında --Arapça--Cildi yoktur.Yer yer kurt yenikleri vardır. Hattat Mustafa Rakım Efendinin Mükemmel nesih hattıyla kaleme alınmıştır.Cezerinin kıraat kitabı üzerinedir--1280 Hicri --Muharrem Efendi İstanbul - 36 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm.

  TLSold
 • İrşadül Gafilin (Osmanlıca ilk vaaz kitabı)-İrşadul Gafilin --Mehmed Şakir --Vaaz,'Mevize Kitabı - Osmanlıca--Cildi Yoktur.Osmanlıca basılan ilk vaaz kitabıdır.1326 Hicri --Amire Matbaası İstanbul -288 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  İrşadül Gafilin (Osmanlıca ilk vaaz kitabı)-İrşadul Gafilin --Mehmed Şakir --Vaaz,'Mevize Kitabı - Osmanlıca--Cildi Yoktur.Osmanlıca basılan ilk vaaz kitabıdır.1326 Hicri --Amire Matbaası İstanbul -288 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm.

  TLSold
 • 1-El-Fevâʾidü’l-Fenâriyye. (Fenari)     2-Kul Ahmed Haşiyetü alel Fenari-Molla Fenari (Şemseddin Muhammed b. Hamza’)Mantık Hakkında - Arapça - Muhammed Ali Vasfi hattıyla yazılmıştır. Dönemin sırtı bez cildindedir. İbni Hacer Askalaninin hocasıdır. Esîrüddin el-Ebherî’nin Îsâġūcî (er-Risâletü’l-Es̱îriyye) adlı mantık kitabına yazılan şerhlerin en meşhurlarından olan eser Osmanlı medreselerinde son zamanlara kadar okutulmuştur (İstanbul 1253, 1263, 1266, 1269). Bu şerh üzerine yapılan hâşiyeler arasında Kul (Kavil) Ahmed diye tanınan Ahmed b. Muhammed b. Hıdır’ın Kul Ahmed’i ve Burhâneddin b. Kemâleddin Bulgarî’nin el-Fevâʾidü’l-Burhâniyye’si önemlidir. Molla Fenârî’ye ait şerhin mukaddimesi Mehmed Emin Şirvânî tarafından tahşiye edilerek Cihetü’l-vaḥde adıyla basılmıştır (İstanbul 1307).1304 Hicri - Kırımi Abdullah Efendi İstanbul -160 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm

  Lot No: 4

  Lot: 4

  1-El-Fevâʾidü’l-Fenâriyye. (Fenari) 2-Kul Ahmed Haşiyetü alel Fenari-Molla Fenari (Şemseddin Muhammed b. Hamza’)Mantık Hakkında - Arapça - Muhammed Ali Vasfi hattıyla yazılmıştır. Dönemin sırtı bez cildindedir. İbni Hacer Askalaninin hocasıdır. Esîrüddin el-Ebherî’nin Îsâġūcî (er-Risâletü’l-Es̱îriyye) adlı mantık kitabına yazılan şerhlerin en meşhurlarından olan eser Osmanlı medreselerinde son zamanlara kadar okutulmuştur (İstanbul 1253, 1263, 1266, 1269). Bu şerh üzerine yapılan hâşiyeler arasında Kul (Kavil) Ahmed diye tanınan Ahmed b. Muhammed b. Hıdır’ın Kul Ahmed’i ve Burhâneddin b. Kemâleddin Bulgarî’nin el-Fevâʾidü’l-Burhâniyye’si önemlidir. Molla Fenârî’ye ait şerhin mukaddimesi Mehmed Emin Şirvânî tarafından tahşiye edilerek Cihetü’l-vaḥde adıyla basılmıştır (İstanbul 1307).1304 Hicri - Kırımi Abdullah Efendi İstanbul -160 Sayfa Tek Kitap -15x23 cm

  TLSold
 • Mecmuatul Mühendisin-Mecmuatul Mühendisin --Mühendislik bilimleri hakkında --Osmanlıca--Ebrulu dönemin cildindedir. Bir mukaddime ve 4 kısımdan oluşmaktadır. Ser levha döneminde renklendirilmiştir. İçerisinde bol miktarda geometrik desenler ve çizimler bulunmakla beraber son kısımda katlanmış halde çizim örneklerinin bulunduğu bir sayfa bulunmaktadır. Ultra nadir bir eserdir. 1274 Hicri --Amire Matbaası İstanbul -68+1 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Mecmuatul Mühendisin-Mecmuatul Mühendisin --Mühendislik bilimleri hakkında --Osmanlıca--Ebrulu dönemin cildindedir. Bir mukaddime ve 4 kısımdan oluşmaktadır. Ser levha döneminde renklendirilmiştir. İçerisinde bol miktarda geometrik desenler ve çizimler bulunmakla beraber son kısımda katlanmış halde çizim örneklerinin bulunduğu bir sayfa bulunmaktadır. Ultra nadir bir eserdir. 1274 Hicri --Amire Matbaası İstanbul -68+1 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  TLSold
 • Haşiyeli Nusret Efendi Mecmuası-Haşiyeli Nusret Efendi Mecmuası--Ebubekir Nusret Efendi--Tıp-Havas-Koku ve Yağlar Hakkında--Osmanlıca--Cildi sırtı bez mukavvalıdır. 'Tıp-Havas-Koku ve Yağlar Hakkında bir eser olup Haşiyesinde aynı zatın ilaç tarifleri bulunmaktadır. Nadir bir eserdir 1301 Hicri --Muhammed Rıza Basımhanesi İstanbul --72 Syf. Tek Kitap -- 16x23 cm

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Haşiyeli Nusret Efendi Mecmuası-Haşiyeli Nusret Efendi Mecmuası--Ebubekir Nusret Efendi--Tıp-Havas-Koku ve Yağlar Hakkında--Osmanlıca--Cildi sırtı bez mukavvalıdır. 'Tıp-Havas-Koku ve Yağlar Hakkında bir eser olup Haşiyesinde aynı zatın ilaç tarifleri bulunmaktadır. Nadir bir eserdir 1301 Hicri --Muhammed Rıza Basımhanesi İstanbul --72 Syf. Tek Kitap -- 16x23 cm

  TLSold
 • İsbatül Mesalik fi Rabıtatissalik-İsbatül Mesalik fi Rabıtatissalik--Mustafa Fevzi--Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca--Sonradan siyah bez cildindedir. Tarikatı aliyyei halidiyyei dıyaiyyede zikrin adabı batıniyyesinden olan tezekkürü rabıtai mevt ve mülahazai rabıtai mürşid ve tezekkürü rabıtai huzurun sureti ifasıyla ecillei azam tarafından rabıta hakkında irad buyurulan edillei kesireden münasib mikdarın fihrist vechile izahı ve ona mütefrriğ mevad beyanındadır.1324 Hicri --70 Syf. Tek Kitap -- 14x21 cm

  Lot No: 7

  Lot: 7

  İsbatül Mesalik fi Rabıtatissalik-İsbatül Mesalik fi Rabıtatissalik--Mustafa Fevzi--Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca--Sonradan siyah bez cildindedir. Tarikatı aliyyei halidiyyei dıyaiyyede zikrin adabı batıniyyesinden olan tezekkürü rabıtai mevt ve mülahazai rabıtai mürşid ve tezekkürü rabıtai huzurun sureti ifasıyla ecillei azam tarafından rabıta hakkında irad buyurulan edillei kesireden münasib mikdarın fihrist vechile izahı ve ona mütefrriğ mevad beyanındadır.1324 Hicri --70 Syf. Tek Kitap -- 14x21 cm

  TLSold
 • Ahteri Kebir -Ahteri Kebir --Muslihuddin Mustafa (ö. 968/1560-61)--Lügat --Osmanlıca--Ahterî. Ahterî-i Kebîr diye de anılan bu Arapça-Türkçe sözlük onun en meşhur eseridir. Belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak 952 (1545) yılında tamamladığı eser, yaklaşık 40.000 kelime ihtiva etmektedir. Her ne kadar muhteva ve sağlamlık bakımından Mütercim Âsım Efendi’nin Kāmus Tercümesi ile kıyaslanamazsa da bazı özelliklerden dolayı haklı bir ün kazanmıştır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir: a) Arapça kelimeleri, sülâsî ve rubâî köklerini dikkate almaksızın yazılışlarına göre alfabetik olarak tertip etmesi, böylece kendinden önceki sözlüklere göre bugünün lugatçılık anlayışına daha uygun bir yenilik getirmesi; b) Çok kullanılan kelimeleri seçip almak suretiyle kitabın hacmini küçültmesi ve bu sebeple onu bir el lugatı haline getirmesi; c) Kelimelerin karşılıklarını mümkün olduğu kadar Türkçe vermesinin yanında, eş anlamlı bir diğer Arapça kelimeyle de pekiştirmesi; d) Verdiği mânaya göre kelimeyi bir Arapça örnek cümle içinde kullanarak dile hâkimiyet kazandırması. Eserde Eski Türkiye Türkçesi devresine (XIII-XV. yüzyıllar) ait olup Osmanlı Türkçesi’nde ihmal edilen öz Türkçe kelimelerin kullanılması ve ayrıca eserin bazı ağız özellikleri taşıması sözlüğe çağdaş dilcilik ve Türkoloji araştırmaları bakımından ayrı bir değer kazandırmaktadır. Ahterî’nin diğer Arapça-Türkçe sözlüklerden daha fazla tutulması, “kebîr” (büyük) sıfatıyla anılmasına sebep olmuştur. Bu durum bazı yazarlarda, Ahterî’nin bir de “sagīr” (küçük) ve “evsat” (orta) boylarının mevcut olduğu zannını uyandırmıştır. Fakat eldeki yazma nüshalar arasında hiçbir fark bulunmaması ve ayrıca muhtelif baskıların daima aynı hacimde yapılmış olması bu görüşü çürütmekte ve bunun “kebîr” sıfatından kaynaklanan bir yanlış çağrışım olduğunu ortaya koymaktadır--1256 Hicri --Sultaniye matbaası İstanbul --710 Syf. Tek Kitap -- 19x27 cm.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Ahteri Kebir -Ahteri Kebir --Muslihuddin Mustafa (ö. 968/1560-61)--Lügat --Osmanlıca--Ahterî. Ahterî-i Kebîr diye de anılan bu Arapça-Türkçe sözlük onun en meşhur eseridir. Belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak 952 (1545) yılında tamamladığı eser, yaklaşık 40.000 kelime ihtiva etmektedir. Her ne kadar muhteva ve sağlamlık bakımından Mütercim Âsım Efendi’nin Kāmus Tercümesi ile kıyaslanamazsa da bazı özelliklerden dolayı haklı bir ün kazanmıştır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir: a) Arapça kelimeleri, sülâsî ve rubâî köklerini dikkate almaksızın yazılışlarına göre alfabetik olarak tertip etmesi, böylece kendinden önceki sözlüklere göre bugünün lugatçılık anlayışına daha uygun bir yenilik getirmesi; b) Çok kullanılan kelimeleri seçip almak suretiyle kitabın hacmini küçültmesi ve bu sebeple onu bir el lugatı haline getirmesi; c) Kelimelerin karşılıklarını mümkün olduğu kadar Türkçe vermesinin yanında, eş anlamlı bir diğer Arapça kelimeyle de pekiştirmesi; d) Verdiği mânaya göre kelimeyi bir Arapça örnek cümle içinde kullanarak dile hâkimiyet kazandırması. Eserde Eski Türkiye Türkçesi devresine (XIII-XV. yüzyıllar) ait olup Osmanlı Türkçesi’nde ihmal edilen öz Türkçe kelimelerin kullanılması ve ayrıca eserin bazı ağız özellikleri taşıması sözlüğe çağdaş dilcilik ve Türkoloji araştırmaları bakımından ayrı bir değer kazandırmaktadır. Ahterî’nin diğer Arapça-Türkçe sözlüklerden daha fazla tutulması, “kebîr” (büyük) sıfatıyla anılmasına sebep olmuştur. Bu durum bazı yazarlarda, Ahterî’nin bir de “sagīr” (küçük) ve “evsat” (orta) boylarının mevcut olduğu zannını uyandırmıştır. Fakat eldeki yazma nüshalar arasında hiçbir fark bulunmaması ve ayrıca muhtelif baskıların daima aynı hacimde yapılmış olması bu görüşü çürütmekte ve bunun “kebîr” sıfatından kaynaklanan bir yanlış çağrışım olduğunu ortaya koymaktadır--1256 Hicri --Sultaniye matbaası İstanbul --710 Syf. Tek Kitap -- 19x27 cm.

  TLSold
 • Kuranı Kerim (Hasan Rıza Hattıyla)-Kuranı Kerim (Hasan Rıza Hattıyla)--Allah (C.C)--Kuranı Kerim --Arapça--Eserin cildi sonradan olup bezdir Kuran Metni olarak tam dır. Matba-ketebe ve hatim duasının son kısmını ihtiva eden 1 yaprak yoktur ( NOT: Osmanlı baskı Kuran koleksiyoneri Ali Rıza Kurum Bey den teyid edilmiştir.İnstagramdan kendisine ulaşa bilirsiniz.)--1327 Hicri --Osmaniyye İstanbul --610 Syf. Tek Kitap -- 11x15 cm

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Kuranı Kerim (Hasan Rıza Hattıyla)-Kuranı Kerim (Hasan Rıza Hattıyla)--Allah (C.C)--Kuranı Kerim --Arapça--Eserin cildi sonradan olup bezdir Kuran Metni olarak tam dır. Matba-ketebe ve hatim duasının son kısmını ihtiva eden 1 yaprak yoktur ( NOT: Osmanlı baskı Kuran koleksiyoneri Ali Rıza Kurum Bey den teyid edilmiştir.İnstagramdan kendisine ulaşa bilirsiniz.)--1327 Hicri --Osmaniyye İstanbul --610 Syf. Tek Kitap -- 11x15 cm

  TLSold
 • Tutuşmuş Gönüller (Osmanlıca Roman )-Tutuşmuş Gönüller (Osmanlıca Roman )--Hüseyin Rahmi --Roman Hikaye--Osmanlıca--Döenmin renkli basım karton cildindedir. Her şeyi ile orijinal bir eserdir. 1337 Hicri --Maarifet Matbaası İstanbul --512 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Tutuşmuş Gönüller (Osmanlıca Roman )-Tutuşmuş Gönüller (Osmanlıca Roman )--Hüseyin Rahmi --Roman Hikaye--Osmanlıca--Döenmin renkli basım karton cildindedir. Her şeyi ile orijinal bir eserdir. 1337 Hicri --Maarifet Matbaası İstanbul --512 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  TLSold
 • Delailül Hayrat-Delailül Hayrat--Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)--Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır --Arapça -- Dönemin bez cildindedir.Mekke Medine Gravürlüdür --1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 205 Syf. Tek Kitap - 18x12 cm.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Delailül Hayrat-Delailül Hayrat--Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)--Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır --Arapça -- Dönemin bez cildindedir.Mekke Medine Gravürlüdür --1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 205 Syf. Tek Kitap - 18x12 cm.

  TLSold
 • Fevaidül Minhati fi Kavaidüs sıhhati (Osmanlıca Tıp Kitabı Nadir Eser)-Fevaidül Minhati fi Kavaidüs sıhhati (Osmanlıca Tıp Kitabı Nadir Eser)--Tıp--Osmanlıca--Sultan Abdülaziz e itahflı,'ebrulu cildindedir 630 adet basılmıştır nadir bir nüshadır.--12 Hicri --Amire Matbaası İstanbul -206 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Fevaidül Minhati fi Kavaidüs sıhhati (Osmanlıca Tıp Kitabı Nadir Eser)-Fevaidül Minhati fi Kavaidüs sıhhati (Osmanlıca Tıp Kitabı Nadir Eser)--Tıp--Osmanlıca--Sultan Abdülaziz e itahflı,'ebrulu cildindedir 630 adet basılmıştır nadir bir nüshadır.--12 Hicri --Amire Matbaası İstanbul -206 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  TLSold
 • Şerhul Mevkufat-Şerhul Mevkufat--Mehmed Mevkufati -Fıkıh Hakkında- -Osmanlıca--Mülteka el ebhur adlı eserin Türkçe şerhidir. Orijinal deri cildindedir 7 sayfa da yırtık var lakin eksik yoktur. --1256 Hicri --Bulak Matbaası Mısır --369+327 Syf. 2 cilt Tek Kitap -- 23x33 cm

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Şerhul Mevkufat-Şerhul Mevkufat--Mehmed Mevkufati -Fıkıh Hakkında- -Osmanlıca--Mülteka el ebhur adlı eserin Türkçe şerhidir. Orijinal deri cildindedir 7 sayfa da yırtık var lakin eksik yoktur. --1256 Hicri --Bulak Matbaası Mısır --369+327 Syf. 2 cilt Tek Kitap -- 23x33 cm

  TLSold
 • Tercümei şarihi sudi efendi -Tercümei şarihi sudi efendi--Sudi Bosnevi ö. 1007/1599 --Tasavvuf Hakkında --Osmanlıca--Orijinal dönemin deri cildindedir. Şerh-i Gülistân. Sa‘dî-i Şîrâzî’nin eserine yaptığı şerhtir. Çağdaş araştırmacılardan Šaćir Sikirić bu şerhi diğer Gülistân şerhleriyle karşılaştırmış ve bazı hataları olmakla birlikte Sûdî’nin diğerlerine üstünlüğünü ortaya koymuştur. İstanbul’da beş defa neşredilen eser (1249, 1276, 1286, 1291; Şem‘î’nin şerhiyle birlikte, İstanbul 1293) H. Hoştinat, Z. Çâvûşî ve A. A. Kâzımî tarafından Şerḥ-i Sûdî ber Gülistân adıyla Farsça’ya tercüme edilmiştir (Tahran 1349 hş.).1276 Hicri --Amire Matbaası İstanbul --516 Syf. Tek Kitap -- 22x31 cm

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Tercümei şarihi sudi efendi -Tercümei şarihi sudi efendi--Sudi Bosnevi ö. 1007/1599 --Tasavvuf Hakkında --Osmanlıca--Orijinal dönemin deri cildindedir. Şerh-i Gülistân. Sa‘dî-i Şîrâzî’nin eserine yaptığı şerhtir. Çağdaş araştırmacılardan Šaćir Sikirić bu şerhi diğer Gülistân şerhleriyle karşılaştırmış ve bazı hataları olmakla birlikte Sûdî’nin diğerlerine üstünlüğünü ortaya koymuştur. İstanbul’da beş defa neşredilen eser (1249, 1276, 1286, 1291; Şem‘î’nin şerhiyle birlikte, İstanbul 1293) H. Hoştinat, Z. Çâvûşî ve A. A. Kâzımî tarafından Şerḥ-i Sûdî ber Gülistân adıyla Farsça’ya tercüme edilmiştir (Tahran 1349 hş.).1276 Hicri --Amire Matbaası İstanbul --516 Syf. Tek Kitap -- 22x31 cm

  TLSold
 • Kamus el muhit tercümesi okyanıus el basit 1. cild -kamus el muhit tercümesi okyanıus el basit 1. cild --Mütercim Âsım Efendi (ö. 1819)--Lügat --Osmanlıca--Dönemin miklebli altın tezhibli deri bez karışık cildindedir. 2 ve 3 cild yoktur. Fîrûzâbâdî’nin el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ adlı Arapça sözlüğünün Mütercim Âsım Efendi (ö. 1819) tarafından yapılan ve Kāmus Tercümesi diye bilinen Türkçe tercümesinin asıl ismi.--1268 Hicri--Amire Matbaası İstanbul --943 Syf. Tek Kitap -- 22x31 cm

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Kamus el muhit tercümesi okyanıus el basit 1. cild -kamus el muhit tercümesi okyanıus el basit 1. cild --Mütercim Âsım Efendi (ö. 1819)--Lügat --Osmanlıca--Dönemin miklebli altın tezhibli deri bez karışık cildindedir. 2 ve 3 cild yoktur. Fîrûzâbâdî’nin el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ adlı Arapça sözlüğünün Mütercim Âsım Efendi (ö. 1819) tarafından yapılan ve Kāmus Tercümesi diye bilinen Türkçe tercümesinin asıl ismi.--1268 Hicri--Amire Matbaası İstanbul --943 Syf. Tek Kitap -- 22x31 cm

  TLSold
 • Miratül Usul Fi Şerhi Mirkatül Vüsul-Miratül Usul Fi Şerhi Mirkatül Vüsul-- Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480)--Fıkıh Hakkında- -Arapça--Dönemin Sırtı deri Tıpkı basımıdır büyük boydur . Müellif, önce Mirḳātü’l-vüṣûl ilâ ʿilmi’l-uṣûl adıyla oldukça muhtasar bir eser kaleme almış (İstanbul 1262, 1267, 1273, 1275, 1288, 1290, 1291, 1305, 1307, 1308, 1310, 1311, 1321, 1331; Kahire 1320), daha sonra anlaşılmasında güçlükler ortaya çıkınca bunu Mirʾâtü’l-uṣûl fî şerḥi Mirḳāti’l-vüṣûl ismiyle şerhetmiştir. Bir mukaddime ile iki bölümden (maksad) meydana gelen eserin mukaddimesinde usûl-i fıkıh ve fıkıh tanımlarının ardından fıkıh usulünün konusu ve faydaları anlatılmaktadır. Fıkhî hükümlerin delillerine tahsis edilen birinci bölüm dört ana başlığa (rükün) ayrılmış ve sırasıyla kitap, sünnet, icmâ ve kıyasa yer verilmiştir1966 Miladi--Basın Ofset İstanbul --679+91 Syf. Tek Kitap -- 25x34 cm

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Miratül Usul Fi Şerhi Mirkatül Vüsul-Miratül Usul Fi Şerhi Mirkatül Vüsul-- Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480)--Fıkıh Hakkında- -Arapça--Dönemin Sırtı deri Tıpkı basımıdır büyük boydur . Müellif, önce Mirḳātü’l-vüṣûl ilâ ʿilmi’l-uṣûl adıyla oldukça muhtasar bir eser kaleme almış (İstanbul 1262, 1267, 1273, 1275, 1288, 1290, 1291, 1305, 1307, 1308, 1310, 1311, 1321, 1331; Kahire 1320), daha sonra anlaşılmasında güçlükler ortaya çıkınca bunu Mirʾâtü’l-uṣûl fî şerḥi Mirḳāti’l-vüṣûl ismiyle şerhetmiştir. Bir mukaddime ile iki bölümden (maksad) meydana gelen eserin mukaddimesinde usûl-i fıkıh ve fıkıh tanımlarının ardından fıkıh usulünün konusu ve faydaları anlatılmaktadır. Fıkhî hükümlerin delillerine tahsis edilen birinci bölüm dört ana başlığa (rükün) ayrılmış ve sırasıyla kitap, sünnet, icmâ ve kıyasa yer verilmiştir1966 Miladi--Basın Ofset İstanbul --679+91 Syf. Tek Kitap -- 25x34 cm

  TLSold
 • Enamı Şerif (HATAT Mehmet Ali Vasfı hatıyla)-Enamı Şerif (HATAT Mehmet Ali Vasfı hatıyla) ----Havas Büyü Hakkındadır - -Osmanlıca Arapça- - Hattat Mehmed Ali Vasfi efendinin (Kazasker talebesi) nezih hattı ile kaleme alınmıştır. Osmanlıca olup bir çok salavat dua tılsım havas bilgileri içermektedir. Dönemin baskılı mavi miklebli bez cildindedir. --1323 Hicri --Ahmet Kamil Matbaası İstanbul--232 sayfa tek kitaptır --8x10 cm.

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Enamı Şerif (HATAT Mehmet Ali Vasfı hatıyla)-Enamı Şerif (HATAT Mehmet Ali Vasfı hatıyla) ----Havas Büyü Hakkındadır - -Osmanlıca Arapça- - Hattat Mehmed Ali Vasfi efendinin (Kazasker talebesi) nezih hattı ile kaleme alınmıştır. Osmanlıca olup bir çok salavat dua tılsım havas bilgileri içermektedir. Dönemin baskılı mavi miklebli bez cildindedir. --1323 Hicri --Ahmet Kamil Matbaası İstanbul--232 sayfa tek kitaptır --8x10 cm.

  TLSold
 • Kuranı Kerim (Kadırgalı Mustafa Nazif Hattı ve Hasan Çelebi Kayıdlı)-Kuranı Kerim (Kadırgalı Mustafa Nazif Hattı ve Hasan Çelebi Kayıdlı) --Allah (C.C)--Kuaranı kerim--Arapça--Mehmet şevket eygi bey tarafından tecvite riayet ederek okumada kolaylık sağlamak gayesiyle hazırlanmış ve renklendirilmiştir Hatim duası dahil tecvit kaideleri 13 sayfa olarak Reisül hattatin Hasan çelebi tarafından yazılmıştır. Hsan Çelebi üstadın imzasını taşıyan tek nüsha kuran olması hasebiyle çok önemli koleksiyonluk bir parçadır. Ayrıca sonunda Latince olarak ta tecvit kaidesi yer almaktadır. --1400 Hicri --Önder Matbaası Ankara--606+13 +Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Kuranı Kerim (Kadırgalı Mustafa Nazif Hattı ve Hasan Çelebi Kayıdlı)-Kuranı Kerim (Kadırgalı Mustafa Nazif Hattı ve Hasan Çelebi Kayıdlı) --Allah (C.C)--Kuaranı kerim--Arapça--Mehmet şevket eygi bey tarafından tecvite riayet ederek okumada kolaylık sağlamak gayesiyle hazırlanmış ve renklendirilmiştir Hatim duası dahil tecvit kaideleri 13 sayfa olarak Reisül hattatin Hasan çelebi tarafından yazılmıştır. Hsan Çelebi üstadın imzasını taşıyan tek nüsha kuran olması hasebiyle çok önemli koleksiyonluk bir parçadır. Ayrıca sonunda Latince olarak ta tecvit kaidesi yer almaktadır. --1400 Hicri --Önder Matbaası Ankara--606+13 +Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm.

  TLSold
 • Tefsirül Celaleyn-Tefsirül Celaleyn --Celâleddin el-Mahallî’nin (ö. 864/1459) yarım bırakıp Celâleddin es-Süyûtî’nin (ö. 911/1505) tamamladığı Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.Tefsir Hakkında - Arapça--Celâleddin el-Mahallî’nin (ö. 864/1459) yarım bırakıp Celâleddin es-Süyûtî’nin (ö. 911/1505) tamamladığı Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.--1323 Hicri --Takdimül İlmiye Mısır -- 148+168 Syf. 2 cilt Tek Kitap -- 20x28 cm

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Tefsirül Celaleyn-Tefsirül Celaleyn --Celâleddin el-Mahallî’nin (ö. 864/1459) yarım bırakıp Celâleddin es-Süyûtî’nin (ö. 911/1505) tamamladığı Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.Tefsir Hakkında - Arapça--Celâleddin el-Mahallî’nin (ö. 864/1459) yarım bırakıp Celâleddin es-Süyûtî’nin (ö. 911/1505) tamamladığı Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.--1323 Hicri --Takdimül İlmiye Mısır -- 148+168 Syf. 2 cilt Tek Kitap -- 20x28 cm

  TLSold
 • Muhtasar Tarihi İslam---Muhtasar Tarihi İslam--Ali Cevad--İslam 'Tarihi Hakkında--osmanlıca- Karton baskısız cildindedir. Kitapçı kasbar tarafından neşredilmiştir.1310 Hicri--Kasbar Matbaası İstanbul--130 Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Muhtasar Tarihi İslam---Muhtasar Tarihi İslam--Ali Cevad--İslam 'Tarihi Hakkında--osmanlıca- Karton baskısız cildindedir. Kitapçı kasbar tarafından neşredilmiştir.1310 Hicri--Kasbar Matbaası İstanbul--130 Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm

  TLSold
 • Mızraklı İlmihal (Hattat Mustafa Rakım Hattı ile yazılmıştır)-Mızraklı İlmihal (Hattat Mustafa Rakım Hattı ile yazılmıştır)?Fıkıh Hakkında-- osmanlıca--Sırtı deri ebru sıvama cildlidir. Miftâhu’l-cenne olarak da bilinen ve Osmanlılar’da “ilmihal” adının kullanıldığı ilk eser olan Mızraklı İlmihal’in müellifi ve hangi tarihte yazıldığı kesin bir biçimde tesbit edilememiştir. Adındaki “mızraklı” kelimesinin kaynağı hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte bu adlandırma, kitabın genellikle kapağında ya da ilk sayfalarında yer alan sancak ve mızrak şekilleriyle ilgili olabileceği gibi eserin belirlenebilen tek yazma nüshasında (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 1164) görülen “Mızraklı Efendi” ifadesiyle de (Arpaguş, s. 38) bağlantılı olabilir. --1275 Hicri --Muharrem Efendi İstanbul -- 132 Syf. Tek Kitap --16x24 cm

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Mızraklı İlmihal (Hattat Mustafa Rakım Hattı ile yazılmıştır)-Mızraklı İlmihal (Hattat Mustafa Rakım Hattı ile yazılmıştır)?Fıkıh Hakkında-- osmanlıca--Sırtı deri ebru sıvama cildlidir. Miftâhu’l-cenne olarak da bilinen ve Osmanlılar’da “ilmihal” adının kullanıldığı ilk eser olan Mızraklı İlmihal’in müellifi ve hangi tarihte yazıldığı kesin bir biçimde tesbit edilememiştir. Adındaki “mızraklı” kelimesinin kaynağı hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte bu adlandırma, kitabın genellikle kapağında ya da ilk sayfalarında yer alan sancak ve mızrak şekilleriyle ilgili olabileceği gibi eserin belirlenebilen tek yazma nüshasında (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 1164) görülen “Mızraklı Efendi” ifadesiyle de (Arpaguş, s. 38) bağlantılı olabilir. --1275 Hicri --Muharrem Efendi İstanbul -- 132 Syf. Tek Kitap --16x24 cm

  TLSold
 • Tecridi sarih li ehadis el cami us sahih-Tecridi sarih li ehadis el cami us sahih--Ebü’l-Abbâs Zeynüddîn (Şihâbüddîn) Ahmed b. Ahmed b. Abdillatîf eş-Şercî ez-Zebîdî (ö. 893/1488)--Hadis Hakkında - Arapça--Orjinal dönemin mıklebli kırmızı dericildindedir. 1. et-Tecrîdü’ṣ-ṣarîḥ li-eḥâdîs̱i’l-Câmiʿi’ṣ-ṣaḥîḥ. Muḫtaṣarü’l-Buḫârî adıyla da bilinen eser el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’in ihtisarı ve yeniden tertip edilmiş şekli olup Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’nin en meşhur muhtasarlarından biridir. Zebîdî bu eserinde Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’deki hadislerden sadece muttasıl müsned olanlara yer vermiş, bunların senedlerini ve mükerrerlerini de çıkarmıştır. Abdullah eş-Şerkāvî tarafından Fetḥu’l-mübdî bi-şerḥi Muḫtaṣari’z-Zebîdî; Sıddîk Hasan Han tarafından da ʿAvnü’l-bârî li-ḥalli edilleti’l-Buḫârî adıyla şerhedilen eseri Ahmed Naim ve Kâmil Miras uzun açıklamalarla birlikte Türkçe’ye çevirmiş, çeviri 1928-1948 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından neşredilmiştir (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, I-XII). --1287 Hicri --Amire Matbaası İstanbul --198+209 Syf. 2 cilt Tek Kitap -- 19x27 cm

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Tecridi sarih li ehadis el cami us sahih-Tecridi sarih li ehadis el cami us sahih--Ebü’l-Abbâs Zeynüddîn (Şihâbüddîn) Ahmed b. Ahmed b. Abdillatîf eş-Şercî ez-Zebîdî (ö. 893/1488)--Hadis Hakkında - Arapça--Orjinal dönemin mıklebli kırmızı dericildindedir. 1. et-Tecrîdü’ṣ-ṣarîḥ li-eḥâdîs̱i’l-Câmiʿi’ṣ-ṣaḥîḥ. Muḫtaṣarü’l-Buḫârî adıyla da bilinen eser el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’in ihtisarı ve yeniden tertip edilmiş şekli olup Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’nin en meşhur muhtasarlarından biridir. Zebîdî bu eserinde Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’deki hadislerden sadece muttasıl müsned olanlara yer vermiş, bunların senedlerini ve mükerrerlerini de çıkarmıştır. Abdullah eş-Şerkāvî tarafından Fetḥu’l-mübdî bi-şerḥi Muḫtaṣari’z-Zebîdî; Sıddîk Hasan Han tarafından da ʿAvnü’l-bârî li-ḥalli edilleti’l-Buḫârî adıyla şerhedilen eseri Ahmed Naim ve Kâmil Miras uzun açıklamalarla birlikte Türkçe’ye çevirmiş, çeviri 1928-1948 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından neşredilmiştir (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, I-XII). --1287 Hicri --Amire Matbaası İstanbul --198+209 Syf. 2 cilt Tek Kitap -- 19x27 cm

  TLSold
 • Nazari ve Ameli Ahlakı İslamiye Dersleri NADİR-Nazari ve Ameli Ahlakı İslamiye Dersleri --Ömer Nasuhi Bilmen --Ahlak Hakkında - Osmanlıca--Orijinal dönemin karton cildindedir. Bilinmeyen bir eseridir nadirdir. TDV Ansiklopedisinde yer almamaktadır. Nazari ve ameli ilmi ahlak hakkındadır. --1347 Hicri --Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 128 Syf. Tek Kitap -- 15x21 cm

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Nazari ve Ameli Ahlakı İslamiye Dersleri NADİR-Nazari ve Ameli Ahlakı İslamiye Dersleri --Ömer Nasuhi Bilmen --Ahlak Hakkında - Osmanlıca--Orijinal dönemin karton cildindedir. Bilinmeyen bir eseridir nadirdir. TDV Ansiklopedisinde yer almamaktadır. Nazari ve ameli ilmi ahlak hakkındadır. --1347 Hicri --Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 128 Syf. Tek Kitap -- 15x21 cm

  TLSold
 • Tıbbı Nebevi Osmanlıca-Tıbbı Nebevi Osmanlıca --Miralay Hüseyin Remzi --Tıp Hakkında--Osmanlıca--Dönemin Orijinal karton cildindedir. Dikilmesi gerekmektedir. Mizac ilminden de bahsedilmektedir. Peygamberimizden sağlık ile ilgili nasihatlarda bahsedilmektedir--1309 Hicri --Mektebi Sanayi Matbaası İstanbul --1180 Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Tıbbı Nebevi Osmanlıca-Tıbbı Nebevi Osmanlıca --Miralay Hüseyin Remzi --Tıp Hakkında--Osmanlıca--Dönemin Orijinal karton cildindedir. Dikilmesi gerekmektedir. Mizac ilminden de bahsedilmektedir. Peygamberimizden sağlık ile ilgili nasihatlarda bahsedilmektedir--1309 Hicri --Mektebi Sanayi Matbaası İstanbul --1180 Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm

  TLSold
 • Mükemmel Osmanlı Lügatı-Mükemmel Osmanlı Lügatı -- Ali Nazima ve Reşad Lügat --Osmanlıca--Osmanlı Dönemi yaldızlı osmanlı tuğralı ve hilalli bez cildindedir kondisyonu harikadır. İnşayı osmaniyede müstağmel arabi farisi kelimeleri,tağbirleri ve ıstılahatı havidir. --1319 Hicri --Hacı Hüseyin Efendi Matbaası İstanbul-- 999 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Mükemmel Osmanlı Lügatı-Mükemmel Osmanlı Lügatı -- Ali Nazima ve Reşad Lügat --Osmanlıca--Osmanlı Dönemi yaldızlı osmanlı tuğralı ve hilalli bez cildindedir kondisyonu harikadır. İnşayı osmaniyede müstağmel arabi farisi kelimeleri,tağbirleri ve ıstılahatı havidir. --1319 Hicri --Hacı Hüseyin Efendi Matbaası İstanbul-- 999 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  TLSold
 • Vesailül vusul ila şemail ür rasul NADİR-Vesailül vusul ila şemail ür rasul NADİR--Kādî Ebü’l-Mehâsin Yûsuf b. İsmâîl b. Yûsuf eş-Şâfiî en-Nebhânî (1849-1932)--Siyer Hakkındadır - Arapça--Nadir bir eserdir. İlk Baskıdır. Cildi sağlam kitap dağınıktır dikilip cilde yapıştırlması yeterlidir Dönemin bez mavi cildindedir. Başta Tirmizî’nin Şemâʾilü’n-nebeviyye’si olmak üzere çeşitli hadis kaynaklarına dayanılarak yazılmıştır. Abdullah b. Saîd Muhammed el-Lahcî eseri Müntehe’s-sûl ʿalâ Vesâʾili’l-vüṣûl adıyla şerhetmiştir (Beyrut 1419/1998).--1309 Hicri--Matbaatül edebiyye Beyrut --208 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Vesailül vusul ila şemail ür rasul NADİR-Vesailül vusul ila şemail ür rasul NADİR--Kādî Ebü’l-Mehâsin Yûsuf b. İsmâîl b. Yûsuf eş-Şâfiî en-Nebhânî (1849-1932)--Siyer Hakkındadır - Arapça--Nadir bir eserdir. İlk Baskıdır. Cildi sağlam kitap dağınıktır dikilip cilde yapıştırlması yeterlidir Dönemin bez mavi cildindedir. Başta Tirmizî’nin Şemâʾilü’n-nebeviyye’si olmak üzere çeşitli hadis kaynaklarına dayanılarak yazılmıştır. Abdullah b. Saîd Muhammed el-Lahcî eseri Müntehe’s-sûl ʿalâ Vesâʾili’l-vüṣûl adıyla şerhetmiştir (Beyrut 1419/1998).--1309 Hicri--Matbaatül edebiyye Beyrut --208 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  TLSold
 • Mülteka El Ebhur-İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549)Fıkıh Hakkında- Arapça - Dönemin bez cildindedir- Kudûrî’nin el-Muḫtaṣar’ı ile el-Muḫtâr, Kenzü’d-deḳāʾiḳ ve el-Viḳāye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî’nin en tanınmış eseridir. 17.000’den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteḳa’l-ebḥur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Molla Hüsrev’in Dürerü’l-ḥükkâm’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yarı resmî hukuk külliyatı niteliğini taşıyan eser birçok defa basılmış olup (meselâ İstanbul 1252, 1258, 1264, 1288; Bulak 1263; Bombay 1278) üzerine elliden fazla şerh yazılmıştır. I. M. d’Ohsson, Tableau général de l’Empire Othoman (Paris 1787-1820) adlı eserinde Osmanlı hukuk düzeniyle ilgili açıklamaları bu kitaba dayandırmıştır. -1270 Hicri -Amire Matbaası İstanbul -263 Syf. Tek Kitap - 16x21 cm

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Mülteka El Ebhur-İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549)Fıkıh Hakkında- Arapça - Dönemin bez cildindedir- Kudûrî’nin el-Muḫtaṣar’ı ile el-Muḫtâr, Kenzü’d-deḳāʾiḳ ve el-Viḳāye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî’nin en tanınmış eseridir. 17.000’den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteḳa’l-ebḥur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Molla Hüsrev’in Dürerü’l-ḥükkâm’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yarı resmî hukuk külliyatı niteliğini taşıyan eser birçok defa basılmış olup (meselâ İstanbul 1252, 1258, 1264, 1288; Bulak 1263; Bombay 1278) üzerine elliden fazla şerh yazılmıştır. I. M. d’Ohsson, Tableau général de l’Empire Othoman (Paris 1787-1820) adlı eserinde Osmanlı hukuk düzeniyle ilgili açıklamaları bu kitaba dayandırmıştır. -1270 Hicri -Amire Matbaası İstanbul -263 Syf. Tek Kitap - 16x21 cm

  TLSold
 • Dürri Yekta (metnidir) NADİR-Metni Dürri Yekta NADİR--İmamzade Esad Efendi
(ö. 1851)--Fıkıh hakkındadır--Osmanlıca--Ebru sıvama ciltlidir NADİR bir eserdir. Dürr-i Yektâ. Hanefî fıkhında sahih kabul edilen görüşlerden derlenerek kaleme alınan Türkçe bir ilmihal olup çeşitli baskıları yapılmıştır bu baskı ise 1257 didir ve bilinmemektedir. (meselâ İstanbul 1243, 1256, 1260, 1284, 1288, 1294, 1306, 1308, 1318, 1328, 1339). Rüşdiye mekteplerinde ders kitabı olarak okutulan eser, sonradan üzerinde bazı düzeltmeler yapılarak Musahhah Dürr-i Yektâ adıyla da basılmıştır (İstanbul 1313, 1316, 1318, 1321, 1329).--1257 Hicri --Matbaatü darus saltanatı seniyye İstanbul --79 Syf. Tek Kitap -- 14x19 cm

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Dürri Yekta (metnidir) NADİR-Metni Dürri Yekta NADİR--İmamzade Esad Efendi (ö. 1851)--Fıkıh hakkındadır--Osmanlıca--Ebru sıvama ciltlidir NADİR bir eserdir. Dürr-i Yektâ. Hanefî fıkhında sahih kabul edilen görüşlerden derlenerek kaleme alınan Türkçe bir ilmihal olup çeşitli baskıları yapılmıştır bu baskı ise 1257 didir ve bilinmemektedir. (meselâ İstanbul 1243, 1256, 1260, 1284, 1288, 1294, 1306, 1308, 1318, 1328, 1339). Rüşdiye mekteplerinde ders kitabı olarak okutulan eser, sonradan üzerinde bazı düzeltmeler yapılarak Musahhah Dürr-i Yektâ adıyla da basılmıştır (İstanbul 1313, 1316, 1318, 1321, 1329).--1257 Hicri --Matbaatü darus saltanatı seniyye İstanbul --79 Syf. Tek Kitap -- 14x19 cm

  TLSold
 • Mevlüdü Nebi (Vesîletü’n-necât) olan meşhur eseri.-Mevlüdü Nebi (Vesîletü’n-necât) olan meşhur eseri--Süleyman Çelebi (ö. 825/1422)--Edebiyat --Osmanlıca--Yaldızlı baskı .Dönemin sırtı bez karton cildlidir. Efendimizin veladetine dair nazım eserdir-- 1311 Hicri --litografya İstanbul - 48 Syf. Tek Kitap -- 18x23 cm

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Mevlüdü Nebi (Vesîletü’n-necât) olan meşhur eseri.-Mevlüdü Nebi (Vesîletü’n-necât) olan meşhur eseri--Süleyman Çelebi (ö. 825/1422)--Edebiyat --Osmanlıca--Yaldızlı baskı .Dönemin sırtı bez karton cildlidir. Efendimizin veladetine dair nazım eserdir-- 1311 Hicri --litografya İstanbul - 48 Syf. Tek Kitap -- 18x23 cm

  TLSold
 • Elmirati fittarih veş şerai NADİR-Elmirati fittarih veş şerai--Salâhaddîn Emevî Külliye-i İslâmiyyesi” ve Suriye Evkâf Müdürü olan Mehmet Cemil Behim--Tarih hakkında--Arapça--Bol resimli Dönemin karton cildindedir . Dikilmesi gerekir. 1339 Hicri --Beyrut Matbaası --277 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Elmirati fittarih veş şerai NADİR-Elmirati fittarih veş şerai--Salâhaddîn Emevî Külliye-i İslâmiyyesi” ve Suriye Evkâf Müdürü olan Mehmet Cemil Behim--Tarih hakkında--Arapça--Bol resimli Dönemin karton cildindedir . Dikilmesi gerekir. 1339 Hicri --Beyrut Matbaası --277 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  TLSold
 • Necmi Atik Celi Sülüs, Yaldız Hat Levha-"لا إله إلا الله محمد رسول الله" "Allahdan başka ilah yoktur,Muhammed onun kulu ve elçisidir."    Hattat: Necmi Atik   Tezhib : Hilal Erkaya    İç Ölçü; 38x59 cm Dış Ölçü ; 45,5x66,5 cm dir.   Tarih:1444 Hicri--   HATTAT HAKKINDA ; https://www.ketebe.org/sanatkar/necmi-atik-7003

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Necmi Atik Celi Sülüs, Yaldız Hat Levha-"لا إله إلا الله محمد رسول الله" "Allahdan başka ilah yoktur,Muhammed onun kulu ve elçisidir." Hattat: Necmi Atik Tezhib : Hilal Erkaya İç Ölçü; 38x59 cm Dış Ölçü ; 45,5x66,5 cm dir. Tarih:1444 Hicri-- HATTAT HAKKINDA ; https://www.ketebe.org/sanatkar/necmi-atik-7003

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu Talik Hat Levha-"بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم" "Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla"    Hattat: Ali Hüsrevoğlu    İç Ölçü; 35x50 cm Dış Ölçü ; 51x68 cm dir.  Tarih:1425 Hicri    HATTAT HAKKINDA ; https://www.ketebe.org/sanatkar/ali-husrevoglu-3782

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Ali Hüsrevoğlu Talik Hat Levha-"بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم" "Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla" Hattat: Ali Hüsrevoğlu İç Ölçü; 35x50 cm Dış Ölçü ; 51x68 cm dir. Tarih:1425 Hicri HATTAT HAKKINDA ; https://www.ketebe.org/sanatkar/ali-husrevoglu-3782

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu Sülüs Hat Levha-"احد احد "  "Tektir Tek (Allah)"    Hattat: Ali Hüsrevoğlu    İç Ölçü; 23x40 cm  Dış Ölçü ; 55x73 cm dir. Tarih:1432 Hicri -- HATTAT HAKKINDA ; https://www.ketebe.org/sanatkar/ali-husrevoglu-3782

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Ali Hüsrevoğlu Sülüs Hat Levha-"احد احد " "Tektir Tek (Allah)" Hattat: Ali Hüsrevoğlu İç Ölçü; 23x40 cm Dış Ölçü ; 55x73 cm dir. Tarih:1432 Hicri -- HATTAT HAKKINDA ; https://www.ketebe.org/sanatkar/ali-husrevoglu-3782

  TLSold
 • Ali Haydar Çetintürk Celi Sülüs, Yaldız Hat Levha -"اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذٖي خَلَقَۚ ﴿١﴾
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ ﴿٢﴾
اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ ﴿٣﴾
اَلَّذٖي عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ ﴿٤﴾
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْؕ ﴿٥﴾"   (Alak Suresi 1-5 Ayet)    "﴾1﴿ Yaratan rabbinin adıyla oku!
﴾2﴿ O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır.
﴾3-5﴿ Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir."   Hattat: Ali Haydar Çetintürk   Tezhib: Hilal Erkaya     İç Ölçü:53x53 cm     Dış Ölçü : 77x77 cm    Tarih: 1444 Hicri --HATTAT HAKKINDA ; https://www.ketebe.org/sanatkar/ali-haydar-cetinturk-7080

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Ali Haydar Çetintürk Celi Sülüs, Yaldız Hat Levha -"اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذٖي خَلَقَۚ ﴿١﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ ﴿٢﴾ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ ﴿٣﴾ اَلَّذٖي عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْؕ ﴿٥﴾" (Alak Suresi 1-5 Ayet) "﴾1﴿ Yaratan rabbinin adıyla oku! ﴾2﴿ O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır. ﴾3-5﴿ Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir." Hattat: Ali Haydar Çetintürk Tezhib: Hilal Erkaya İç Ölçü:53x53 cm Dış Ölçü : 77x77 cm Tarih: 1444 Hicri --HATTAT HAKKINDA ; https://www.ketebe.org/sanatkar/ali-haydar-cetinturk-7080

  TLSold
 • Altan Yılmaz Talik Hat Levha-"الا بذكر الله تطمئن القلوب " (Ra'd Suresi -28 . Ayet)   "Kalpler ancak Allah'ı anmak ile huzur bulur "  'Hattat: Altan Yılmaz Tezhib: Özlem Hasbal Şahin   İç Ölçü; 53x45 cm   Dış Ölçü; 76x49 cm. Tarih: 1440 Hicri--   HATTAT HAKKINDA ; 1965 yılında Karabük’te doğdu. Turizm İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli sektörlerde yöneticilik yaptı. 2015 yılında emekli oldu. 2011 yılında üstat Tahsin Kurt ile başladığı Hüsn-i Hat sanatının Talik dalında icazetini aldı. Halen üstat Tahsin Kurt ile çalışmalarını sürdürmekte ve aynı zamanda hem İstanbul'da, hem de Kastamonu'da Hüsn-i Hat hocalığı yapmaktadır. Aynı zamanda Türk Sanat müziği ile ilgilenmekte ve Ney üflemektedir. 
Bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 
Katıldığı Sergiler
-Yeditepe bianeli, Nur-i Dide, İstanbul 2018
-Anadolu’nun Sanatları, Altunizade Kültür Merkezi, İstanbul 2018
-Sadırdan Satıra, Ankara Sanat Galerisi, Ankara 2018-
Eyüp belediyesi dönem sonu sergisi, İstanbul 2019 - 2020 - 2021 - 2022

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Altan Yılmaz Talik Hat Levha-"الا بذكر الله تطمئن القلوب " (Ra'd Suresi -28 . Ayet) "Kalpler ancak Allah'ı anmak ile huzur bulur " 'Hattat: Altan Yılmaz Tezhib: Özlem Hasbal Şahin İç Ölçü; 53x45 cm Dış Ölçü; 76x49 cm. Tarih: 1440 Hicri-- HATTAT HAKKINDA ; 1965 yılında Karabük’te doğdu. Turizm İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli sektörlerde yöneticilik yaptı. 2015 yılında emekli oldu. 2011 yılında üstat Tahsin Kurt ile başladığı Hüsn-i Hat sanatının Talik dalında icazetini aldı. Halen üstat Tahsin Kurt ile çalışmalarını sürdürmekte ve aynı zamanda hem İstanbul'da, hem de Kastamonu'da Hüsn-i Hat hocalığı yapmaktadır. Aynı zamanda Türk Sanat müziği ile ilgilenmekte ve Ney üflemektedir. Bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Katıldığı Sergiler -Yeditepe bianeli, Nur-i Dide, İstanbul 2018 -Anadolu’nun Sanatları, Altunizade Kültür Merkezi, İstanbul 2018 -Sadırdan Satıra, Ankara Sanat Galerisi, Ankara 2018- Eyüp belediyesi dönem sonu sergisi, İstanbul 2019 - 2020 - 2021 - 2022

  TLSold
 • Altan Yılmaz Talik Hat Levha-"'اللهم اشرح صدرى للايمان والاسلام"  "Allah'ım, İman ve İslam ile göğsüme genişlik ver "  'Hattat: Altan Yılmaz    Tezhib: Seval Birgül Şen    İç Ölçü; 53x40 cm   Dış Ölçü; 67,5x53,5 cm.  Tarih:1442 Hicri  HATTAT HAKKINDA ; 1965 yılında Karabük’te doğdu. Turizm İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli sektörlerde yöneticilik yaptı. 2015 yılında emekli oldu. 2011 yılında üstat Tahsin Kurt ile başladığı Hüsn-i Hat sanatının Talik dalında icazetini aldı. Halen üstat Tahsin Kurt ile çalışmalarını sürdürmekte ve aynı zamanda hem İstanbul'da, hem de Kastamonu'da Hüsn-i Hat hocalığı yapmaktadır. Aynı zamanda Türk Sanat müziği ile ilgilenmekte ve Ney üflemektedir. 
Bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 
Katıldığı Sergiler
-Yeditepe bianeli, Nur-i Dide, İstanbul 2018
-Anadolu’nun Sanatları, Altunizade Kültür Merkezi, İstanbul 2018
-Sadırdan Satıra, Ankara Sanat Galerisi, Ankara 2018-
Eyüp belediyesi dönem sonu sergisi, İstanbul 2019 - 2020 - 2021 - 2022

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Altan Yılmaz Talik Hat Levha-"'اللهم اشرح صدرى للايمان والاسلام" "Allah'ım, İman ve İslam ile göğsüme genişlik ver " 'Hattat: Altan Yılmaz Tezhib: Seval Birgül Şen İç Ölçü; 53x40 cm Dış Ölçü; 67,5x53,5 cm. Tarih:1442 Hicri HATTAT HAKKINDA ; 1965 yılında Karabük’te doğdu. Turizm İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli sektörlerde yöneticilik yaptı. 2015 yılında emekli oldu. 2011 yılında üstat Tahsin Kurt ile başladığı Hüsn-i Hat sanatının Talik dalında icazetini aldı. Halen üstat Tahsin Kurt ile çalışmalarını sürdürmekte ve aynı zamanda hem İstanbul'da, hem de Kastamonu'da Hüsn-i Hat hocalığı yapmaktadır. Aynı zamanda Türk Sanat müziği ile ilgilenmekte ve Ney üflemektedir. Bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Katıldığı Sergiler -Yeditepe bianeli, Nur-i Dide, İstanbul 2018 -Anadolu’nun Sanatları, Altunizade Kültür Merkezi, İstanbul 2018 -Sadırdan Satıra, Ankara Sanat Galerisi, Ankara 2018- Eyüp belediyesi dönem sonu sergisi, İstanbul 2019 - 2020 - 2021 - 2022

  TLSold
 • Mustafa Bekir Pekten Nesih Hat Levha-"إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "  "Gerçekten o; Süleyman'dandır ve gerçekten o; Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyladır." Neml Suresi 30. Ayet   Hattat: Mustafa Bekir Pekten (Halim Özyazıcı Talebesi)    İç Ölçü; 21x38 cm  Dış Ölçü ; 31x49 cm dir. Tarih:1375 Hicri    HATTAT HAKKINDA ; https://www.ketebe.org/sanatkar/mustafa-bekir-pekten-659

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Mustafa Bekir Pekten Nesih Hat Levha-"إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " "Gerçekten o; Süleyman'dandır ve gerçekten o; Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyladır." Neml Suresi 30. Ayet Hattat: Mustafa Bekir Pekten (Halim Özyazıcı Talebesi) İç Ölçü; 21x38 cm Dış Ölçü ; 31x49 cm dir. Tarih:1375 Hicri HATTAT HAKKINDA ; https://www.ketebe.org/sanatkar/mustafa-bekir-pekten-659

  TLSold
 • Osmanlıca Tefsirli Kuranı Kerim Hasan Rıza Hattıyla---Osmanlıca Tefsirli Kuranı Kerim Hasan Rıza Hattıyla--Tefsir Hakkında - Arapça-Osmanlıca--Modern baskılı mukavvalı cildindedir. 1323 hicri--Bahriye Matbaası--620 Syf. Tek Kitap -- 16x24 cm

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Osmanlıca Tefsirli Kuranı Kerim Hasan Rıza Hattıyla---Osmanlıca Tefsirli Kuranı Kerim Hasan Rıza Hattıyla--Tefsir Hakkında - Arapça-Osmanlıca--Modern baskılı mukavvalı cildindedir. 1323 hicri--Bahriye Matbaası--620 Syf. Tek Kitap -- 16x24 cm

  TLSold
 • Er-Risaletü'l-mevsume Bedretü'l-meali fî Tercümeti'l-la ali NADİRR-Er-Risaletü'l-mevsume Bedretü'l-meali fî Tercümeti'l-la ali--Çvr: Ali GalipHz Ali Hakkında--Osmanlıca--Cild yapılması gerekir eksiği yoktur . 'Hz Ali Efendimizin Hikmetli sözlerinin tercümesine havidir. 1315 Hicri--Amira Matbaası İstanbul - 97 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Er-Risaletü'l-mevsume Bedretü'l-meali fî Tercümeti'l-la ali NADİRR-Er-Risaletü'l-mevsume Bedretü'l-meali fî Tercümeti'l-la ali--Çvr: Ali GalipHz Ali Hakkında--Osmanlıca--Cild yapılması gerekir eksiği yoktur . 'Hz Ali Efendimizin Hikmetli sözlerinin tercümesine havidir. 1315 Hicri--Amira Matbaası İstanbul - 97 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  TLSold
 • Kurban Risalesi-Kurban Risalesi--Kastamonu ulemasından evliya efendi--Fıkıh hakkındadır--Osmanlıca--Sırtı bez mukavvalı cildindedir. 1310 Hicri --Balçıklı Ziya Efendi matbaası İstanbul - 32 Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Kurban Risalesi-Kurban Risalesi--Kastamonu ulemasından evliya efendi--Fıkıh hakkındadır--Osmanlıca--Sırtı bez mukavvalı cildindedir. 1310 Hicri --Balçıklı Ziya Efendi matbaası İstanbul - 32 Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm.

  TLSold
 • Umdetül Hallan Fi İzahi Zübdetül İrfan(Seyyid sun'ullah zekai el caliyyi Hattı)-Umdetül Hallan Fi İzahi Zübdetül İrfan(Seyyid sun'ullah zekai el caliyyi Hattı)--Şeyh hamid bin abdülfettah palovi Çvr (ebu'l akif muhammed emin abdullahefendiz)--Kıraat Hakkında--Osmanlıca--Dönemin cildindedir . Dikilip cilde takılması gerekir eksiği yoktur. Seyyid sun'ullah zekai el caliyyi Hattı ile kaleme alınmıştır.1270 Hicri --Matbaatü alayü'l istihkam İstanbul--527 Syf. Tek Kitap -- 14x21 cm.

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Umdetül Hallan Fi İzahi Zübdetül İrfan(Seyyid sun'ullah zekai el caliyyi Hattı)-Umdetül Hallan Fi İzahi Zübdetül İrfan(Seyyid sun'ullah zekai el caliyyi Hattı)--Şeyh hamid bin abdülfettah palovi Çvr (ebu'l akif muhammed emin abdullahefendiz)--Kıraat Hakkında--Osmanlıca--Dönemin cildindedir . Dikilip cilde takılması gerekir eksiği yoktur. Seyyid sun'ullah zekai el caliyyi Hattı ile kaleme alınmıştır.1270 Hicri --Matbaatü alayü'l istihkam İstanbul--527 Syf. Tek Kitap -- 14x21 cm.

  TLSold
 • Muhtasar Ravdür Reyyahin fi Menakibis Salihin NADİR-Muhtasar Ravdür Reyyahin fi Menakibis Salihin--Ebu Muhammed Afifüddin Abdullah b. Esad b. Ali b. Süleyman El Yemeni El Yafii --Tasavvuf--Arapça--Sırtı bez cildlidir. Kādiriyye tarikatının Yâfiiyye kolunun kurucusu. Tasavvuf büyüklerinin menkıbelerini ve şiirlerini içermektedir. --1315 Hicri --Alemiyye matbaası Mısır--112 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Muhtasar Ravdür Reyyahin fi Menakibis Salihin NADİR-Muhtasar Ravdür Reyyahin fi Menakibis Salihin--Ebu Muhammed Afifüddin Abdullah b. Esad b. Ali b. Süleyman El Yemeni El Yafii --Tasavvuf--Arapça--Sırtı bez cildlidir. Kādiriyye tarikatının Yâfiiyye kolunun kurucusu. Tasavvuf büyüklerinin menkıbelerini ve şiirlerini içermektedir. --1315 Hicri --Alemiyye matbaası Mısır--112 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  TLSold
 • Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskicizâde-Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskicizâde--İmam Birgivi (Çvr:Eskicizade) - Tecvid Hakkında--Osmanlıca--Orijinal dönemin deri cildindedir. İmam birgivinin Dürrü yetim adlı eserinin eskicizade tarafından yapılan tercümesidir. Tecvid İlmi Hakkındadır. -- 1253 Hicri--Amire Matbaası İstanbul -89 Syf. Tek Kitap -- 15x21 cm

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskicizâde-Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskicizâde--İmam Birgivi (Çvr:Eskicizade) - Tecvid Hakkında--Osmanlıca--Orijinal dönemin deri cildindedir. İmam birgivinin Dürrü yetim adlı eserinin eskicizade tarafından yapılan tercümesidir. Tecvid İlmi Hakkındadır. -- 1253 Hicri--Amire Matbaası İstanbul -89 Syf. Tek Kitap -- 15x21 cm

  TLSold
 • Ehl-i Sünnet Mezhebi Üzere İmanı Beyan İman Risalesidir. Hattat arif çelebi hattıyla-1-Ehl-i Sünnet Mezhebi Üzere İmanı Beyan İman Risalesi 2-Mağfiret Vasıyyet Risalesi 3-avratül müslimini hıfzıyye risalesi 4-İddet risalesi-5-Cihad risalesi--Mehmed Emin Bin Hasan Ofi--Akaid Hakkında - Osmanlıca--Modern sırtı bez cildindedir. Hattat arif çelebi hattıyla- 1327 Hicri --24+36+23+24+23 Syf. Tek Kitap -- 14x21 cm.

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Ehl-i Sünnet Mezhebi Üzere İmanı Beyan İman Risalesidir. Hattat arif çelebi hattıyla-1-Ehl-i Sünnet Mezhebi Üzere İmanı Beyan İman Risalesi 2-Mağfiret Vasıyyet Risalesi 3-avratül müslimini hıfzıyye risalesi 4-İddet risalesi-5-Cihad risalesi--Mehmed Emin Bin Hasan Ofi--Akaid Hakkında - Osmanlıca--Modern sırtı bez cildindedir. Hattat arif çelebi hattıyla- 1327 Hicri --24+36+23+24+23 Syf. Tek Kitap -- 14x21 cm.

  TLSold
 • Kitabün Necat-Kitabün Necat--İsmail Hakkı Bursevi--Tasavvuf Hakkında--Osmanlıca--Kitâbü’n-Necât. Şam’da kaleme alınan eserde tarikat, mârifet, hakikat, vahdet, Allah’ın sübûtî sıfatları, dört büyük melek, bazı büyük peygamberler, Hulefâ-yi Râşidîn, dört mezhep imamı, keramet, kabir ve kıyamet ahvâli, cennet ve cehennem gibi konular üzerinde durulmuştur (İstanbul 1290).1290 Hicri --Muharrem Efendi Matbaası İstanbul --294 Syf. Tek Kitap -- 16x23 cm

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Kitabün Necat-Kitabün Necat--İsmail Hakkı Bursevi--Tasavvuf Hakkında--Osmanlıca--Kitâbü’n-Necât. Şam’da kaleme alınan eserde tarikat, mârifet, hakikat, vahdet, Allah’ın sübûtî sıfatları, dört büyük melek, bazı büyük peygamberler, Hulefâ-yi Râşidîn, dört mezhep imamı, keramet, kabir ve kıyamet ahvâli, cennet ve cehennem gibi konular üzerinde durulmuştur (İstanbul 1290).1290 Hicri --Muharrem Efendi Matbaası İstanbul --294 Syf. Tek Kitap -- 16x23 cm

  TLSold
 • Halebi Sağir Tercümesi Babadağı-Halebi Sağir Tercümesi Babadağı--İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549) ÇVR: İbrahim bin Abdullah İbni İbrahim Babadağı Fıkıh hakkındadır--Osmanlıca--Sırtı İşlemeli deri cildlidir . Cildinden ayrıktır. Muḫtaṣaru Ġunyeti’l-mütemellî. Ḥalebî ṣaġīr adıyla bilinir. Birçok baskısı gerçekleştirilen eserin (İstanbul 1242, 1268, 1286, 1312, 1316, 1317; Lahor 1889) Güzelhisârî tarafından Ḥilyetü’n-nâcî adıyla yapılan hâşiyesi defalarca basılmıştır. Kitap İbrâhim Babadâğî (Kazan 1860) ve Hasan Ege (İstanbul 1970) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.1260 Hicri --Amire Matbaası İstanbul -361 Syf. Tek Kitap -- 14x21 cm

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Halebi Sağir Tercümesi Babadağı-Halebi Sağir Tercümesi Babadağı--İbrâhîm b. Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî (ö. 956/1549) ÇVR: İbrahim bin Abdullah İbni İbrahim Babadağı Fıkıh hakkındadır--Osmanlıca--Sırtı İşlemeli deri cildlidir . Cildinden ayrıktır. Muḫtaṣaru Ġunyeti’l-mütemellî. Ḥalebî ṣaġīr adıyla bilinir. Birçok baskısı gerçekleştirilen eserin (İstanbul 1242, 1268, 1286, 1312, 1316, 1317; Lahor 1889) Güzelhisârî tarafından Ḥilyetü’n-nâcî adıyla yapılan hâşiyesi defalarca basılmıştır. Kitap İbrâhim Babadâğî (Kazan 1860) ve Hasan Ege (İstanbul 1970) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.1260 Hicri --Amire Matbaası İstanbul -361 Syf. Tek Kitap -- 14x21 cm

  TLSold
 • Metâliu’n-nücûm 1. Cild---Metâliu’n-nücûm--Hersekli Mehmed Kâmil--Siyer--Osmanlıca--Sırtı işlemeli deri cildindedir. 2. cild yoktur. Sahâbîlerin hal tercümesini ihtiva eden bu eserin telif sebebi olarak Türkçe’de bu tür kitapların bulunmayışı gösterilmiştir (Meṭâliʿu’n-nücûm, I, 30). Eser alfabetik olmakla birlikte önce Hz. Hasan ile Hüseyin ve aşere-i mübeşşerenin, ardından diğer ashabın hayat ve faziletlerini konu almaktadır. Kitabın yayımlanan ilk iki cildi, isimleri elif harfiyle başlayan sahâbîlerin biyografilerini içine almaktadır (Šabanović, s. 601). Müellif tarafından beş cilt olarak düşünülen eserin geri kalan üç cildinin tamamlanıp tamamlanmadığı bilinmemektedir. Kitabın hazırlanması esnasında çeşitli Arapça kaynaklara başvurulmuş olmakla birlikte başlıca kaynak İbnü’l-Esîr’in Üsdü’l-ġābe fî maʿrifeti’ṣ-ṣaḥâbe adlı eseridir.--1307 Hicri --Mahmud Bey Matbaası İstanbul -482 Syf. Tek Kitap -- 14x20cm

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Metâliu’n-nücûm 1. Cild---Metâliu’n-nücûm--Hersekli Mehmed Kâmil--Siyer--Osmanlıca--Sırtı işlemeli deri cildindedir. 2. cild yoktur. Sahâbîlerin hal tercümesini ihtiva eden bu eserin telif sebebi olarak Türkçe’de bu tür kitapların bulunmayışı gösterilmiştir (Meṭâliʿu’n-nücûm, I, 30). Eser alfabetik olmakla birlikte önce Hz. Hasan ile Hüseyin ve aşere-i mübeşşerenin, ardından diğer ashabın hayat ve faziletlerini konu almaktadır. Kitabın yayımlanan ilk iki cildi, isimleri elif harfiyle başlayan sahâbîlerin biyografilerini içine almaktadır (Šabanović, s. 601). Müellif tarafından beş cilt olarak düşünülen eserin geri kalan üç cildinin tamamlanıp tamamlanmadığı bilinmemektedir. Kitabın hazırlanması esnasında çeşitli Arapça kaynaklara başvurulmuş olmakla birlikte başlıca kaynak İbnü’l-Esîr’in Üsdü’l-ġābe fî maʿrifeti’ṣ-ṣaḥâbe adlı eseridir.--1307 Hicri --Mahmud Bey Matbaası İstanbul -482 Syf. Tek Kitap -- 14x20cm

  TLSold
 • Tercüme-i Şerif Türkçe Kuranı Kerim -Tercüme-i Şerif Türkçe Kuranı Kerim --Semih Lütfi--Tefsir Hakkında - Osmanlıca--Dönemin cildinde olup dağınıktır lakin eksik yoktur. 1344 Hicri --Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 771 Syf. Tek Kitap -- 14x20cm

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Tercüme-i Şerif Türkçe Kuranı Kerim -Tercüme-i Şerif Türkçe Kuranı Kerim --Semih Lütfi--Tefsir Hakkında - Osmanlıca--Dönemin cildinde olup dağınıktır lakin eksik yoktur. 1344 Hicri --Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 771 Syf. Tek Kitap -- 14x20cm

  TLSold
 • 1-Debistanı Farisi (Habib Efendi) 2- Usulu Farisi(Feyzi) NADİR-1-Debistanı Farisi (Habib Efendi) 2- Usulu Farisi(Feyzi)1-Habib Efendi
(1835-1894) 2-Feyzi Efendi--Farsça Gramer Hakkında--Farsça--Farsça üzerine iki eser tek kitaptadır. Cildi Yoktur. 1308 ve 1307 Hicri --Mahmud Bey ve şirketi mürettibiyye asaduryan Matbaası İstanbul - 136+112 Syf. Tek Kitap -- 14x20cm

  Lot No: 49

  Lot: 49

  1-Debistanı Farisi (Habib Efendi) 2- Usulu Farisi(Feyzi) NADİR-1-Debistanı Farisi (Habib Efendi) 2- Usulu Farisi(Feyzi)1-Habib Efendi (1835-1894) 2-Feyzi Efendi--Farsça Gramer Hakkında--Farsça--Farsça üzerine iki eser tek kitaptadır. Cildi Yoktur. 1308 ve 1307 Hicri --Mahmud Bey ve şirketi mürettibiyye asaduryan Matbaası İstanbul - 136+112 Syf. Tek Kitap -- 14x20cm

  TLSold
 • Düstur sahn -Düstur sahn --Farsça Gramer Hakkında--Farsça--Farsça Bir eserdir. Eser hakkında Bilgi bulunamamıştır. 1289 Hicri--İzzet Efendi Matbaası İstanbul--178 Syf. Tek Kitap -- 14x20cm

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Düstur sahn -Düstur sahn --Farsça Gramer Hakkında--Farsça--Farsça Bir eserdir. Eser hakkında Bilgi bulunamamıştır. 1289 Hicri--İzzet Efendi Matbaası İstanbul--178 Syf. Tek Kitap -- 14x20cm

  TLSold
 • Metâliu’n-nücûm Takım---Metâliu’n-nücûm--Hersekli Mehmed Kâmil--Siyer--Osmanlıca--Sırtı işlemeli deri cildindedir. Sahâbîlerin hal tercümesini ihtiva eden bu eserin telif sebebi olarak Türkçe’de bu tür kitapların bulunmayışı gösterilmiştir (Meṭâliʿu’n-nücûm, I, 30). Eser alfabetik olmakla birlikte önce Hz. Hasan ile Hüseyin ve aşere-i mübeşşerenin, ardından diğer ashabın hayat ve faziletlerini konu almaktadır. Kitabın yayımlanan ilk iki cildi, isimleri elif harfiyle başlayan sahâbîlerin biyografilerini içine almaktadır (Šabanović, s. 601). Müellif tarafından beş cilt olarak düşünülen eserin geri kalan üç cildinin tamamlanıp tamamlanmadığı bilinmemektedir. Kitabın hazırlanması esnasında çeşitli Arapça kaynaklara başvurulmuş olmakla birlikte başlıca kaynak İbnü’l-Esîr’in Üsdü’l-ġābe fî maʿrifeti’ṣ-ṣaḥâbe adlı eseridir.--1307 Hicri --Mahmud Bey Matbaası İstanbul -482+471 Syf. 2 cild Tek Kitap -- 14x20cm

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Metâliu’n-nücûm Takım---Metâliu’n-nücûm--Hersekli Mehmed Kâmil--Siyer--Osmanlıca--Sırtı işlemeli deri cildindedir. Sahâbîlerin hal tercümesini ihtiva eden bu eserin telif sebebi olarak Türkçe’de bu tür kitapların bulunmayışı gösterilmiştir (Meṭâliʿu’n-nücûm, I, 30). Eser alfabetik olmakla birlikte önce Hz. Hasan ile Hüseyin ve aşere-i mübeşşerenin, ardından diğer ashabın hayat ve faziletlerini konu almaktadır. Kitabın yayımlanan ilk iki cildi, isimleri elif harfiyle başlayan sahâbîlerin biyografilerini içine almaktadır (Šabanović, s. 601). Müellif tarafından beş cilt olarak düşünülen eserin geri kalan üç cildinin tamamlanıp tamamlanmadığı bilinmemektedir. Kitabın hazırlanması esnasında çeşitli Arapça kaynaklara başvurulmuş olmakla birlikte başlıca kaynak İbnü’l-Esîr’in Üsdü’l-ġābe fî maʿrifeti’ṣ-ṣaḥâbe adlı eseridir.--1307 Hicri --Mahmud Bey Matbaası İstanbul -482+471 Syf. 2 cild Tek Kitap -- 14x20cm

  TLSold
 • Talikat-TalikatEbü’l-Behâ Ziyâüddîn Hâlid b. Ahmed b. Hüseyn eş-Şehrezûrî el-Kürdî (ö. 1242/1827)--Kelam İlmi Hakkındadır --Arapça--Orijinal dönemin deri cildindedir.Kapaklardan bir kopmak üzeredir.135 ve143 nolu sayfalarda haşiye kısımları yoktur. Hayalinin eseri üzerine Seyelkutinin haşiyesine Mevlana Halidin haşiyesidir. Kaynak bir eserdir. 1259 Hicri--Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 147 Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Talikat-TalikatEbü’l-Behâ Ziyâüddîn Hâlid b. Ahmed b. Hüseyn eş-Şehrezûrî el-Kürdî (ö. 1242/1827)--Kelam İlmi Hakkındadır --Arapça--Orijinal dönemin deri cildindedir.Kapaklardan bir kopmak üzeredir.135 ve143 nolu sayfalarda haşiye kısımları yoktur. Hayalinin eseri üzerine Seyelkutinin haşiyesine Mevlana Halidin haşiyesidir. Kaynak bir eserdir. 1259 Hicri--Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 147 Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm

  TLSold
 • Tercüme-i :Silvan-ı Muta'-Tercüme-i :Silvan-ı Muta'--İbni Zafer (Çvr Mir Abdullah Rafet El Hüseyni)--Arap Edebiyatı Hakkında--Osmanlıca--Dönemin sırtı yaldızlı deri cildindedir. 'Emevîler devrinde diğer edebiyatlarla başlayan temas sonunda hikâye türüne ait motifler taşıyan bazı eserler Arap edebiyatına girmeye başlamıştır. Bunlardan, çeviri yoluyla Farsça’dan Arap edebiyatına girmiş olan Hint kökenli Kelîle ve Dimne daha sonra birçok hikâye yazarının dikkatini çekmiş; muhtevalarında felsefî konular yer alan ve bazıları manzum olan eṣ-Ṣâdıḥ ve’l-bâġım (İbnü’l-Hebbâriyye, ö. 509/1115), Fâkihetü’l-ḫulefâʾ (İbn Arabşah), el-İnsân ve’l-ḥayevân (İhvân-ı Safâ), Sülvânü’l-muṭâʿ fî ʿudvâni’l-etbâʿ (İbn Zafer) ve Ḥikâyetü Ebi’l-Ḳāsım el-Baġdâdî gibi eserler kaleme alınmıştır.--1285 Hicri --Hacı mehmed salih matbaası İstanbul--276 Syf. Tek Kitap -- 15x23 cm

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Tercüme-i :Silvan-ı Muta'-Tercüme-i :Silvan-ı Muta'--İbni Zafer (Çvr Mir Abdullah Rafet El Hüseyni)--Arap Edebiyatı Hakkında--Osmanlıca--Dönemin sırtı yaldızlı deri cildindedir. 'Emevîler devrinde diğer edebiyatlarla başlayan temas sonunda hikâye türüne ait motifler taşıyan bazı eserler Arap edebiyatına girmeye başlamıştır. Bunlardan, çeviri yoluyla Farsça’dan Arap edebiyatına girmiş olan Hint kökenli Kelîle ve Dimne daha sonra birçok hikâye yazarının dikkatini çekmiş; muhtevalarında felsefî konular yer alan ve bazıları manzum olan eṣ-Ṣâdıḥ ve’l-bâġım (İbnü’l-Hebbâriyye, ö. 509/1115), Fâkihetü’l-ḫulefâʾ (İbn Arabşah), el-İnsân ve’l-ḥayevân (İhvân-ı Safâ), Sülvânü’l-muṭâʿ fî ʿudvâni’l-etbâʿ (İbn Zafer) ve Ḥikâyetü Ebi’l-Ḳāsım el-Baġdâdî gibi eserler kaleme alınmıştır.--1285 Hicri --Hacı mehmed salih matbaası İstanbul--276 Syf. Tek Kitap -- 15x23 cm

  TLSold
 • Felsefe-i Ula -Felsefe-i Ula M. Şemseddin [Günaltay]--Felsefe Hakkındadır. --Osmanlıca--Modern yaldızlı bez cildindedir. M. Şemsettin Günaltay’ın (ö. 1961) Allah’ın varlığını ispat için kullanılan çeşitli delillerle ruh konusundaki muhtelif nazariyelere dair eseri.--1341 Hicri --Evkaf-ı İslâmiye Matbaası İstanbul --552 Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm cm

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Felsefe-i Ula -Felsefe-i Ula M. Şemseddin [Günaltay]--Felsefe Hakkındadır. --Osmanlıca--Modern yaldızlı bez cildindedir. M. Şemsettin Günaltay’ın (ö. 1961) Allah’ın varlığını ispat için kullanılan çeşitli delillerle ruh konusundaki muhtelif nazariyelere dair eseri.--1341 Hicri --Evkaf-ı İslâmiye Matbaası İstanbul --552 Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm cm

  TLSold
 • Tuhfe-i Uşşakiyye-Tuhfe-i Uşşakiyye--Abdullah salahaddin Uşşaki (Çvr; Kasımpaşada yahya kethuda zaviyesi postnişini manisalı Kadızade Abdurrahman Sami Niyazi --Tasavvuf Hakkında--Osmanlıca--Dönemin karton kapağındadır. Hüsameddin Uşşaki k.s. Mensub olan tarikatı aliyyei uşşakiyenin usulu ve adabı beyanındadır. --1344 Hicri --48 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Tuhfe-i Uşşakiyye-Tuhfe-i Uşşakiyye--Abdullah salahaddin Uşşaki (Çvr; Kasımpaşada yahya kethuda zaviyesi postnişini manisalı Kadızade Abdurrahman Sami Niyazi --Tasavvuf Hakkında--Osmanlıca--Dönemin karton kapağındadır. Hüsameddin Uşşaki k.s. Mensub olan tarikatı aliyyei uşşakiyenin usulu ve adabı beyanındadır. --1344 Hicri --48 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  TLSold
 • İstanbul Asarı Atika Müzeleri Topkapı Sarayı Muhtasar Rehberi-İstanbul Asarı Atika Müzeleri Topkapı Sarayı Muhtasar Rehberi Haritalı--Tarih Hakkında--Osmanlıca--Topkapı sarayına dair malumatın ve sonunda katlanır vaziyette plan/haritanın yer aldığı nüsha olup 2. tabdır.Döenmin karton cildinde olup üst kısımda yenik vardır lakin yazıya dahili yoktur. --1341 Hicri--Amire Matbaası İstanbul --36+Kroki Harita Syf. Tek Kitap -- 16x22 cm.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  İstanbul Asarı Atika Müzeleri Topkapı Sarayı Muhtasar Rehberi-İstanbul Asarı Atika Müzeleri Topkapı Sarayı Muhtasar Rehberi Haritalı--Tarih Hakkında--Osmanlıca--Topkapı sarayına dair malumatın ve sonunda katlanır vaziyette plan/haritanın yer aldığı nüsha olup 2. tabdır.Döenmin karton cildinde olup üst kısımda yenik vardır lakin yazıya dahili yoktur. --1341 Hicri--Amire Matbaası İstanbul --36+Kroki Harita Syf. Tek Kitap -- 16x22 cm.

  TLSold
 • Din Dersleri Kad Semea Cüz-i Şerifi Türkçe Tercümesi ile beraber -Din Dersleri Kad Semea Cüz-i Şerifi Türkçe Tercümesi ile beraber İbrahim Hilmi--Ahlak Hakkındadır--Osmanlıca--İlk mekteplerin son sınıflarına mahsusdur. Ahlakı islamiyeden bahseder İlk Baskıdır. 1344 Hicri --Orhaniye Matbaası İstanbul--56 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Din Dersleri Kad Semea Cüz-i Şerifi Türkçe Tercümesi ile beraber -Din Dersleri Kad Semea Cüz-i Şerifi Türkçe Tercümesi ile beraber İbrahim Hilmi--Ahlak Hakkındadır--Osmanlıca--İlk mekteplerin son sınıflarına mahsusdur. Ahlakı islamiyeden bahseder İlk Baskıdır. 1344 Hicri --Orhaniye Matbaası İstanbul--56 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  TLSold
 • Tuhfe-i Vehbi-Tuhfe-i Vehbi-Sünbül-zade Vehbi (ö. 1224/1809Lügat Osmanlıca farsça -Dönemin orjinal ebru sıvama cildindedir 5 ve sayfa 7 de yırtık vardık lakin eksik yoktur. Tuhfe-i Vehbi, manzum Farsça-Türkçe sözlükler arasında Tuhfe-i
Şahidi'den sonra en fazla ilgi görmüş sözlüklerden biridir. Eser, XVIII. yüzyılın
önemli şairlerinden Sünbül-zade Vehbi (ö. 1224/1809) tarafından nazmedilmiştir.2
Tuhfe-i Vehbi, yazann ariiza hakimiyeti ve vezinli söz söylemedeki yeteneğinin en
önemli delili sayılır. Sünbül-zade Vehbi, Divanı ve bu manzum sözlüğünden
başka, Nuhbe-i Vehbi ve Lutfiyye-i Vehbi adlı eserleriyle de ilmi ve edebi yönünü
kabul ettirmiştir.--1258 Hicri -- Seraskeriyye matbaası İstanbul --57 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Tuhfe-i Vehbi-Tuhfe-i Vehbi-Sünbül-zade Vehbi (ö. 1224/1809Lügat Osmanlıca farsça -Dönemin orjinal ebru sıvama cildindedir 5 ve sayfa 7 de yırtık vardık lakin eksik yoktur. Tuhfe-i Vehbi, manzum Farsça-Türkçe sözlükler arasında Tuhfe-i Şahidi'den sonra en fazla ilgi görmüş sözlüklerden biridir. Eser, XVIII. yüzyılın önemli şairlerinden Sünbül-zade Vehbi (ö. 1224/1809) tarafından nazmedilmiştir.2 Tuhfe-i Vehbi, yazann ariiza hakimiyeti ve vezinli söz söylemedeki yeteneğinin en önemli delili sayılır. Sünbül-zade Vehbi, Divanı ve bu manzum sözlüğünden başka, Nuhbe-i Vehbi ve Lutfiyye-i Vehbi adlı eserleriyle de ilmi ve edebi yönünü kabul ettirmiştir.--1258 Hicri -- Seraskeriyye matbaası İstanbul --57 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  TLSold
 • Ahteri Kebir -Ahteri Kebir --Muslihuddin Mustafa (ö. 968/1560-61)--Lügat --Osmanlıca--Dönemin Orjinal kırmızı miklebli deri cildindedir.Dikilmesi gerekmektedir. 'Ahterî. Ahterî-i Kebîr diye de anılan bu Arapça-Türkçe sözlük onun en meşhur eseridir. Belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak 952 (1545) yılında tamamladığı eser, yaklaşık 40.000 kelime ihtiva etmektedir. Her ne kadar muhteva ve sağlamlık bakımından Mütercim Âsım Efendi’nin Kāmus Tercümesi ile kıyaslanamazsa da bazı özelliklerden dolayı haklı bir ün kazanmıştır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir: a) Arapça kelimeleri, sülâsî ve rubâî köklerini dikkate almaksızın yazılışlarına göre alfabetik olarak tertip etmesi, böylece kendinden önceki sözlüklere göre bugünün lugatçılık anlayışına daha uygun bir yenilik getirmesi; b) Çok kullanılan kelimeleri seçip almak suretiyle kitabın hacmini küçültmesi ve bu sebeple onu bir el lugatı haline getirmesi; c) Kelimelerin karşılıklarını mümkün olduğu kadar Türkçe vermesinin yanında, eş anlamlı bir diğer Arapça kelimeyle de pekiştirmesi; d) Verdiği mânaya göre kelimeyi bir Arapça örnek cümle içinde kullanarak dile hâkimiyet kazandırması. Eserde Eski Türkiye Türkçesi devresine (XIII-XV. yüzyıllar) ait olup Osmanlı Türkçesi’nde ihmal edilen öz Türkçe kelimelerin kullanılması ve ayrıca eserin bazı ağız özellikleri taşıması sözlüğe çağdaş dilcilik ve Türkoloji araştırmaları bakımından ayrı bir değer kazandırmaktadır. Ahterî’nin diğer Arapça-Türkçe sözlüklerden daha fazla tutulması, “kebîr” (büyük) sıfatıyla anılmasına sebep olmuştur. Bu durum bazı yazarlarda, Ahterî’nin bir de “sagīr” (küçük) ve “evsat” (orta) boylarının mevcut olduğu zannını uyandırmıştır. Fakat eldeki yazma nüshalar arasında hiçbir fark bulunmaması ve ayrıca muhtelif baskıların daima aynı hacimde yapılmış olması bu görüşü çürütmekte ve bunun “kebîr” sıfatından kaynaklanan bir yanlış çağrışım olduğunu ortaya koymaktadır--1303 Hicri --Muharrem Efendi Matbaası İstanbul --492+475 Syf. 2 Cilt Tek Kitap -- 19x28cm.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Ahteri Kebir -Ahteri Kebir --Muslihuddin Mustafa (ö. 968/1560-61)--Lügat --Osmanlıca--Dönemin Orjinal kırmızı miklebli deri cildindedir.Dikilmesi gerekmektedir. 'Ahterî. Ahterî-i Kebîr diye de anılan bu Arapça-Türkçe sözlük onun en meşhur eseridir. Belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak 952 (1545) yılında tamamladığı eser, yaklaşık 40.000 kelime ihtiva etmektedir. Her ne kadar muhteva ve sağlamlık bakımından Mütercim Âsım Efendi’nin Kāmus Tercümesi ile kıyaslanamazsa da bazı özelliklerden dolayı haklı bir ün kazanmıştır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir: a) Arapça kelimeleri, sülâsî ve rubâî köklerini dikkate almaksızın yazılışlarına göre alfabetik olarak tertip etmesi, böylece kendinden önceki sözlüklere göre bugünün lugatçılık anlayışına daha uygun bir yenilik getirmesi; b) Çok kullanılan kelimeleri seçip almak suretiyle kitabın hacmini küçültmesi ve bu sebeple onu bir el lugatı haline getirmesi; c) Kelimelerin karşılıklarını mümkün olduğu kadar Türkçe vermesinin yanında, eş anlamlı bir diğer Arapça kelimeyle de pekiştirmesi; d) Verdiği mânaya göre kelimeyi bir Arapça örnek cümle içinde kullanarak dile hâkimiyet kazandırması. Eserde Eski Türkiye Türkçesi devresine (XIII-XV. yüzyıllar) ait olup Osmanlı Türkçesi’nde ihmal edilen öz Türkçe kelimelerin kullanılması ve ayrıca eserin bazı ağız özellikleri taşıması sözlüğe çağdaş dilcilik ve Türkoloji araştırmaları bakımından ayrı bir değer kazandırmaktadır. Ahterî’nin diğer Arapça-Türkçe sözlüklerden daha fazla tutulması, “kebîr” (büyük) sıfatıyla anılmasına sebep olmuştur. Bu durum bazı yazarlarda, Ahterî’nin bir de “sagīr” (küçük) ve “evsat” (orta) boylarının mevcut olduğu zannını uyandırmıştır. Fakat eldeki yazma nüshalar arasında hiçbir fark bulunmaması ve ayrıca muhtelif baskıların daima aynı hacimde yapılmış olması bu görüşü çürütmekte ve bunun “kebîr” sıfatından kaynaklanan bir yanlış çağrışım olduğunu ortaya koymaktadır--1303 Hicri --Muharrem Efendi Matbaası İstanbul --492+475 Syf. 2 Cilt Tek Kitap -- 19x28cm.

  TLSold
 • Siracül Münir Şerhu Camius Sağir-Siracül Münir Şerhu Camius Sağir--Ali b. Ahmed el-Bûlâk El Azizi--Hadis Hakkında - Arapça--Orj. Döenmin bez cildindedir. 'Süyûtî’nin (ö. 911/1505) derlediği kısa hadisleri ihtiva eden eserinin Şerhidir. es-Sirâcü’l-münîr bi-şerḥi’l-Câmiʿi’ṣ-ṣaġīr. Azîzî diye tanınan Ali b. Ahmed el-Bûlâkī’nin bu üç ciltlik eseri birçok defa basılmıştır (Kahire 1286, 1292, 1304, 1305, 1312).1312 Hicri--Meymeniyye Matbaası Mısır --484+435+452 Syf. 3 Cilt 3 Kitap -- 21x28 cm

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Siracül Münir Şerhu Camius Sağir-Siracül Münir Şerhu Camius Sağir--Ali b. Ahmed el-Bûlâk El Azizi--Hadis Hakkında - Arapça--Orj. Döenmin bez cildindedir. 'Süyûtî’nin (ö. 911/1505) derlediği kısa hadisleri ihtiva eden eserinin Şerhidir. es-Sirâcü’l-münîr bi-şerḥi’l-Câmiʿi’ṣ-ṣaġīr. Azîzî diye tanınan Ali b. Ahmed el-Bûlâkī’nin bu üç ciltlik eseri birçok defa basılmıştır (Kahire 1286, 1292, 1304, 1305, 1312).1312 Hicri--Meymeniyye Matbaası Mısır --484+435+452 Syf. 3 Cilt 3 Kitap -- 21x28 cm

  TLSold
 • 'İlaveli Lügatı Osmani-İlaveli Lügatı Osmani --Lügat --Osmanlıca --Dönemin Kırmızı bez cildindedir. Sonunda fransızca lügat ilavesi vardır. Şeyh Hafız veli bin Muhammed Avşari ye aittir. 1315 Hicri --Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 816+30 Syf. Tek Kitap -- 9x13 cm

  Lot No: 61

  Lot: 61

  'İlaveli Lügatı Osmani-İlaveli Lügatı Osmani --Lügat --Osmanlıca --Dönemin Kırmızı bez cildindedir. Sonunda fransızca lügat ilavesi vardır. Şeyh Hafız veli bin Muhammed Avşari ye aittir. 1315 Hicri --Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 816+30 Syf. Tek Kitap -- 9x13 cm

  TLSold
 • Molla Cami Alel Kafiye -Mevlana Abdurrahman Camii--Nahiv Hakkında - Arapça - Cildi orijinal dönemin full deri cildindedir Osmanlı medreselerinin baştacı bir eserdir. --1280 Hicri --Muharrem Efendi Matbaası İstanbul --289 Sayfa Tek Kitap -15x22 cm

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Molla Cami Alel Kafiye -Mevlana Abdurrahman Camii--Nahiv Hakkında - Arapça - Cildi orijinal dönemin full deri cildindedir Osmanlı medreselerinin baştacı bir eserdir. --1280 Hicri --Muharrem Efendi Matbaası İstanbul --289 Sayfa Tek Kitap -15x22 cm

  TLSold
 • Muharrem 2. Cild (Ḥâşiye ʿale’l-Fevâʾidi’ż-Żiyâʾiyye.)-Muharrem 2. Cild (Ḥâşiye ʿale’l-Fevâʾidi’ż-Żiyâʾiyye.)Zileli Muharrem efendi - Nahiv Hakkında - Arapça - Bordo Altın yaldızlı bez cildindedir. Molla Câmi” ismiyle meşhur nahiv ilmi üzerine yazılan kitabın bir hâşiyesidir.1. Cild Yoktur - 1319 Hicri - Hurşid Matbaası İstanbul--513 Syf. 2. Cild - 23x16 cm.

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Muharrem 2. Cild (Ḥâşiye ʿale’l-Fevâʾidi’ż-Żiyâʾiyye.)-Muharrem 2. Cild (Ḥâşiye ʿale’l-Fevâʾidi’ż-Żiyâʾiyye.)Zileli Muharrem efendi - Nahiv Hakkında - Arapça - Bordo Altın yaldızlı bez cildindedir. Molla Câmi” ismiyle meşhur nahiv ilmi üzerine yazılan kitabın bir hâşiyesidir.1. Cild Yoktur - 1319 Hicri - Hurşid Matbaası İstanbul--513 Syf. 2. Cild - 23x16 cm.

  TLSold
 • Menakıbi yusuf ile züleyha-Menakıbi yusuf ile züleyhaTaşlıcalı Yahyâ (ö. 990/1582) --Edebiyat Hakkında--Osmanlıca--Dönemin ebrulu sıvama cildindedir. Kapağın bir tarafı cildden ayrık ama kopuk değildir. 'Şair, eserini genç yaşında aşka düşüp terk-i diyâr etmesi dolayısıyla Mısır’a vardığında yazdığını belirtir. Yahyâ Bey konuyu beşerî ölçüler içinde ele almaya çalışmış, dil ve üslûp bakımından özgün sayılabilecek bir eser meydana getirmiştir. Hicri --Tatyus Dividciyan Matbaası İstanbul--192 Syf. Tek Kitap -- 13x22 cm

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Menakıbi yusuf ile züleyha-Menakıbi yusuf ile züleyhaTaşlıcalı Yahyâ (ö. 990/1582) --Edebiyat Hakkında--Osmanlıca--Dönemin ebrulu sıvama cildindedir. Kapağın bir tarafı cildden ayrık ama kopuk değildir. 'Şair, eserini genç yaşında aşka düşüp terk-i diyâr etmesi dolayısıyla Mısır’a vardığında yazdığını belirtir. Yahyâ Bey konuyu beşerî ölçüler içinde ele almaya çalışmış, dil ve üslûp bakımından özgün sayılabilecek bir eser meydana getirmiştir. Hicri --Tatyus Dividciyan Matbaası İstanbul--192 Syf. Tek Kitap -- 13x22 cm

  TLSold
 • Ahteri Kebir -Ahteri Kebir --Muslihuddin Mustafa (ö. 968/1560-61)--Lügat --Osmanlıca--Dönemin yaldızlı ahteri yazılı sırtı deri cildindedir.Cildi dağınıktır baştan 6 ile 13. sayfa arası yoktur. Sondan ise 1202 sayfadan sonrası yoktur.'Ahterî. Ahterî-i Kebîr diye de anılan bu Arapça-Türkçe sözlük onun en meşhur eseridir. Belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak 952 (1545) yılında tamamladığı eser, yaklaşık 40.000 kelime ihtiva etmektedir. Her ne kadar muhteva ve sağlamlık bakımından Mütercim Âsım Efendi’nin Kāmus Tercümesi ile kıyaslanamazsa da bazı özelliklerden dolayı haklı bir ün kazanmıştır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir: a) Arapça kelimeleri, sülâsî ve rubâî köklerini dikkate almaksızın yazılışlarına göre alfabetik olarak tertip etmesi, böylece kendinden önceki sözlüklere göre bugünün lugatçılık anlayışına daha uygun bir yenilik getirmesi; b) Çok kullanılan kelimeleri seçip almak suretiyle kitabın hacmini küçültmesi ve bu sebeple onu bir el lugatı haline getirmesi; c) Kelimelerin karşılıklarını mümkün olduğu kadar Türkçe vermesinin yanında, eş anlamlı bir diğer Arapça kelimeyle de pekiştirmesi; d) Verdiği mânaya göre kelimeyi bir Arapça örnek cümle içinde kullanarak dile hâkimiyet kazandırması. Eserde Eski Türkiye Türkçesi devresine (XIII-XV. yüzyıllar) ait olup Osmanlı Türkçesi’nde ihmal edilen öz Türkçe kelimelerin kullanılması ve ayrıca eserin bazı ağız özellikleri taşıması sözlüğe çağdaş dilcilik ve Türkoloji araştırmaları bakımından ayrı bir değer kazandırmaktadır. Ahterî’nin diğer Arapça-Türkçe sözlüklerden daha fazla tutulması, “kebîr” (büyük) sıfatıyla anılmasına sebep olmuştur. Bu durum bazı yazarlarda, Ahterî’nin bir de “sagīr” (küçük) ve “evsat” (orta) boylarının mevcut olduğu zannını uyandırmıştır. Fakat eldeki yazma nüshalar arasında hiçbir fark bulunmaması ve ayrıca muhtelif baskıların daima aynı hacimde yapılmış olması bu görüşü çürütmekte ve bunun “kebîr” sıfatından kaynaklanan bir yanlış çağrışım olduğunu ortaya koymaktadır--1324 Hicri --Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 1202Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm.

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Ahteri Kebir -Ahteri Kebir --Muslihuddin Mustafa (ö. 968/1560-61)--Lügat --Osmanlıca--Dönemin yaldızlı ahteri yazılı sırtı deri cildindedir.Cildi dağınıktır baştan 6 ile 13. sayfa arası yoktur. Sondan ise 1202 sayfadan sonrası yoktur.'Ahterî. Ahterî-i Kebîr diye de anılan bu Arapça-Türkçe sözlük onun en meşhur eseridir. Belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak 952 (1545) yılında tamamladığı eser, yaklaşık 40.000 kelime ihtiva etmektedir. Her ne kadar muhteva ve sağlamlık bakımından Mütercim Âsım Efendi’nin Kāmus Tercümesi ile kıyaslanamazsa da bazı özelliklerden dolayı haklı bir ün kazanmıştır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir: a) Arapça kelimeleri, sülâsî ve rubâî köklerini dikkate almaksızın yazılışlarına göre alfabetik olarak tertip etmesi, böylece kendinden önceki sözlüklere göre bugünün lugatçılık anlayışına daha uygun bir yenilik getirmesi; b) Çok kullanılan kelimeleri seçip almak suretiyle kitabın hacmini küçültmesi ve bu sebeple onu bir el lugatı haline getirmesi; c) Kelimelerin karşılıklarını mümkün olduğu kadar Türkçe vermesinin yanında, eş anlamlı bir diğer Arapça kelimeyle de pekiştirmesi; d) Verdiği mânaya göre kelimeyi bir Arapça örnek cümle içinde kullanarak dile hâkimiyet kazandırması. Eserde Eski Türkiye Türkçesi devresine (XIII-XV. yüzyıllar) ait olup Osmanlı Türkçesi’nde ihmal edilen öz Türkçe kelimelerin kullanılması ve ayrıca eserin bazı ağız özellikleri taşıması sözlüğe çağdaş dilcilik ve Türkoloji araştırmaları bakımından ayrı bir değer kazandırmaktadır. Ahterî’nin diğer Arapça-Türkçe sözlüklerden daha fazla tutulması, “kebîr” (büyük) sıfatıyla anılmasına sebep olmuştur. Bu durum bazı yazarlarda, Ahterî’nin bir de “sagīr” (küçük) ve “evsat” (orta) boylarının mevcut olduğu zannını uyandırmıştır. Fakat eldeki yazma nüshalar arasında hiçbir fark bulunmaması ve ayrıca muhtelif baskıların daima aynı hacimde yapılmış olması bu görüşü çürütmekte ve bunun “kebîr” sıfatından kaynaklanan bir yanlış çağrışım olduğunu ortaya koymaktadır--1324 Hicri --Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 1202Syf. Tek Kitap -- 14x20 cm.

  TLSold
 • Mülahhas Sarf-ı Arabi---Mülahhas Sarf-ı Arabi--Mekatibi Rüşdiyyei-Askeriye Hocalarından oluşan komisyon tarafından hazırlanmıştır--Sarf Hakkında - Osmanlıca-Arapça-Dönemin miklebli altın yaldızlı siyah bez cildindedirMekatibi Rüşdiyyei-Askeriye Hocalarının hazırlanmış ve mezkur mekteb öğrencilerinin okuduğu nüshadır.--1314 Hicri --litografya İstanbul - 112 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Mülahhas Sarf-ı Arabi---Mülahhas Sarf-ı Arabi--Mekatibi Rüşdiyyei-Askeriye Hocalarından oluşan komisyon tarafından hazırlanmıştır--Sarf Hakkında - Osmanlıca-Arapça-Dönemin miklebli altın yaldızlı siyah bez cildindedirMekatibi Rüşdiyyei-Askeriye Hocalarının hazırlanmış ve mezkur mekteb öğrencilerinin okuduğu nüshadır.--1314 Hicri --litografya İstanbul - 112 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  TLSold
 • Mirkatül Usül Haşiyeli-Mirkatül Usül Haşiyeli--Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480)Usulu Fıkh Hakkında--Arapça--Sıvama ebru cildlidir. 1310 Hicri --Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 72 Syf. Tek Kitap -- 16x23 cm

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Mirkatül Usül Haşiyeli-Mirkatül Usül Haşiyeli--Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480)Usulu Fıkh Hakkında--Arapça--Sıvama ebru cildlidir. 1310 Hicri --Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 72 Syf. Tek Kitap -- 16x23 cm

  TLSold
 • Necatül kebir Tercümesi Şifaül müminin-Necatül kebir Tercümesi Şifaül müminin--Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin ÇVR(Safranbolulu Hafız İsmail)--Tasavvuf--Osmanlıca--Modern siyah bez cildindedir. 1310 Hicri --litografya İstanbul - 366 Syf. Tek Kitap -- 15x23 cm

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Necatül kebir Tercümesi Şifaül müminin-Necatül kebir Tercümesi Şifaül müminin--Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin ÇVR(Safranbolulu Hafız İsmail)--Tasavvuf--Osmanlıca--Modern siyah bez cildindedir. 1310 Hicri --litografya İstanbul - 366 Syf. Tek Kitap -- 15x23 cm

  TLSold
 • Şerhi İtikad NADİR ---Şerhi İtikad--İbrahim Hakkı Erzurumi (ö. 1194/1780)--İtikad Hakkında--Osmanlıca--Dönemin sıvama ebru cildindedir. 'İtikat hakkında Marifetnamede geçen beyitlerin şerhi olan kitap osmanlı zamanında talebelere ezberletilmektedir. 1286 Hicri --Esad Efendi Matbaası İstanbul - 64 Syf. Tek Kitap -- 12x21 cm.

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Şerhi İtikad NADİR ---Şerhi İtikad--İbrahim Hakkı Erzurumi (ö. 1194/1780)--İtikad Hakkında--Osmanlıca--Dönemin sıvama ebru cildindedir. 'İtikat hakkında Marifetnamede geçen beyitlerin şerhi olan kitap osmanlı zamanında talebelere ezberletilmektedir. 1286 Hicri --Esad Efendi Matbaası İstanbul - 64 Syf. Tek Kitap -- 12x21 cm.

  TLSold
 • Müeddibetül Hitan-Müeddibetül Hitan--Hocazâde Mehmed Cemaleddin Karsî--Fıkıh Hakkında--Osmanlıca--ebru sıvama ciltlidir. sünnet hakkındadır1252 hicri--Matbaa-i Takvimü’l-vekayiü’s-seniye istanbul--32 syf tek kitap--14x20 cm

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Müeddibetül Hitan-Müeddibetül Hitan--Hocazâde Mehmed Cemaleddin Karsî--Fıkıh Hakkında--Osmanlıca--ebru sıvama ciltlidir. sünnet hakkındadır1252 hicri--Matbaa-i Takvimü’l-vekayiü’s-seniye istanbul--32 syf tek kitap--14x20 cm

  TLSold
 • Nimeti islam kitabus salat-Nimeti islam kitabus salat--mehmed zihni--Fıkıh Hakkında--Osmanlıca--ebru sıvama ciltlidir. 1326 hicri--şirketi mürettibiyye matbaası--628 syf tek kitap - - 13x19 cm

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Nimeti islam kitabus salat-Nimeti islam kitabus salat--mehmed zihni--Fıkıh Hakkında--Osmanlıca--ebru sıvama ciltlidir. 1326 hicri--şirketi mürettibiyye matbaası--628 syf tek kitap - - 13x19 cm

  TLSold
 • Nimeti islam kitabut taharet ve salat-Nimeti islam kitabus salat--mehmed zihni--Fıkıh Hakkında--Osmanlıca--osmanlı devlet armalı ve hilalli mühürlü kırmızı bez ciltlidir cildi ayrıktır1324 hicri--şirketi mürettibiyye matbaası--250+ 628 syf tek kitap kitap - - 13x19 cm

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Nimeti islam kitabut taharet ve salat-Nimeti islam kitabus salat--mehmed zihni--Fıkıh Hakkında--Osmanlıca--osmanlı devlet armalı ve hilalli mühürlü kırmızı bez ciltlidir cildi ayrıktır1324 hicri--şirketi mürettibiyye matbaası--250+ 628 syf tek kitap kitap - - 13x19 cm

  TLSold
 • Haşiyetül cedide ala ali kuşi li seyyid hafız-Osmanlı kumaş kartela örneği ile -haşiyetül cedide ala ali kuşi li seyyid hafız--seyyid hafız şükrü--vadı' ilmi hakkında--Arapça--ebru sıvama ciltlidir. 1313 hicri--108 syf tek kitap--16x24 cm

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Haşiyetül cedide ala ali kuşi li seyyid hafız-Osmanlı kumaş kartela örneği ile -haşiyetül cedide ala ali kuşi li seyyid hafız--seyyid hafız şükrü--vadı' ilmi hakkında--Arapça--ebru sıvama ciltlidir. 1313 hicri--108 syf tek kitap--16x24 cm

  TLSold
 • Miratı Mecellei Ahkamı Adliye-Kayseri Müfti Sabıkı Mesud Efendi--Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Sırtı yaldızlı ve desenli Deri Cildli dönemin cildinde olup cildi ayrık olup yapıştırılması yeterlidir. 1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 750 Syf. Tek Kitap - 19x27 cm.

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Miratı Mecellei Ahkamı Adliye-Kayseri Müfti Sabıkı Mesud Efendi--Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Sırtı yaldızlı ve desenli Deri Cildli dönemin cildinde olup cildi ayrık olup yapıştırılması yeterlidir. 1302 Hicri - Osmaniyye İstanbul - 750 Syf. Tek Kitap - 19x27 cm.

  TLSold
 • Şerhül Kafiye Linecmil eimme muhammed bin hasen er-radi-Şerhül Kafiye Linecmil eimme muhammed bin hasen er-radiNecmü’l-eimme Radıyyüddîn Muhammed b. el-Hasen el-Esterâbâdî el-Garavî es-Semnâkî (es-Semnâî) (ö. 688/1289’dan sonra)--Nahiv Hakkında - Arapça--Döenmin Mmor baskılı full deri cildindedir miklebi kopmuş geri kalan kısmı harika kondisyondadır. Şerḥu’l-Kâfiye. İbnü’l-Hâcib’in el-Kâfiye fi’n-naḥv’ine yazdığı şerhtir. Müellif bu çalışmasında nahiv meselelerini basit bir üslûpla ele alarak tartışmış, tercihlerde ve ictihadlarda bulunmuş, nahiv ve lugatın felsefesini yapmış, hükümlerin illetlerini açıklamıştır. Eser bu özellikleriyle sahasında yapılmış diğer çalışmalardan daha üstün kabul edilmiştir. Süyûtî de muhteva, tahkik ve hüsn-i ta‘lîl bakımından el-Kâfiye’ye ve diğer nahiv kitaplarına böyle bir şerhin yazılmadığını belirtmektedir (Buġyetü’l-vuʿât, I, 567). Esterâbâdî, Basra nahiv ekolüne meyletmekle birlikte belli bir mektebe bağlanmayarak kendi görüş ve ictihadlarını esas almıştır. Bu husus İbnü’l-Hâcib’in katılmadığı görüşlerini eleştirmesinden de anlaşılmaktadır (Maʿa’l-Mektebe, s. 282). Ayrıca diğer nahivcilerin görüşlerini ortaya koymuş ve bunlara da eleştiriler yöneltmiştir. Esterâbâdî, İbnü’l-Hâcib’in muhtasar ifadelerini Kur’an, hadis, şiir, edebî sözler ve darbımesellerden şâhidlerle açıklamıştır. Eserde yaklaşık 1000 beyit, 1000’i aşkın âyet, on iki atasözü, on bir fasih söz ve geleneğin aksine kırk bir hadis şâhid olarak kullanılmıştır. Abdülkādir el-Bağdâdî eserdeki hadislerin tahrîcini yapmış (Taḫrîcü eḥâdîs̱i’r-Raḍî fî Şerḥi’l-Kâfiye, nşr. Mahmûd Fa‘câl, Demmâm 1414), Ḫizânetü’l-edeb’ini de şerhte geçen 957 şâhid beytin açıklamasına ayırmıştır. Şerḥu’l-Kâfiye üzerine Sa‘deddin et-Teftâzânî, Seyyid Şerîf el-Cürcânî ve Sirâceddin el-Halebî gibi âlimler hâşiye yazmıştır. Eserin birçok baskısı yapılmıştır (Tahran 1271; Tebriz 1274, 1298; İstanbul 1275, 1292, 1305 [Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Taʿlîḳāt’ı (hâşiyesi)], 1310; Leknev 1280/1863; Bulak 1299; Kazan 1302/1885, 1305, 1314/1896; Kahire 1305; nşr. Yûsuf Hasan Ömer, I-V, Beyrut 1974 [İstanbul 1305 baskısının tıpkıbasımı]; I-II, Bingazi 1973-1975; Riyad 1417/1996; nşr. Emîl Bedî‘ Ya‘kūb, I-V, Beyrut 1419/1998; ayrıca bk. el-KÂFİYE). M. Vecîh Tikrîtî, Menhecü’r-Raḍî el-Esterâbâdî fî Şerḥi’l-Kâfiye fi’n-naḥv adıyla yüksek lisans tezi (Dımaşk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü), Yahyâ Beşîr el-Mısrî de Şerḥu’r-Raḍî li-Kâfiyeti’bni’l-Hâcib I-II ismiyle bir doktora tezi hazırlamıştır (1417/1996, Riyad, Câmiatü’l-İmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye).--1310 Hicri --Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 343+411 Syf. 2 cild Tek Kitap -- 19x27 cm.

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Şerhül Kafiye Linecmil eimme muhammed bin hasen er-radi-Şerhül Kafiye Linecmil eimme muhammed bin hasen er-radiNecmü’l-eimme Radıyyüddîn Muhammed b. el-Hasen el-Esterâbâdî el-Garavî es-Semnâkî (es-Semnâî) (ö. 688/1289’dan sonra)--Nahiv Hakkında - Arapça--Döenmin Mmor baskılı full deri cildindedir miklebi kopmuş geri kalan kısmı harika kondisyondadır. Şerḥu’l-Kâfiye. İbnü’l-Hâcib’in el-Kâfiye fi’n-naḥv’ine yazdığı şerhtir. Müellif bu çalışmasında nahiv meselelerini basit bir üslûpla ele alarak tartışmış, tercihlerde ve ictihadlarda bulunmuş, nahiv ve lugatın felsefesini yapmış, hükümlerin illetlerini açıklamıştır. Eser bu özellikleriyle sahasında yapılmış diğer çalışmalardan daha üstün kabul edilmiştir. Süyûtî de muhteva, tahkik ve hüsn-i ta‘lîl bakımından el-Kâfiye’ye ve diğer nahiv kitaplarına böyle bir şerhin yazılmadığını belirtmektedir (Buġyetü’l-vuʿât, I, 567). Esterâbâdî, Basra nahiv ekolüne meyletmekle birlikte belli bir mektebe bağlanmayarak kendi görüş ve ictihadlarını esas almıştır. Bu husus İbnü’l-Hâcib’in katılmadığı görüşlerini eleştirmesinden de anlaşılmaktadır (Maʿa’l-Mektebe, s. 282). Ayrıca diğer nahivcilerin görüşlerini ortaya koymuş ve bunlara da eleştiriler yöneltmiştir. Esterâbâdî, İbnü’l-Hâcib’in muhtasar ifadelerini Kur’an, hadis, şiir, edebî sözler ve darbımesellerden şâhidlerle açıklamıştır. Eserde yaklaşık 1000 beyit, 1000’i aşkın âyet, on iki atasözü, on bir fasih söz ve geleneğin aksine kırk bir hadis şâhid olarak kullanılmıştır. Abdülkādir el-Bağdâdî eserdeki hadislerin tahrîcini yapmış (Taḫrîcü eḥâdîs̱i’r-Raḍî fî Şerḥi’l-Kâfiye, nşr. Mahmûd Fa‘câl, Demmâm 1414), Ḫizânetü’l-edeb’ini de şerhte geçen 957 şâhid beytin açıklamasına ayırmıştır. Şerḥu’l-Kâfiye üzerine Sa‘deddin et-Teftâzânî, Seyyid Şerîf el-Cürcânî ve Sirâceddin el-Halebî gibi âlimler hâşiye yazmıştır. Eserin birçok baskısı yapılmıştır (Tahran 1271; Tebriz 1274, 1298; İstanbul 1275, 1292, 1305 [Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Taʿlîḳāt’ı (hâşiyesi)], 1310; Leknev 1280/1863; Bulak 1299; Kazan 1302/1885, 1305, 1314/1896; Kahire 1305; nşr. Yûsuf Hasan Ömer, I-V, Beyrut 1974 [İstanbul 1305 baskısının tıpkıbasımı]; I-II, Bingazi 1973-1975; Riyad 1417/1996; nşr. Emîl Bedî‘ Ya‘kūb, I-V, Beyrut 1419/1998; ayrıca bk. el-KÂFİYE). M. Vecîh Tikrîtî, Menhecü’r-Raḍî el-Esterâbâdî fî Şerḥi’l-Kâfiye fi’n-naḥv adıyla yüksek lisans tezi (Dımaşk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü), Yahyâ Beşîr el-Mısrî de Şerḥu’r-Raḍî li-Kâfiyeti’bni’l-Hâcib I-II ismiyle bir doktora tezi hazırlamıştır (1417/1996, Riyad, Câmiatü’l-İmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye).--1310 Hicri --Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 343+411 Syf. 2 cild Tek Kitap -- 19x27 cm.

  TLSold
 • Mecmuul Enhur Fi Şerhi Mülteka El Ebhur(Damad) Kenarsız Büyükboy NADİRR-Şeyhîzâde Abdurrahman (ö. 1078/1667)Fıkıh Hakkında- Arapça - Eser Dönemin desenli sırtı ve mıklebi deri bez cildindedir. Nadirr kılan özelliği Matbayı osmaniye baskı büyükboy ve tek cild oluşudur.Az çıkan bir eserdir. Babası Gelibolulu Şeyhî Mehmed Efendi’ye nisbetle Şeyhîzâde diye şöhret bulmuştur. Şeyhülislâm Hoca Abdürrahim Efendi’nin damadı olduğu için Damad Efendi olarak da bilinir. Şeyhîzâde Abdurrahman’ın Mecmaʿu’l-enḥur fî şerḥi Mülteḳa’l-ebḥur adlı meşhur eseri İbrâhim b. Muhammed el-Halebî’ye ait kitabın şerhi olup şârihin lakabına nisbetle Dâmâd ismiyle tanınmıştır. Eserin girişinde Şeyhî Mülteḳā’nın muhtelif şerhlerinin yapıldığını, ancak bunlardan bazılarının çok kısa olup anlaşılamadığını, bazılarının ise çok uzun olduğunu kaydederek yeterince izahat vermekle birlikte fazla ayrıntıya girmeyen bir şerh kaleme almayı hedeflediğini belirtir. Geleneksel şerh usulünün takip edildiği eserde Hanefî mezhebine ait görüşlerin yanında zaman zaman diğer mezheplerin görüşlerine de işaret edilir. I. cildi 14 Zilkade 1070 (22 Temmuz 1660), II. cildi 19 Cemâziyelâhir 1077 (17 Aralık 1666) tarihinde Edirne’de tamamlanmıştır. Mülteḳā’nın en yaygın şerhlerinden olan Mecmaʿu’l-enḥur Osmanlı döneminin temel fıkıh metinleri arasında önemli bir yere sahiptir. Mecelle’nin hazırlanmasında sıkça başvurulan kaynaklardan olup Mecelle’deki 270 maddenin tamamen ve yaklaşık seksen maddenin kısmen Mülteḳā ve Mecmaʿu’l-enḥur’dan alındığı belirtilmektedir 1305 Hicri -Matbaayı Osmaniye İstanbul--727 Syf. 2 Cild Tek Kitap - 23x33 cm

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Mecmuul Enhur Fi Şerhi Mülteka El Ebhur(Damad) Kenarsız Büyükboy NADİRR-Şeyhîzâde Abdurrahman (ö. 1078/1667)Fıkıh Hakkında- Arapça - Eser Dönemin desenli sırtı ve mıklebi deri bez cildindedir. Nadirr kılan özelliği Matbayı osmaniye baskı büyükboy ve tek cild oluşudur.Az çıkan bir eserdir. Babası Gelibolulu Şeyhî Mehmed Efendi’ye nisbetle Şeyhîzâde diye şöhret bulmuştur. Şeyhülislâm Hoca Abdürrahim Efendi’nin damadı olduğu için Damad Efendi olarak da bilinir. Şeyhîzâde Abdurrahman’ın Mecmaʿu’l-enḥur fî şerḥi Mülteḳa’l-ebḥur adlı meşhur eseri İbrâhim b. Muhammed el-Halebî’ye ait kitabın şerhi olup şârihin lakabına nisbetle Dâmâd ismiyle tanınmıştır. Eserin girişinde Şeyhî Mülteḳā’nın muhtelif şerhlerinin yapıldığını, ancak bunlardan bazılarının çok kısa olup anlaşılamadığını, bazılarının ise çok uzun olduğunu kaydederek yeterince izahat vermekle birlikte fazla ayrıntıya girmeyen bir şerh kaleme almayı hedeflediğini belirtir. Geleneksel şerh usulünün takip edildiği eserde Hanefî mezhebine ait görüşlerin yanında zaman zaman diğer mezheplerin görüşlerine de işaret edilir. I. cildi 14 Zilkade 1070 (22 Temmuz 1660), II. cildi 19 Cemâziyelâhir 1077 (17 Aralık 1666) tarihinde Edirne’de tamamlanmıştır. Mülteḳā’nın en yaygın şerhlerinden olan Mecmaʿu’l-enḥur Osmanlı döneminin temel fıkıh metinleri arasında önemli bir yere sahiptir. Mecelle’nin hazırlanmasında sıkça başvurulan kaynaklardan olup Mecelle’deki 270 maddenin tamamen ve yaklaşık seksen maddenin kısmen Mülteḳā ve Mecmaʿu’l-enḥur’dan alındığı belirtilmektedir 1305 Hicri -Matbaayı Osmaniye İstanbul--727 Syf. 2 Cild Tek Kitap - 23x33 cm

  TLSold
 • Marifetname-İbrâhim Hakkı Erzurûmî’nin (ö. 1194/1780)Astronomi, fizyoloji, psikoloji ve hikmetin yanı sıra kalbî ilimlerden ve irfan alanından faydalanarak açıklamalar yapılan ahlak ve tasavvuf içerikli bir eserdir.--Osmanlıca--Dönemin yaldızlı motifli bez cildindedir.İç kondisyon sağlam lakin kapak ayrık olup yapıştırılması yeterlidir. Eserin girişinde telifinin 1170 (1757) yılında tamamlandığı ifade edilmiş, müellif, oğlu Seyyid Ahmed Naîmî için kaleme aldığı eserinin yazılış amacını ve planını da belirtmiştir. Dünya ve âhiretin insan için, insanın da yaratıcısını bilmek için halkedildiğini, ancak rabbi bilmenin nefsi bilmeye, nefsi bilmenin de kişinin hem kendi maddî varlığını hem fizik âlemini bilmesine bağlı olduğunu söyleyen müellif bu sebeple eserinde astronomi, fizyoloji, psikoloji ve hikmetin yanı sıra kalbî ilimlerden ve irfan alanından faydalanarak açıklamalar yaptığını kaydetmiştir. Kitabının bir mukaddime, üç ana bölüm ve bir hâtimeden oluştuğunu belirten İbrâhim Hakkı oğlunun şahsında okuyucularına eserden çıkaracağı sonuçları, alacağı dersleri özet halinde anlatmaktadır.--1310 Hicri -Amira Matbaası İstanbul - 564 Syf. Tek Kitap - 23x33 cm

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Marifetname-İbrâhim Hakkı Erzurûmî’nin (ö. 1194/1780)Astronomi, fizyoloji, psikoloji ve hikmetin yanı sıra kalbî ilimlerden ve irfan alanından faydalanarak açıklamalar yapılan ahlak ve tasavvuf içerikli bir eserdir.--Osmanlıca--Dönemin yaldızlı motifli bez cildindedir.İç kondisyon sağlam lakin kapak ayrık olup yapıştırılması yeterlidir. Eserin girişinde telifinin 1170 (1757) yılında tamamlandığı ifade edilmiş, müellif, oğlu Seyyid Ahmed Naîmî için kaleme aldığı eserinin yazılış amacını ve planını da belirtmiştir. Dünya ve âhiretin insan için, insanın da yaratıcısını bilmek için halkedildiğini, ancak rabbi bilmenin nefsi bilmeye, nefsi bilmenin de kişinin hem kendi maddî varlığını hem fizik âlemini bilmesine bağlı olduğunu söyleyen müellif bu sebeple eserinde astronomi, fizyoloji, psikoloji ve hikmetin yanı sıra kalbî ilimlerden ve irfan alanından faydalanarak açıklamalar yaptığını kaydetmiştir. Kitabının bir mukaddime, üç ana bölüm ve bir hâtimeden oluştuğunu belirten İbrâhim Hakkı oğlunun şahsında okuyucularına eserden çıkaracağı sonuçları, alacağı dersleri özet halinde anlatmaktadır.--1310 Hicri -Amira Matbaası İstanbul - 564 Syf. Tek Kitap - 23x33 cm

  TLSold
 • Haşiyeli Büyük Boy Mülteka El Ebhur-İbrâhim b. Muhammed el-Halebî (ö. 956/1549) -- Fıkıh Hakkında-- Arapça - Modern cildlidir. Kudûrî’nin el-Muḫtaṣar’ı ile el-Muḫtâr, Kenzü’d-deḳāʾiḳ ve el-Viḳāye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî’nin en tanınmış eseridir. 17.000’den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteḳa’l-ebḥur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Molla Hüsrev’in Dürerü’l-ḥükkâm’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yarı resmî hukuk külliyatı niteliğini taşıyan eser birçok defa basılmış olup (meselâ İstanbul 1252, 1258, 1264, 1288; Bulak 1263; Bombay 1278) üzerine elliden fazla şerh yazılmıştır. I. M. d’Ohsson, Tableau général de l’Empire Othoman (Paris 1787-1820) adlı eserinde Osmanlı hukuk düzeniyle ilgili açıklamaları bu kitaba dayandırmıştır. -- 1325 Hicri- - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 512 Syf. Tek Kitap - 27x18 cm.

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Haşiyeli Büyük Boy Mülteka El Ebhur-İbrâhim b. Muhammed el-Halebî (ö. 956/1549) -- Fıkıh Hakkında-- Arapça - Modern cildlidir. Kudûrî’nin el-Muḫtaṣar’ı ile el-Muḫtâr, Kenzü’d-deḳāʾiḳ ve el-Viḳāye gibi Hanefî fıkhının meşhur metinlerine dayanan kitap Halebî’nin en tanınmış eseridir. 17.000’den fazla fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteḳa’l-ebḥur Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Molla Hüsrev’in Dürerü’l-ḥükkâm’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yarı resmî hukuk külliyatı niteliğini taşıyan eser birçok defa basılmış olup (meselâ İstanbul 1252, 1258, 1264, 1288; Bulak 1263; Bombay 1278) üzerine elliden fazla şerh yazılmıştır. I. M. d’Ohsson, Tableau général de l’Empire Othoman (Paris 1787-1820) adlı eserinde Osmanlı hukuk düzeniyle ilgili açıklamaları bu kitaba dayandırmıştır. -- 1325 Hicri- - Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul - 512 Syf. Tek Kitap - 27x18 cm.

  TLSold
 • Dürerül Hükkam fi Şerhi Gurerul Ahkam-Dürerül Hükkam fi Şerhi Gurerul Ahkam--Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480)--Fıkıh Hakkında-- Arapça -- Eser 2 cild olup cildlerin dönemlerinin orjinal baskılı bez cildleridir. Baskı tarihleri ve matbaaları aynıdır.Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) fıkha dair Ġurerü’l-aḥkâm adlı eserine kendisinin yazdığı şerh. Dürerü’l-ḥükkâm, Muhammed b. Abdullah et-Timurtâşî’nin (ö. 1004/1596) Tenvîrü’l-ebṣâr ve bunun Haskefî (ö. 1088/1677) tarafından yapılan şerhi ed-Dürrü’l-muḫtâr başta olmak üzere daha sonra telif edilen birçok fıkıh kitabına kaynaklık etmiş, uzun asırlar gerek müderrislerin gerekse kadıların başvurduğu bir müracaat kitabı olmuştur.

Dürer ve Ġurer defalarca basılmış olup (İstanbul 1257, 1258, 1260, 1268, 1277, 1289, 1299, 1300, 1308, 1310, 1312, 1313, 1319, 1329, 1967, 1978) en güzel baskısı II. Abdülhamid devrinde yapılmıştır (I-II, 1317).--1317 Hicri--Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul --422+454 Syf. 2 cild 2 Kitap -- 19x27 cm

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Dürerül Hükkam fi Şerhi Gurerul Ahkam-Dürerül Hükkam fi Şerhi Gurerul Ahkam--Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480)--Fıkıh Hakkında-- Arapça -- Eser 2 cild olup cildlerin dönemlerinin orjinal baskılı bez cildleridir. Baskı tarihleri ve matbaaları aynıdır.Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) fıkha dair Ġurerü’l-aḥkâm adlı eserine kendisinin yazdığı şerh. Dürerü’l-ḥükkâm, Muhammed b. Abdullah et-Timurtâşî’nin (ö. 1004/1596) Tenvîrü’l-ebṣâr ve bunun Haskefî (ö. 1088/1677) tarafından yapılan şerhi ed-Dürrü’l-muḫtâr başta olmak üzere daha sonra telif edilen birçok fıkıh kitabına kaynaklık etmiş, uzun asırlar gerek müderrislerin gerekse kadıların başvurduğu bir müracaat kitabı olmuştur. Dürer ve Ġurer defalarca basılmış olup (İstanbul 1257, 1258, 1260, 1268, 1277, 1289, 1299, 1300, 1308, 1310, 1312, 1313, 1319, 1329, 1967, 1978) en güzel baskısı II. Abdülhamid devrinde yapılmıştır (I-II, 1317).--1317 Hicri--Şirketi sahafı Osmaniye İstanbul --422+454 Syf. 2 cild 2 Kitap -- 19x27 cm

  TLSold
 • Cedid atlas tercümesi Tab'hane-yi Hümayun (Istanbul, Turkey) Mühendishane matbası TIPKI BASIM-Cedid atlas tercümesi Tab'hane-yi Hümayun (Istanbul, Turkey) Mühendishane matbası TIPKI BASIM--Mahmud Raif Efendi--Coğrafya Hakkında -Osmanlıca--TIPKI BASIMDIR. Orjinali yaklaşık 118000 $ civarı değer bulmaktadır.Başlangıç fiyatı işçilik cild kağıt ve grafik çalışmasını ancak karşılamaktadır. 
- Rölyef resimli olarak gösterilmiştir.
- Osmanlı Türkçesi.
- William Faden'in Genel atlası için kullandığı plakalara dayalı haritalar.
- Tanıtım metni: Ucaletü'l-coğrafiyye / Mahmud Rai̇f.
- Raster görüntü olarak Kongre Kütüphanesi Web sitesinde de mevcuttur.
- Her harita kumaş üzerine monte edilmiştir. Her yaprağın tersi üzerine siyah daire damgalı. 
- Modern bordo deri ile ciltlenmiştir.
- Relief shown pictorially.
- In Ottoman Turkish.
- Maps based on William Faden's plates for his General atlas.
- Introductory text: Ucaletü'l-coğrafiyye / Mahmud Rai̇f.
- Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.
- Each map mounted on cloth. Black circle stamped on verso of each leaf. Decorative stamping and pencil or ink annotations in arabic or latin script on verso of some pages.
- Bound in modern burgandy leather.
- 1 atlas ([3], 79 p., [1], 50 leaves (some folded)) : ill., 25 h1218 Hicri --Mühendishane Tabhaneyi Hümayun İstanbul --134 Syf. Tek Kitap -- 54x70 cm

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Cedid atlas tercümesi Tab'hane-yi Hümayun (Istanbul, Turkey) Mühendishane matbası TIPKI BASIM-Cedid atlas tercümesi Tab'hane-yi Hümayun (Istanbul, Turkey) Mühendishane matbası TIPKI BASIM--Mahmud Raif Efendi--Coğrafya Hakkında -Osmanlıca--TIPKI BASIMDIR. Orjinali yaklaşık 118000 $ civarı değer bulmaktadır.Başlangıç fiyatı işçilik cild kağıt ve grafik çalışmasını ancak karşılamaktadır. - Rölyef resimli olarak gösterilmiştir. - Osmanlı Türkçesi. - William Faden'in Genel atlası için kullandığı plakalara dayalı haritalar. - Tanıtım metni: Ucaletü'l-coğrafiyye / Mahmud Rai̇f. - Raster görüntü olarak Kongre Kütüphanesi Web sitesinde de mevcuttur. - Her harita kumaş üzerine monte edilmiştir. Her yaprağın tersi üzerine siyah daire damgalı. - Modern bordo deri ile ciltlenmiştir. - Relief shown pictorially. - In Ottoman Turkish. - Maps based on William Faden's plates for his General atlas. - Introductory text: Ucaletü'l-coğrafiyye / Mahmud Rai̇f. - Available also through the Library of Congress Web site as a raster image. - Each map mounted on cloth. Black circle stamped on verso of each leaf. Decorative stamping and pencil or ink annotations in arabic or latin script on verso of some pages. - Bound in modern burgandy leather. - 1 atlas ([3], 79 p., [1], 50 leaves (some folded)) : ill., 25 h1218 Hicri --Mühendishane Tabhaneyi Hümayun İstanbul --134 Syf. Tek Kitap -- 54x70 cm

  TLSold
 • Razmul El Ehadis-Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî --Hadis Hakkında --Arapça -- Osmanlı dönemi baskılı ful deri cildindedir. Azda olsa yer yer kurt yeniği vardır.( Fihrist kısmındadır. Okunmayacak gibi yenik değildir )1275 Hiicri- Taş Baskı İstanbul - 563 Sayfa Tek kitap22x 30 cm.

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Razmul El Ehadis-Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî --Hadis Hakkında --Arapça -- Osmanlı dönemi baskılı ful deri cildindedir. Azda olsa yer yer kurt yeniği vardır.( Fihrist kısmındadır. Okunmayacak gibi yenik değildir )1275 Hiicri- Taş Baskı İstanbul - 563 Sayfa Tek kitap22x 30 cm.

  TLSold
 • Karabaş Tecvid-Abdurrahman Karabaşi -Tefsir Hakkında - Osmanlıca- cildi yoktur hattat Muhammed Hamdi tarafından yazılmış bir eserdir. Osmanlıda halkın en çok rağbet ettiği tecvid kitabıdır ki hala okunmaktadır. - 1312 Hiicri- Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 16 sayfa tek cild tek kitap -15x21 cm.

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Karabaş Tecvid-Abdurrahman Karabaşi -Tefsir Hakkında - Osmanlıca- cildi yoktur hattat Muhammed Hamdi tarafından yazılmış bir eserdir. Osmanlıda halkın en çok rağbet ettiği tecvid kitabıdır ki hala okunmaktadır. - 1312 Hiicri- Ahmed Kamil matbaası İstanbul - 16 sayfa tek cild tek kitap -15x21 cm.

  TLSold
 • Muhammediyye-Muhammed Bican -Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Sırtı bez sonradan mukavvalı cildindedir.Kırımlı Yusuf Ziya tarafından neşredilmiş olan ,Kadırgalı Mustafa Nazif efendinin Muhteşem nesih ve sülüs örneklerini temaşa edebileceğiniz, Efendimizi övmek için kaleme alınan osmanlıda her hanede bulunan bir eserdir.1326 Hiicri- Harit Matbaası İstanbul--478 sayfa tek kitap -21x27 cm.

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Muhammediyye-Muhammed Bican -Tasavvuf Hakkında - Osmanlıca- Sırtı bez sonradan mukavvalı cildindedir.Kırımlı Yusuf Ziya tarafından neşredilmiş olan ,Kadırgalı Mustafa Nazif efendinin Muhteşem nesih ve sülüs örneklerini temaşa edebileceğiniz, Efendimizi övmek için kaleme alınan osmanlıda her hanede bulunan bir eserdir.1326 Hiicri- Harit Matbaası İstanbul--478 sayfa tek kitap -21x27 cm.

  TLSold
 • Tenbihul Gafilin ve Bostanul Arifin ve Merakul Felah -Nasr bin Muhammed İbrahim Es-semerkandiTasavvuf Hakkında - Arapça - Modern yeşil bez mukavvalı cildindedir. Tenbihul Gafilin ve Bostanul Arifin Nasihat kitabıdır Mektebi ticariyyetül kübra da basılmıştır.  ve Merakul Felah ise hanefi fıkhına dair bir eser olup hicaz matbasında basılmıştır 3 kitap bir arada.Modern bez cildindedir 1379 1372 Hicri -Mısır -236+133 sayfa tek kitap -21x28 cm

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Tenbihul Gafilin ve Bostanul Arifin ve Merakul Felah -Nasr bin Muhammed İbrahim Es-semerkandiTasavvuf Hakkında - Arapça - Modern yeşil bez mukavvalı cildindedir. Tenbihul Gafilin ve Bostanul Arifin Nasihat kitabıdır Mektebi ticariyyetül kübra da basılmıştır. ve Merakul Felah ise hanefi fıkhına dair bir eser olup hicaz matbasında basılmıştır 3 kitap bir arada.Modern bez cildindedir 1379 1372 Hicri -Mısır -236+133 sayfa tek kitap -21x28 cm

  TLSold
 • El Futuhatul İlahiyye Bi Tavdihi Tefsiril Celaleyn Lid Dekaikil Hafiyye (CEMEL TEFSİRİ) CELALEYN HAŞİYESİ NADİR-Süleyman Bin Ömer El Cemel / سليمان بن عمر الجملTefsir Hakkında - Arapça - Ciltlerin 3 ü deri biri dönemin bez cildindedir. Cemel Halvetî tarikatına girmiş zühd ve takvâ sahibi, afîf ve kanaatkâr bir kişiydi. Nâsırî (ö. 1239/1823), Mısır’da ondan daha üstün bir velî bulunmadığını söyler. Hayatında hiç evlenmemiş olan Cemel, 11 Zilkade 1204’te (23 Temmuz 1790) Kahire’de vefat etti. el-Fütûḥâtü’l-ilâhiyye bi-tavżîḥi Tefsîri’l-Celâleyn bi’d-deḳāʾiḳı’l-ḫafiyye. Tefsîrü’l-Celâleyn’in hâşiyesi olup 1198’de (1783) tamamlanmıştır. Dört cilt olan eserin muhtelif baskıları yapılmıştır (kenarında Tefsîrü’l-Celâleyn olduğu halde Kahire 1275, 1282, 1287, 1293; metnin üstünde Tefsîrü’l-Celâleyn, altında Tefsîru İbn ʿAbbâs olduğu halde Kahire 1302; kenarında Tefsîrü’l-Celâleyn ile Ebü’l-Bekā el-Ukberî’nin İmlâʾü mâ menne bihi’r-raḥmân’ı ve Süyûtî’nin Müfaḥḥamâtü’l-Ḳurʾân’ı olduğu halde Kahire 1303, 1308).1303 Hicri --Matbaatül Amira Mısır --2698 Syf. 4 cilt 4 kitap Tek Kitap -- 19x27 cm

  Lot No: 85

  Lot: 85

  El Futuhatul İlahiyye Bi Tavdihi Tefsiril Celaleyn Lid Dekaikil Hafiyye (CEMEL TEFSİRİ) CELALEYN HAŞİYESİ NADİR-Süleyman Bin Ömer El Cemel / سليمان بن عمر الجملTefsir Hakkında - Arapça - Ciltlerin 3 ü deri biri dönemin bez cildindedir. Cemel Halvetî tarikatına girmiş zühd ve takvâ sahibi, afîf ve kanaatkâr bir kişiydi. Nâsırî (ö. 1239/1823), Mısır’da ondan daha üstün bir velî bulunmadığını söyler. Hayatında hiç evlenmemiş olan Cemel, 11 Zilkade 1204’te (23 Temmuz 1790) Kahire’de vefat etti. el-Fütûḥâtü’l-ilâhiyye bi-tavżîḥi Tefsîri’l-Celâleyn bi’d-deḳāʾiḳı’l-ḫafiyye. Tefsîrü’l-Celâleyn’in hâşiyesi olup 1198’de (1783) tamamlanmıştır. Dört cilt olan eserin muhtelif baskıları yapılmıştır (kenarında Tefsîrü’l-Celâleyn olduğu halde Kahire 1275, 1282, 1287, 1293; metnin üstünde Tefsîrü’l-Celâleyn, altında Tefsîru İbn ʿAbbâs olduğu halde Kahire 1302; kenarında Tefsîrü’l-Celâleyn ile Ebü’l-Bekā el-Ukberî’nin İmlâʾü mâ menne bihi’r-raḥmân’ı ve Süyûtî’nin Müfaḥḥamâtü’l-Ḳurʾân’ı olduğu halde Kahire 1303, 1308).1303 Hicri --Matbaatül Amira Mısır --2698 Syf. 4 cilt 4 kitap Tek Kitap -- 19x27 cm

  TLSold
 • Tefsiri Ruhul Beyan ( Rûḥu’l-beyân fî tefsîri’l-Ḳurʾân)-Tefsiri Ruhul Beyan ( Rûḥu’l-beyân fî tefsîri’l-Ḳurʾân)--İsmail Hakkı Bursevi (ö. 1137/1725)--Tefsir Hakkında - Arapça - Orijinal dönemin full deri cildinde olup ortadaki şemsede cild numaraları yazı olarak yer almakta ultra nadir bir eserdir.1117’de (1705) tamamlanan eserde önce vaaz olarak takrir edildiğinden mev‘izaya ağırlık verilmiş, sonraki dönemlerde de mev‘iza türü için önemli bir kaynak olmuştur. Müellif nüshası Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan Rûḥu’l-beyân’ın (Genel, nr. 12-27) çeşitli baskıları yapılmıştır (İstanbul 1255, 1285, 1286, 1306, 1330, 1333; Bulak 1255, 1264, 1276, 1278, 1287). Eserin M. Ali Sâbûnî tarafından Tenvîrü’l-eẕhân min tefsîri Rûḥi’l-beyân adıyla yapılan özetini (Dımaşk 1988) Abdullah Öz’ün içinde bulunduğu bir heyet Türkçe’ye çevirmiştir (İstanbul 1995-1996).1275 Hicri --Amira Matbaası İstanbul - 3426 Syf. 4 cilt 4 Kitap -- 23x32 cm.

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Tefsiri Ruhul Beyan ( Rûḥu’l-beyân fî tefsîri’l-Ḳurʾân)-Tefsiri Ruhul Beyan ( Rûḥu’l-beyân fî tefsîri’l-Ḳurʾân)--İsmail Hakkı Bursevi (ö. 1137/1725)--Tefsir Hakkında - Arapça - Orijinal dönemin full deri cildinde olup ortadaki şemsede cild numaraları yazı olarak yer almakta ultra nadir bir eserdir.1117’de (1705) tamamlanan eserde önce vaaz olarak takrir edildiğinden mev‘izaya ağırlık verilmiş, sonraki dönemlerde de mev‘iza türü için önemli bir kaynak olmuştur. Müellif nüshası Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan Rûḥu’l-beyân’ın (Genel, nr. 12-27) çeşitli baskıları yapılmıştır (İstanbul 1255, 1285, 1286, 1306, 1330, 1333; Bulak 1255, 1264, 1276, 1278, 1287). Eserin M. Ali Sâbûnî tarafından Tenvîrü’l-eẕhân min tefsîri Rûḥi’l-beyân adıyla yapılan özetini (Dımaşk 1988) Abdullah Öz’ün içinde bulunduğu bir heyet Türkçe’ye çevirmiştir (İstanbul 1995-1996).1275 Hicri --Amira Matbaası İstanbul - 3426 Syf. 4 cilt 4 Kitap -- 23x32 cm.

  TLSold
 • Tefsiri Tıbyan ve Tefsiri Mevakib-Ayıntâbî Mehmed Efendi’nin (ö. 1111/1699) ve İsmail Ferruh Efendi -Tefsir Hakkında - Osmanlıca- Eser Sonradan mukavvalı bez cildindedir. Ayıntâbî Mehmed Efendi’nin Kur’ân-ı Kerîm’in ilk Türkçe matbu tefsiri olan eseri ile Hüseyin Vâiz Kâşifi'nin yazdığı Tefsîr-i Hüseynî olarak da bilinen Farsça el-Mevâhibü'l-Aliyye isimli tefsirini esas alındığı İsmail ferruh efendinin Mevakib adlı tefsiri yer almaktadır - 1320 Hicri - Şirketi sahafı osmaniye İstanbul - 1561 sayfa 1-2-3-4 Cild 2 Kitap -27x20 cm.

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Tefsiri Tıbyan ve Tefsiri Mevakib-Ayıntâbî Mehmed Efendi’nin (ö. 1111/1699) ve İsmail Ferruh Efendi -Tefsir Hakkında - Osmanlıca- Eser Sonradan mukavvalı bez cildindedir. Ayıntâbî Mehmed Efendi’nin Kur’ân-ı Kerîm’in ilk Türkçe matbu tefsiri olan eseri ile Hüseyin Vâiz Kâşifi'nin yazdığı Tefsîr-i Hüseynî olarak da bilinen Farsça el-Mevâhibü'l-Aliyye isimli tefsirini esas alındığı İsmail ferruh efendinin Mevakib adlı tefsiri yer almaktadır - 1320 Hicri - Şirketi sahafı osmaniye İstanbul - 1561 sayfa 1-2-3-4 Cild 2 Kitap -27x20 cm.

  TLSold
 • Şerhul Mevkufat-Mehmed Mevkufati -Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Cildi modern siyah mukavvalı bez cilddir.İbrahim Halebinin Mülteka adlı eserine yapılan osmanlıda medreselerde uzun yıllar okutulan osmanlıca şerhdir. Donemin mukavvalı bez cildindedir - 1291 Hiicri- Muharrem Efendi İstanbul - 737 sayfa 1-2 cild tek kitap -23x32 cm.

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Şerhul Mevkufat-Mehmed Mevkufati -Fıkıh Hakkında- Osmanlıca- Cildi modern siyah mukavvalı bez cilddir.İbrahim Halebinin Mülteka adlı eserine yapılan osmanlıda medreselerde uzun yıllar okutulan osmanlıca şerhdir. Donemin mukavvalı bez cildindedir - 1291 Hiicri- Muharrem Efendi İstanbul - 737 sayfa 1-2 cild tek kitap -23x32 cm.

  TLSold
 • El Camius sahih (Sahîh-i Müslim / sekiz cilt 4 Kitapta TAKIM NADİRRRRR)-El Cami-us sahih (Sahih-i Müslim)İmamı Müslim--hadis hakkında--Arapça--Sırtı dericiltli dönemin mukavvalı cildindedir 
Kaynak eserdir.Asıl adı el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ olmakla beraber daha çok Ṣaḥîḥ-i Müslim diye bilinmektedir. Bizzat müellif eserinden el-Müsned ve el-Müsnedü’ṣ-ṣaḥîḥ diye söz etmekte ve bununla kitabının Hz. Peygamber’e ulaşan sahih rivayetlerden meydana geldiğini kastetmektedir. Ayrıca muhaddisler iki asır boyunca hadis yazsalar bile yine el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’e başvurmak zorunda olduklarını söyleyerek eserinin değerini ifade etmektedir.

Müslim’in hocalarından semâ yoluyla rivayet ettiği 300.000 hadisten seçerek hazırladığını söylediği eserini 235 (849) yılında henüz yirmi dokuz yaşında iken tasnife başladığı, on beş yıl süren titiz bir çalışma sonunda 250 (864) yılında tamamladığı anlaşılmaktadır. Daha sonra bu çalışmasını Ebû Zür‘a er-Râzî’nin incelemesine sunmuş, onun kusur bulduğu rivayetleri kitabından çıkarmıştır. Sadece sahih hadisleri toplama konusunda hocası Buhârî’nin metodundan faydalandığında şüphe yoktur.1330 Hicri--Amira Matbaası İstanbul - 1650 Syf. 8 cilt 4 Kitap -- 19x27 cm

  Lot No: 89

  Lot: 89

  El Camius sahih (Sahîh-i Müslim / sekiz cilt 4 Kitapta TAKIM NADİRRRRR)-El Cami-us sahih (Sahih-i Müslim)İmamı Müslim--hadis hakkında--Arapça--Sırtı dericiltli dönemin mukavvalı cildindedir Kaynak eserdir.Asıl adı el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ olmakla beraber daha çok Ṣaḥîḥ-i Müslim diye bilinmektedir. Bizzat müellif eserinden el-Müsned ve el-Müsnedü’ṣ-ṣaḥîḥ diye söz etmekte ve bununla kitabının Hz. Peygamber’e ulaşan sahih rivayetlerden meydana geldiğini kastetmektedir. Ayrıca muhaddisler iki asır boyunca hadis yazsalar bile yine el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’e başvurmak zorunda olduklarını söyleyerek eserinin değerini ifade etmektedir. Müslim’in hocalarından semâ yoluyla rivayet ettiği 300.000 hadisten seçerek hazırladığını söylediği eserini 235 (849) yılında henüz yirmi dokuz yaşında iken tasnife başladığı, on beş yıl süren titiz bir çalışma sonunda 250 (864) yılında tamamladığı anlaşılmaktadır. Daha sonra bu çalışmasını Ebû Zür‘a er-Râzî’nin incelemesine sunmuş, onun kusur bulduğu rivayetleri kitabından çıkarmıştır. Sadece sahih hadisleri toplama konusunda hocası Buhârî’nin metodundan faydalandığında şüphe yoktur.1330 Hicri--Amira Matbaası İstanbul - 1650 Syf. 8 cilt 4 Kitap -- 19x27 cm

  TLSold
 • El Camius sahih (Sahihi Buhari NADİRR)-El Camius sahih (Sahihi Buhari NADİRR)İmam Buhari (ö. 256/870)--hadis hakkında--Arapça--Dönemin siyah baskılı bez cildindedir. 8 cilt olup 4 kitap halindedir. Telifi. III. (IX.) yüzyıla kadar meydana getirilen hadis külliyatı sahih hadislerin yanı sıra hasen ve zayıf hadisleri de ihtiva etmekteydi. Buhârî’nin hocası İshak b. Râhûye, sadece sahih hadisleri ihtiva eden muhtasar bir kitaba duyulan ihtiyaçtan söz etmişti. Buhârî o günlerde bir rüya gördü. Elindeki bir yelpaze ile Hz. Peygamber’in huzurunda onu serinletiyordu. Rüya tabircileri bunu, Hz. Peygamber’i ona isnat edilen yalanlardan koruma şeklinde yorumladılar. Bunun üzerine Buhârî el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’i, topladığı 600.000 hadisten seçerek meydana getirdi. Eserin hacmini büyütmemek düşüncesiyle sahih hadislerin tamamını kitabına almadı. İbnü’l-Kayserânî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’in geniş çaplı bir eserin hulâsası olduğunu, Buhârî’nin elindeki bütün hadisleri el-Mebsûṭ adlı bir eserde önce bablara göre tasnif ettiğini, bunun en sağlam rivayetlerini bir araya getirerek meşhur eserini ortaya çıkardığını söyler. Buhârî çalışmasını tamamladıktan sonra onu Ahmed b. Hanbel, Yahyâ b. Maîn ve Ali b. Medînî gibi hadis otoritelerine sundu; onlar da dördü dışında bütün hadislerin sahih olduğunu belirttiler. Ukaylî, tenkide konu olan hadislerin sıhhati hakkında son sözün yine de Buhârî’ye ait olduğunu ifade etmektedir. Nitekim daha sonraları Dârekutnî ve benzeri münekkitler eserdeki 110 hadisin senedlerine teknik bakımdan bazı tenkitler yöneltmişlerse de hadis âlimlerinin büyük çoğunluğu bu tenkitleri isabetsiz bulmuş, İbn Hacer tenkit edilen rivayetlerin ve râvilerin hepsini savunmuştur (bk. Hedyü’s-sârî, s. 364-488). Eseri inceleyenlerden Yahyâ b. Maîn’in 233’te (847), Ali b. Medînî’nin 234’te (849) vefat ettiği dikkate alınırsa kitabın, müellifinin vefatından en az yirmi üç yıl önce tamamlandığı anlaşılır.

Buhârî eserini bir ibadet vecdi içinde hazırlamış, her hadisi önce abdest alıp (İbn Hacer el-Askalânî, Hedyü’s-sârî, s. 6; a.mlf., Taġlîḳu’t-taʿlîḳ, V, 421) veya gusledip (Hatîb, II, 9; Nevevî, s. 41; İbn Hacer el-Askalânî, Taġlîḳu’t-taʿlîḳ, V, 421) iki rek‘at namaz kıldıktan sonra yazmıştır. Bazı kaynaklarda ise el-Câmiʿin her babını Hz. Peygamber’in kabriyle minberi arasında ve her bab için iki rek‘at namaz kıldıktan sonra yazdığı rivayet edilmektedir (bk. Zehebî, XII, 40).

İbnü’l-Kayserânî Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’i Buhara’da, bazıları ise Mekke’de yazdığını söylemektedirler. Telifinin on altı yıl sürdüğü ve Buhârî’nin Mekke’de bu kadar kalmadığı dikkate alınınca eserini Mekke’de yazmaya başladığı, daha sonra Buhara’da ve uzun süre kaldığı Medine ve Basra’da yazıp tamamladığı anlaşılır. Eserin bab başlıklarını Hz. Peygamber’in kabriyle minberi arasında yazdığına dair rivayet de böyle yorumlanabilir.1315 Hicri--Amira Matbaası İstanbul - 1836 Syf. 8 cilt 4 Kitap -- 17x25cm

  Lot No: 90

  Lot: 90

  El Camius sahih (Sahihi Buhari NADİRR)-El Camius sahih (Sahihi Buhari NADİRR)İmam Buhari (ö. 256/870)--hadis hakkında--Arapça--Dönemin siyah baskılı bez cildindedir. 8 cilt olup 4 kitap halindedir. Telifi. III. (IX.) yüzyıla kadar meydana getirilen hadis külliyatı sahih hadislerin yanı sıra hasen ve zayıf hadisleri de ihtiva etmekteydi. Buhârî’nin hocası İshak b. Râhûye, sadece sahih hadisleri ihtiva eden muhtasar bir kitaba duyulan ihtiyaçtan söz etmişti. Buhârî o günlerde bir rüya gördü. Elindeki bir yelpaze ile Hz. Peygamber’in huzurunda onu serinletiyordu. Rüya tabircileri bunu, Hz. Peygamber’i ona isnat edilen yalanlardan koruma şeklinde yorumladılar. Bunun üzerine Buhârî el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’i, topladığı 600.000 hadisten seçerek meydana getirdi. Eserin hacmini büyütmemek düşüncesiyle sahih hadislerin tamamını kitabına almadı. İbnü’l-Kayserânî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’in geniş çaplı bir eserin hulâsası olduğunu, Buhârî’nin elindeki bütün hadisleri el-Mebsûṭ adlı bir eserde önce bablara göre tasnif ettiğini, bunun en sağlam rivayetlerini bir araya getirerek meşhur eserini ortaya çıkardığını söyler. Buhârî çalışmasını tamamladıktan sonra onu Ahmed b. Hanbel, Yahyâ b. Maîn ve Ali b. Medînî gibi hadis otoritelerine sundu; onlar da dördü dışında bütün hadislerin sahih olduğunu belirttiler. Ukaylî, tenkide konu olan hadislerin sıhhati hakkında son sözün yine de Buhârî’ye ait olduğunu ifade etmektedir. Nitekim daha sonraları Dârekutnî ve benzeri münekkitler eserdeki 110 hadisin senedlerine teknik bakımdan bazı tenkitler yöneltmişlerse de hadis âlimlerinin büyük çoğunluğu bu tenkitleri isabetsiz bulmuş, İbn Hacer tenkit edilen rivayetlerin ve râvilerin hepsini savunmuştur (bk. Hedyü’s-sârî, s. 364-488). Eseri inceleyenlerden Yahyâ b. Maîn’in 233’te (847), Ali b. Medînî’nin 234’te (849) vefat ettiği dikkate alınırsa kitabın, müellifinin vefatından en az yirmi üç yıl önce tamamlandığı anlaşılır. Buhârî eserini bir ibadet vecdi içinde hazırlamış, her hadisi önce abdest alıp (İbn Hacer el-Askalânî, Hedyü’s-sârî, s. 6; a.mlf., Taġlîḳu’t-taʿlîḳ, V, 421) veya gusledip (Hatîb, II, 9; Nevevî, s. 41; İbn Hacer el-Askalânî, Taġlîḳu’t-taʿlîḳ, V, 421) iki rek‘at namaz kıldıktan sonra yazmıştır. Bazı kaynaklarda ise el-Câmiʿin her babını Hz. Peygamber’in kabriyle minberi arasında ve her bab için iki rek‘at namaz kıldıktan sonra yazdığı rivayet edilmektedir (bk. Zehebî, XII, 40). İbnü’l-Kayserânî Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’i Buhara’da, bazıları ise Mekke’de yazdığını söylemektedirler. Telifinin on altı yıl sürdüğü ve Buhârî’nin Mekke’de bu kadar kalmadığı dikkate alınınca eserini Mekke’de yazmaya başladığı, daha sonra Buhara’da ve uzun süre kaldığı Medine ve Basra’da yazıp tamamladığı anlaşılır. Eserin bab başlıklarını Hz. Peygamber’in kabriyle minberi arasında yazdığına dair rivayet de böyle yorumlanabilir.1315 Hicri--Amira Matbaası İstanbul - 1836 Syf. 8 cilt 4 Kitap -- 17x25cm

  TLSold
 • Kuranı Kerim (Arap Baskı) Mini Boy-Kuranı Kerim (Arap Baskı) Mini BoyArapça--Karton Kapak kırmızı tezhibli bir baskıya sahip ve mühürlüdür ve mühürde Ali veya ala muhammed yazmaktadır. --1348 Hicri --Mısır -496 Syf. Tek Kitap -- 7x10 cm

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Kuranı Kerim (Arap Baskı) Mini Boy-Kuranı Kerim (Arap Baskı) Mini BoyArapça--Karton Kapak kırmızı tezhibli bir baskıya sahip ve mühürlüdür ve mühürde Ali veya ala muhammed yazmaktadır. --1348 Hicri --Mısır -496 Syf. Tek Kitap -- 7x10 cm

  TLSold
 • Kuranı Kerim (Osmanlı Baskı)-Kuranı Kerim (Osmanlı Baskı)Arapça--Dönemin yeşil baskılı bez cildindedir fihristin son sayfası kapağa yapışıktır metinde bir eksiklik yoktur.formalarda yer yer çıkmalar vardır dikilmesi yeterlidir.Ketebe ve matbaa bilgisi yoktur --İstanbul--620 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Kuranı Kerim (Osmanlı Baskı)-Kuranı Kerim (Osmanlı Baskı)Arapça--Dönemin yeşil baskılı bez cildindedir fihristin son sayfası kapağa yapışıktır metinde bir eksiklik yoktur.formalarda yer yer çıkmalar vardır dikilmesi yeterlidir.Ketebe ve matbaa bilgisi yoktur --İstanbul--620 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  TLSold
 • Delailül Hayrat (Yaldızlı) Muhammed Ali Vasfi Hattıyla-Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Arapça - Muhammed Ali Vasfi Hattıyla yazılmıştır. Dönemin bez cildindedir. Gümüşhanevi tertibindedir.--1927 Miladi-Havacehan Caddesi 11 numaralı Matba İstanbul--187 Syf. Tek Kitap - 13x19cm

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Delailül Hayrat (Yaldızlı) Muhammed Ali Vasfi Hattıyla-Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465)Dua ve Salavat ve Zikir Hakkındadır - Arapça - Muhammed Ali Vasfi Hattıyla yazılmıştır. Dönemin bez cildindedir. Gümüşhanevi tertibindedir.--1927 Miladi-Havacehan Caddesi 11 numaralı Matba İstanbul--187 Syf. Tek Kitap - 13x19cm

  TLSold
 • Kuranı Kerim Hasan Rıza Hattıyla-Kuranı Kerim Hasan Rıza HattıylaArapça--Modern yeşil bez cildindedir . 4. Tabdır Ser Levha renklidir--1377 Hicri --Sebat Matbaası 'İstanbul--616 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Kuranı Kerim Hasan Rıza Hattıyla-Kuranı Kerim Hasan Rıza HattıylaArapça--Modern yeşil bez cildindedir . 4. Tabdır Ser Levha renklidir--1377 Hicri --Sebat Matbaası 'İstanbul--616 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  TLSold
 • Minalı Kuranı Kerim -Minalı Kuranı Kerim Arapça--Modern yeşil bez cildindedir . Mekke gravürü vardır. --1314 Hicri612 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Minalı Kuranı Kerim -Minalı Kuranı Kerim Arapça--Modern yeşil bez cildindedir . Mekke gravürü vardır. --1314 Hicri612 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  TLSold
 • Minalı Kuranı Kerim -Minalı Kuranı Kerim Arapça--Modern gri bez cildindedir 603-610 Sayfalarda sağ alt köşede yenik vardır. Mekke ve medine gravürü vardır--1314 Hicri612 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Minalı Kuranı Kerim -Minalı Kuranı Kerim Arapça--Modern gri bez cildindedir 603-610 Sayfalarda sağ alt köşede yenik vardır. Mekke ve medine gravürü vardır--1314 Hicri612 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  TLSold
 • Kuduri Şerif Tercümesi Aziziye -Kuduri Şerif Tercümesi Aziziye Emin Fehim Paşa Kars Sancağı Mutasarrıfı--Fıkıh Hakkında--Osmanlıca--Cildi modern karton cilddir.'Osmanlı medereselerinde Yüz yıllarca ve hala okutulan İmam kudurinin El muhtasarının tercümesidir--1315 Hicri--şirketi sahafı osmaniye İstanbul--336 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Kuduri Şerif Tercümesi Aziziye -Kuduri Şerif Tercümesi Aziziye Emin Fehim Paşa Kars Sancağı Mutasarrıfı--Fıkıh Hakkında--Osmanlıca--Cildi modern karton cilddir.'Osmanlı medereselerinde Yüz yıllarca ve hala okutulan İmam kudurinin El muhtasarının tercümesidir--1315 Hicri--şirketi sahafı osmaniye İstanbul--336 Syf. Tek Kitap -- 15x22 cm

  TLSold
 • Mızraklı İlmihal-?Fıkıh Hakkında- osmanlıca- Karton cildlidir. Fihrist kısmında bir sayfa yarısı yırtık ve yoktur. Miftâhu’l-cenne olarak da bilinen ve Osmanlılar’da “ilmihal” adının kullanıldığı ilk eser olan Mızraklı İlmihal’in müellifi ve hangi tarihte yazıldığı kesin bir biçimde tesbit edilememiştir. Adındaki “mızraklı” kelimesinin kaynağı hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte bu adlandırma, kitabın genellikle kapağında ya da ilk sayfalarında yer alan sancak ve mızrak şekilleriyle ilgili olabileceği gibi eserin belirlenebilen tek yazma nüshasında (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 1164) görülen “Mızraklı Efendi” ifadesiyle de (Arpaguş, s. 38) bağlantılı olabilir. 123 Syf. Tek Kitap - 17x24 cm

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Mızraklı İlmihal-?Fıkıh Hakkında- osmanlıca- Karton cildlidir. Fihrist kısmında bir sayfa yarısı yırtık ve yoktur. Miftâhu’l-cenne olarak da bilinen ve Osmanlılar’da “ilmihal” adının kullanıldığı ilk eser olan Mızraklı İlmihal’in müellifi ve hangi tarihte yazıldığı kesin bir biçimde tesbit edilememiştir. Adındaki “mızraklı” kelimesinin kaynağı hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte bu adlandırma, kitabın genellikle kapağında ya da ilk sayfalarında yer alan sancak ve mızrak şekilleriyle ilgili olabileceği gibi eserin belirlenebilen tek yazma nüshasında (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 1164) görülen “Mızraklı Efendi” ifadesiyle de (Arpaguş, s. 38) bağlantılı olabilir. 123 Syf. Tek Kitap - 17x24 cm

  TLSold
 • İslam Dini 3. Sınıf 1. Kitap NADİR ---İslam Dini 3. Sınıf 1. Kitap --Yusuf Ziya--Din Bilgiler Hakkında --osmanlıca- Dönemin karton kapaklı cildindedir.1927 Miladi--Letafet Matbaası İstanbul -- 75 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  Lot No: 99

  Lot: 99

  İslam Dini 3. Sınıf 1. Kitap NADİR ---İslam Dini 3. Sınıf 1. Kitap --Yusuf Ziya--Din Bilgiler Hakkında --osmanlıca- Dönemin karton kapaklı cildindedir.1927 Miladi--Letafet Matbaası İstanbul -- 75 Syf. Tek Kitap -- 13x19 cm

  TLSold